Cartoteca General : GEODOC País Valencià  
   
  23   mapes topogràfics 10   mapes de geografia física
  14   mapes planimètrics 10   mapes de geografia humana
  11   mapes de comunicacions 8   mapes de funció especial
  3   mapes especials de base 3  
mapes basats en imatges 13 atles
 
 
 
 
    Mapes basats en imatges
 
         
Comunidad Valenciana vista desde el espacio . -
1: 570 000 . - Madrid : Edisat, 1995 < 9.457/001 v >
Ortoimagen espacial de España . -
1: 100 000 . - Madrid : Instituto Geográfico Nacional < 9.410/013 c >
Barcelona'92 : Jocs de la XXV Olimpíada : Ortoimatge [Verds] . -
1: 50 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1992 < 9.350/006 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Balears Múrcia Castella - la Mancha Aragó Catalunya