Cartoteca General : GEODOC Catalunya  
   
  81   mapes topogràfics 46   mapes de geografia física
  12   mapes planimètrics 76   mapes de geografia humana
  46   mapes de comunicacions 22   mapes de funció especial
  64   mapes especials de base 19  
mapes basats en imatges 53 atles
 
 
 
 
    Atles
 
    llista 1 de 9 següent >>>  
·Atles de la Catalunya senyorial : els ens locals en el canvi de règim (1800-1860) / Burgueño, Jesús; Gras, M. Mercè . - Barcelona: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya - Rafael Dalmau, 2014 < (467.1) 93 "19" Bur >
·Atles de la industrialització de Catalunya, 1750-2010 / Nadal Oller, Jordi; Benaul Berenguer, Josep M.; Sudrià Triay, Carles (dirs) . - Barcelona: Vicens Vives, 2012 < (467.1) 338.45 Atl >
·El Tresor cartogràfic de Catalunya : els mapes més antics, segles XVII-XVIII / Estruga i Estruga, Jordi (ed) . - Barcelona : Editorial Base, 2012 . - (Apographa historica Cathaloniae. Series historica, XV) < F(467.1) 93 Est >
·Atles topogràfic-històric de Catalunya 1:50.000 : primeres edicions dels fulls de Catalunya del Mapa Topográfico de España . - Edició facsímil . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2012 < F (467.1) 93 Atl >
·Atles del catalanisme / Casassas i Ymbert, Jordi (dir); Cabana i Pujol, Mariona (ed) . - Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2012 < (467.1) 93 Atl >
·Atles topogràfic de Catalunya 1:50 000 . - 4a ed. . - Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010 < (467.1) Atl >
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Baix Llobregat Cerdanya Cerdanya Barcelonès Maresme Vallès Occidental Baix Empordà Garrotxa Gironès Selva Pla de l`Estany Alt Camp Alt Penedès Baix Penedès Garraf Tarragonès Baix Camp Conca de Barberà Priorat Ribera d`Ebre Baix Ebre Montsià Terra Alta Osona Ripollès Anoia Bages Berguedà Solsonès Garrigues Noguera Segarra Segrià Urgell Pla d`Urgell Alt Urgell Pallars Jussà Pallars Sobirà Vall d`Aran Alta Ribagorça França Andorra Aragó País Valencià