Cartoteca General : GEODOC Aragó  
   
  83   mapes topogràfics 16   mapes de geografia física
  6   mapes planimètrics 5   mapes de geografia humana
  11   mapes de comunicacions 4   mapes de funció especial
  5   mapes especials de base 7  
mapes basats en imatges 8 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
         
Mapa CORINE Land Cover de la Mediterrània Occidental . -
1: 500 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1996 . - 111 x 141 cm < 7.450/012 v >
Provincia de Teruel : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1985 < 7.420/030 v >
Provincia de Huesca : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1982 < 7.420/033 v >
Mapa de clases agrológicas de España  / Dirección General de la Producción Agraria; Subdirección General de la Producción Vegetal . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/001 v >
Mapa de cultivos y aprovechamientos de España  / Dirección General de la Producción Agraria; Subdirección General de la Producción Vegetal . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/002 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
França Catalunya Navarra Rioja País Valencià Castella - la Mancha Castella i Lleó