Cartoteca General : GEODOC Ripollès  
   
  59   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  3   mapes planimètrics 5   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions 3   mapes de funció especial
      mapes especials de base 8  
mapes basats en imatges 5 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
         
Atlas Històric de Catalunya : Anys 759 - 992 : 1 Mapa econòmic i toponímic  / Jordi Bolòs & Víctor Hurtado . -
1: 100 000 . - Barcelona : Edicions Mirador < 7.410/005 v >
Atlas Històric de Catalunya : Anys 759 - 992 : 2 Mapa polític  / Jordi Bolòs & Víctor Hurtado . -
1: 100 000 . - Barcelona : Edicions Mirador < 7.410/006 v >
Atlas Històric de Catalunya : Anys 759 - 992 : 2 Mapa Eclesiàstic  / Jordi Bolòs & Víctor Hurtado . -
1: 100 000 . - Barcelona : Edicions Mirador < 7.410/007 v >
Mapa de cultivos y aprovechamientos de España  / Dirección General de la Producción Agraria; Subdirección General de la Producción Vegetal . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/002 v >
Mapa de cultivos y aprovechamientos España [minutes] . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/007 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
França Garrotxa Osona Berguedà Cerdanya