Cartoteca General : GEODOC Barcelonès  
   
  55   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  63   mapes planimètrics 34   mapes de geografia humana
  5   mapes de comunicacions 8   mapes de funció especial
  9   mapes especials de base 15  
mapes basats en imatges 23 atles
 
 
 
 
    Mapes topogràfics
 
    llista 1 de 10 següent >>>  
Cartografía militar de España : mapa de mando . -
1: 100 000 . - Madrid : Servicio Geográfico del Ejército < 1.410/001 v >
Mapa militar de España : serie C . -
1: 100 000 . - Madrid : Servicio Geográfico del Ejército < 1.410/002 v >
Mapa de Catalunya  / format pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya . -
1: 100 000 . - Barcelona : Mancomunitat de Catalunya < 1.410/008 v >
Mapa Militar de España : [minuta itinerario]  / formado por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército . -
1: 100 000 . - Madrid : Depósito de la Guerra < 1.410/011 v >
Barcelonès : Baix Llobregat : Garraf : Penedès  / realitzat per Salvador Llobet, dir; i Pascual Falche, dib . -
1: 100 000 . - Granollers : Editorial Alpina, 1974 < 1.410/014 v >
Plano topográfico del Area Metropolitana de Barcelona . -
1: 100 000 . - Barcelona : Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes, 1972 < 1.410/061 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental Maresme