Cartoteca General : GEODOC Galícia  
   
  29   mapes topogràfics 5   mapes de geografia física
  11   mapes planimètrics 7   mapes de geografia humana
  9   mapes de comunicacions 6   mapes de funció especial
  2   mapes especials de base 2  
mapes basats en imatges 4 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
    llista 1 de 2 següent >>>  
Provincia de Pontevedra : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1986 < 7.420/011 v >
Provincia de Orense : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1986 < 7.420/014 v >
Provincia de Lugo : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1986 < 7.420/018 v >
Provincia de La Coruña : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1986 < 7.420/021 v >
Mapa de ocupación del suelo : A Coruña . -
1: 100 000 . - Madrid : Instituto Geográfico Nacional, 1991 < 7.410/009 v >
Mapa de clases agrológicas de España  / Dirección General de la Producción Agraria; Subdirección General de la Producción Vegetal . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/001 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Astúries Castella i Lleó Portugal