Cartoteca General : GEODOC Barcelonès  
   
  55   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  63   mapes planimètrics 34   mapes de geografia humana
  5   mapes de comunicacions 8   mapes de funció especial
  9   mapes especials de base 15  
mapes basats en imatges 23 atles
 
 
 
 
    Atles
 
    llista 1 de 4 següent >>>  
·Atles topogràfic-històric de Catalunya 1:50.000 : primeres edicions dels fulls de Catalunya del Mapa Topográfico de España . - Edició facsímil . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2012 < F (467.1) 93 Atl >
·Atles de Barcelona / Serra i Batiste, Josep (dir) . - Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011 < (467.11) Atl >
·Atles de la guerra civil a Barcelona . - Barcelona: Edicions 62, 2009 < (467.11) 93 "1936/1939" Atl >
·Atles comarcal i municipal de Catalunya . - Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2006 < (467.1) Atl >
·Pla director urbanístic del sistema costaner de Catalunya $e equip redactor del Pla (...) / Oriol Nel·lo i Colom; Joan Llort i Corbella (dirs) . - Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2006 < (467.1)911.375 Pla >
·Transformacions urbanitzadores 1977-2000: Àrea metropolitana i regió urbana de Barcelona . - Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona, Mancomunitat de Municipis, 2005 < (467.1)911.375 Tra >
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental Maresme