Cartoteca General : GEODOC Vallès Occidental  
   
  63   mapes topogràfics 8   mapes de geografia física
  14   mapes planimètrics 19   mapes de geografia humana
  2   mapes de comunicacions 13   mapes de funció especial
  3   mapes especials de base 17  
mapes basats en imatges 13 atles
 
 
 
 
    Mapes de comunicacions
 
         
Regió Metropolitana de Barcelona : xarxa viària segons planejament 1990  / Jordi Julià; Robert Vergés . -
1: 100 000 . - Barcelona : Mancomunitat de Municipis Àrea Metropolitana de Barcelona, 1991 < 3.410/003 v >
Mapa Comarcal del Vallès Occidental : Unitats de Població  / Francesc Corbera i Santanach; disseny i documentació cartogràfica d'Antoni Pla i Lòpez . -
1: 50 000 . - Terrassa-Sabadell : Consell Comarcal del Vallès Occidental, 1990 < 3.350/001 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Bages Vallès Oriental Baix Llobregat Barcelonès