Cartoteca General : GEODOC Extremadura  
   
  17   mapes topogràfics 2   mapes de geografia física
  1   mapa planimètric 3   mapes de geografia humana
  4   mapes de comunicacions     mapes de funció especial
  1   mapa especial de base 2  
mapes basats en imatges 1 atles
 
 
 
 
    Mapes topogràfics
 
  <<< anterior llista 2 de 3 següent >>>  
Mapa Provincial : Cáceres . -
1: 200 000 . - Madrid : Instituto Geográfico Nacional, 1978 . - 131 x 100 cm < 1.420/063 c >
Mapa Provincial : Badajoz . -
1: 200 000 . - Madrid : Instituto Geográfico Nacional, 1979 . - 128 x 100 cm < 1.420/070 v >
Mapa provincial: Badajoz . -
1: 200 000 . - 3a ed . - Madrid : Instituto Geográfico Nacional, 1994 . - 137 x 100 cm < 1.420/186 v >
Mapa provincial: Cáceres . -
1: 200 000 . - 3a ed . - Madrid : Instituto Geográfico Nacional, 1994 . - 134 x 100 cm < 1.420/188 v >
Mapa militar de España : serie C . -
1: 100 000 . - Madrid : Servicio Geográfico del Ejército < 1.410/002 v >
Mapa Topográfico nacional de España . -
1: 50 000 . - Madrid : Instituto Geográfico y Catastral < 1.350/002 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Portugal Castella i Lleó Castella - la Mancha Andalusia