Cartoteca General : GEODOC Castella - la Mancha  
   
  31   mapes topogràfics 6   mapes de geografia física
  7   mapes planimètrics 5   mapes de geografia humana
  7   mapes de comunicacions 1   mapa de funció especial
  2   mapes especials de base 3  
mapes basats en imatges 2 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
         
Cuenca : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1987 < 7.420/008 v >
Provincia de Albacete : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1987 < 7.420/009 v >
Provincia de Guadalajara : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1985 < 7.420/017 v >
Provincia de Toledo : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1982 < 7.420/031 v >
Mapa de cultivos y aprovechamientos de España  / Dirección General de la Producción Agraria; Subdirección General de la Producción Vegetal . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/002 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Castella i Lleó Aragó País Valencià Múrcia Andalusia Extremadura Madrid