Cartoteca General : GEODOC Berguedà  
   
  55   mapes topogràfics 8   mapes de geografia física
  38   mapes planimètrics 3   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions 3   mapes de funció especial
  3   mapes especials de base 8  
mapes basats en imatges 6 atles
 
 
 
 
    Mapes planimètrics
 
    llista 1 de 7 següent >>>  
Mapa Comarcal del Berguedà  / Francesc Corbera, cartògraf . -
1: 100 000 . - Barcelona : Servei d'Acció Comarcal de la GC, [1988] < 2.410/018 v >
Mapa Comarcal : Berguedà  / Francesc Corbera . -
1: 100 000 . - Barcelona : Servei d'Acció Comarcal de la GC, 1989 < 2.410/020 v >
Término Municipal de Aviá  / A Romero, topógrafo . -
1: 25 000 . - Madrid : Instituto Geográfico y Catastral, 1924 < 2.325/008 v >
Término Municipal de la Baells  / J Lull, topógrafo . -
1: 25 000 . - Madrid : Instituto Geográfico y Catastral, 1926 < 2.325/011 v >
Término Municipal de Bagá  / A Pérez Cobos, topógrafo . -
1: 25 000 . - Madrid : Instituto Geográfico y Catastral, 1927 < 2.325/012 v >
Término Municipal de Berga  / J Mena, topógrafo . -
1: 25 000 . - Madrid : Instituto Geográfico y Catastral, 1925 < 2.325/014 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Alt Urgell Cerdanya Ripollès Osona Bages Solsonès