Cartoteca General : GEODOC Garrotxa  
   
  47   mapes topogràfics 9   mapes de geografia física
  4   mapes planimètrics 6   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions 5   mapes de funció especial
      mapes especials de base 9  
mapes basats en imatges 6 atles
 
 
 
 
    Mapes planimètrics
 
         
Mapa Comarcal: [Garrotxa]  / Francesc Corbera, cartògraf . -
1: 100 000 . - Barcelona : Servei d'Acció Comarcal de la GC, [1988] < 2.410/016 v >
Mapa Comarcal : Garrotxa  / Francesc Corbera . -
1: 100 000 . - Barcelona : Servei d'Acció Comarcal de la GC, 1989 < 2.410/023 v >
Garrotxa  . -
1: 100 000 . - Barcelona: Associació Conèixer Catalunya - Institut Cartogràfic de Catalunya, 2001 . - (Conèixer Catalunya : Mapa comarcal, 19)< 2.410/035 v >
Vista meridional y plano de la M.L. Villa de Olot / Miguel Frigola . -
1: 4 200 . - Facsímil . - Barcelona: Lit. Catalana Rbla. Estudios Barna Onofre Alsamora Su, 1854 . - (ICC: Ciutats catalanes, 8) < 2.242/001 p >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
França Alt Empordà Ripollès Pla de l`Estany Gironès Selva Osona