Cartoteca General : GEODOC Barcelonès  
   
  55   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  63   mapes planimètrics 34   mapes de geografia humana
  5   mapes de comunicacions 8   mapes de funció especial
  9   mapes especials de base 15  
mapes basats en imatges 23 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
  <<< anterior llista 2 de 6 següent >>>  
Clasificación del suelo según Régimen Jurídico y sectores de Planeamiento : PGM-CMB . -
1: 50 000 . - Barcelona : Corporació Metropolitana de Barcelona, 1977 < 7.350/008 v >
Barcelonès i el seu entorn : [Planejament urbanístic i usos del sòl] . -
1: 50 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1998 . - 159 x 116 cm . - (Mapa de planejament urbanístic i usos del sòl de Catalunya 1: 50 000) < 7.350/028 v >
Barcelonès i el seu entorn : [Planejament urbanístic i usos del sòl] . -
1: 50 000 . - 2a ed. . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2000 . - (Mapa de planejament urbanístic i usos del sòl de Catalunya 1: 50 000) < 7.350/036 v >
Carta nàutica de Catalunya . -
1: 50 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2004- < 7.350/039 v >
Plan General Metropolitano de Ordenacion Urbana de la Entidad Municipal Metropolitan de Barcelona. . -
1: 42 000 . - Barcelona : Corporació Metropolitana de Barcelona, [1977] < 7.342/001 v >
Guia dels Transports Publics de la Corporacio Metropolitana de Barcelona  / format per la Direcció de Serveis de Transports CMB . -
1: 40 000 . - Barcelona : Corporació Metropolitana de Barcelona, 1980 < 7.340/001 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental Maresme