Cartoteca General : GEODOC País Valencià  
   
  23   mapes topogràfics 10   mapes de geografia física
  14   mapes planimètrics 10   mapes de geografia humana
  11   mapes de comunicacions 8   mapes de funció especial
  3   mapes especials de base 3  
mapes basats en imatges 13 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia física
 
    llista 1 de 2 següent >>>  
Mapa Litológico de España . -
1: 500 000 . - Madrid ? : Instituto Nacional de Edafología, 1970ca . - 244 x 184 cm < 6.450/001 v >
Recherches geologiques aux confins des chaines iberique et catalane . -
1: 444 000 . - Toulouse : Laboratoire de géologie CEARN. Université Paul Sabatier, 1973 < 6.444/001 v >
Mapa Geológico de España . -
1: 200 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España < 6.420/001 v >
Mapa Metalogenético de España . -
1: 200 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España < 6.420/002 v >
Mapa Geotectónico General de España . -
1: 200 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España < 6.420/003 v >
Mapa de Rocas Industriales de España . -
1: 200 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España < 6.420/004 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Balears Múrcia Castella - la Mancha Aragó Catalunya