Cartoteca General : GEODOC Galícia  
   
  29   mapes topogràfics 5   mapes de geografia física
  11   mapes planimètrics 7   mapes de geografia humana
  9   mapes de comunicacions 6   mapes de funció especial
  2   mapes especials de base 2  
mapes basats en imatges 4 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia física
 
         
Mapa Litológico de España . -
1: 500 000 . - Madrid ? : Instituto Nacional de Edafología, 1970ca . - 244 x 184 cm < 6.450/001 v >
Mapa petrográfico estructural de Galicia  / por Isidro Parga-Pondal . -
1: 400 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España, 1963 < 6.440/001 v >
Mapa Minero-Metalogénico de Galicia . -
1: 400 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España, 1982 < 6.440/006 v >
Mapa Forestal de España . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 6.420/014 v >
Mapa Geológico de España . -
1: 200 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España < 6.420/019 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Astúries Castella i Lleó Portugal