Cartoteca General : GEODOC Vallès Oriental  
   
  72   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  2   mapes planimètrics 63   mapes de geografia humana
  1   mapa de comunicacions 10   mapes de funció especial
      mapes especials de base 15  
mapes basats en imatges 11 atles
 
 
 
 
    Atles
 
  <<< anterior llista 2 de 2    
·Pla territorial metropolità de Barcelona : document provisional . - s.l. : s.n., 1998 < F (467.11) 911.375 Pla >
·Atles topogràfic de Catalunya 1: 50 000. V.1 . - Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1995 < (467.1) Top >
·Atlas Digital Metropolità : SIG Metropolità . - Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona; Mancomunitat de Municipis, 1993 < (467.11) Atl >
·Anàlisi dels desplaçaments per motiu de treball i d'estudi a l'aglomeració de Barcelona [1975] . - Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1980? < (467.11) 656.1 Ana >
·Àrea i regió metropolitana de Barcelona . - Barcelona: Corporació Metropolitana de Barcelona, 1987 < (467.11) 911.375 Cor >
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Selva Osona Bages Vallès Occidental Maresme Barcelonès