Cartoteca General : GEODOC Barcelonès  
   
  55   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  63   mapes planimètrics 34   mapes de geografia humana
  5   mapes de comunicacions 8   mapes de funció especial
  9   mapes especials de base 15  
mapes basats en imatges 23 atles
 
 
 
 
    Mapes de comunicacions
 
         
Regió Metropolitana de Barcelona : xarxa viària segons planejament 1990  / Jordi Julià; Robert Vergés . -
1: 100 000 . - Barcelona : Mancomunitat de Municipis Àrea Metropolitana de Barcelona, 1991 < 3.410/003 v >
Guia dels transports municipals de Barcelona . -
1: 19 000 . - Barcelona : Generaltitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, 1980 < 3.319/001 v >
Barcelona : Guia oficial de transportes urbanos . -
1: 16 000 . - 9a ed . - Barcelona : Transportes de Barcelona, s.a., 1973 < 3.316/002 v >
Barcelona : Plano guia urbana . -
1: 16 000 . - 17a ed . - Barcelona : Editorial Pamias, 1975 < 3.316/003 v >
Barcelona : guía oficial de transportes urbanos . -
1: 16 000 . - 11a ed> . - Barcelona: Transportes de Barcelona, 1974 < 3.316/004 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental Maresme