Cartoteca General : GEODOC Garrotxa  
   
  47   mapes topogràfics 9   mapes de geografia física
  4   mapes planimètrics 6   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions 5   mapes de funció especial
      mapes especials de base 9  
mapes basats en imatges 6 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
         
Atlas Històric de Catalunya : Anys 759 - 992 : 1 Mapa econòmic i toponímic  / Jordi Bolòs & Víctor Hurtado . -
1: 100 000 . - Barcelona : Edicions Mirador < 7.410/005 v >
Atlas Històric de Catalunya : Anys 759 - 992 : 2 Mapa polític  / Jordi Bolòs & Víctor Hurtado . -
1: 100 000 . - Barcelona : Edicions Mirador < 7.410/006 v >
Atlas Històric de Catalunya : Anys 759 - 992 : 2 Mapa Eclesiàstic  / Jordi Bolòs & Víctor Hurtado . -
1: 100 000 . - Barcelona : Edicions Mirador < 7.410/007 v >
Mapa de cultivos y aprovechamientos de España  / Dirección General de la Producción Agraria; Subdirección General de la Producción Vegetal . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/002 v >
Mapa de cultivos y aprovechamientos España [minutes] . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/007 v >
Plan General de Ordenación Urbana [de Sant Joan les Fonts]  / Arquitecto: Juan Pla Torras . -
1: 2 000 . - Sant Joan les Fonts : Ajuntament de Sant Joan les Fonts . - (PGOU [de Sant Joan les Fonts]: ) < 7.220/011 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
França Alt Empordà Ripollès Pla de l`Estany Gironès Selva Osona