Cartoteca General : GEODOC Osona  
   
  47   mapes topogràfics 5   mapes de geografia física
  23   mapes planimètrics 7   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions 4   mapes de funció especial
      mapes especials de base 7  
mapes basats en imatges 5 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
    llista 1 de 2 següent >>>  
Província de Barcelona : Planejament i usos del sòl 1992 : (Plànol sense valor normatiu)  / Jordi Julià - Robert Vergés; Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona . -
1: 100 000 . - Barcelona : Diputació de Barcelona; Servei de Cooperació Municipal, 1993 . - 133 x 117 cm < 7.410/008 C >
Mapa de cultivos y aprovechamientos de España  / Dirección General de la Producción Agraria; Subdirección General de la Producción Vegetal . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/002 v >
Mapa de cultivos y aprovechamientos España [minutes] . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/007 v >
Osona : [Planejament urbanístic i usos del sòl] . -
1: 50 000 . - 2a. ed. . - Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques - Institut Cartogràfic de Catalunya, 2002 . - (Mapa de planejament urbanístic i usos del sòl de Catalunya 1: 50 000) < 7.350/037 v >
[Vic : delimitació del sòl urbà] . -
1: 10 000 . - Vic : Ajuntament de Vic, 1971 < 7.310/002 v >
[Vic : usos del sòl urbà] . -
1: 5 000 . - Vic : Ajuntament de Vic, [1970] < 7.250/001 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Berguedà Ripollès Garrotxa Selva Bages Vallès Oriental