Cartoteca General : GEODOC Vallès Oriental  
   
  72   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  2   mapes planimètrics 63   mapes de geografia humana
  1   mapa de comunicacions 10   mapes de funció especial
      mapes especials de base 15  
mapes basats en imatges 11 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia física
 
  <<< anterior llista 2 de 2    
Mapa per a la prevenció dels riscos geològics [de Catalunya] . -
1: 25 000 . - Barcelona : Institut Geològic de Catalunya - Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010-  . - (Mapa geològic de Catalunya 1:25m; Geotreball VI) < 6.325/028 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Selva Osona Bages Vallès Occidental Maresme Barcelonès