Cartoteca General : GEODOC Catalunya  
   
  81   mapes topogràfics 46   mapes de geografia física
  12   mapes planimètrics 76   mapes de geografia humana
  46   mapes de comunicacions 22   mapes de funció especial
  64   mapes especials de base 19  
mapes basats en imatges 53 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
    llista 1 de 13 següent >>>  
Guia Nàutica dels Països Catalans (de Guardamar a Salses i Maó) . -
1: 1 000 000 . - Barcelona : Pinya de Rosa - Josep Bermejo, 1981 < 7.510/004 v >
Mapa de niveles de renta producida "per capita" en 1970 por municipios  / elaborado por el Banco Español de Crédito . -
1: 1 000 000 . - Madrid : Banco Español de Crédito, 1973 < 7.510/005 v >
Dominis dialectals del català . -
1: 1 000 000 . - Barcelona : Enciclopèdia Catalana SA, 1989 < 7.510/041 v >
Mapa del planejament vigent a Catalunya : [1995] . -
1: 1 000 000 . - Barcelona : Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1995 < 7.510/059 v >
Mapa del planejament vigent a Catalunya : [1996] . -
1: 1 000 000 . - Barcelona : Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1996 < 7.510/060 v >
Països Catalans : Mapa Històric : S.IX-XX  / realització de Felip Garcia i Acón, cartògraf . -
1: 1 000 000 . - Barcelona : Distrimapas Telstar, [1983] . - (Comarques dels Països Catalans, 2) < 7.510/066 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Baix Llobregat Cerdanya Cerdanya Barcelonès Maresme Vallès Occidental Baix Empordà Garrotxa Gironès Selva Pla de l`Estany Alt Camp Alt Penedès Baix Penedès Garraf Tarragonès Baix Camp Conca de Barberà Priorat Ribera d`Ebre Baix Ebre Montsià Terra Alta Osona Ripollès Anoia Bages Berguedà Solsonès Garrigues Noguera Segarra Segrià Urgell Pla d`Urgell Alt Urgell Pallars Jussà Pallars Sobirà Vall d`Aran Alta Ribagorça França Andorra Aragó País Valencià