Cartoteca General : GEODOC Extremadura  
   
  17   mapes topogràfics 2   mapes de geografia física
  1   mapa planimètric 3   mapes de geografia humana
  4   mapes de comunicacions     mapes de funció especial
  1   mapa especial de base 2  
mapes basats en imatges 1 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
         
Provincia de Badajoz : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1987 < 7.420/015 v >
Provincia de Cáceres : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1983 < 7.420/034 v >
Mapa de cultivos y aprovechamientos de España  / Dirección General de la Producción Agraria; Subdirección General de la Producción Vegetal . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/002 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Portugal Castella i Lleó Castella - la Mancha Andalusia