Bases de dades

A més dels documents que podeu trobar al Catàleg de les Biblioteques de la UAB, disposeu d'una selecció de bases de dades on podeu buscar més informació. Recordeu que per consultar-les des de fora de la xarxa de la UAB heu d'accedir a través del Servei de Xarxa Privada Virtual (XPV).

 

Bases de dades jurídiques

 • Bosch online
 • Legislació completa, codis, noves lleis i convenis col·lectius; jurisprudència, circulars i altres documents de la Fiscalia; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; dossiers temàtics i vídeos amb entrevistes a juristes.
 • LegalTrac
 • Conté citacions d'articles de més de 1.400 títols de revistes jurídiques, espcialment de països d'àmbit anglosaxó.

 • La Ley digital
 • Legislació completa, codis i convenis col·lectius; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis. També inclou La Ley Doctrina, amb el text complet de revistes i llibres de l'editorial La Ley.

 • Tirant on line
 • Conté legislació completa i codis; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; dossiers i esquemes temàtics. També inclou informació jurídica internacional.

 • Vlex premium
 • Legislació completa, codis i convenis col·lectius; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; notícies. També conté informació jurídica internacional.
 • Westlaw.es: el servicio internet de Aranzadi
 • Ofereix 23.000 fonts d'informació jurídica i pluridisciplinària de tipologia diversa: bases de dades, revistes, diaris, notícies, tractats, materials pràctics jurídics, informació empresarial i financera, etc.

Bases de dades estadístiques

 • LABORSTA
 • Base de dades d'estadístiques sobre el treball elaborada pel Departament d'Estadística de l'Oficina Internacional del Treball (OIT). Ofereix estadístiques oficials i estimacions sobre els temes laborals més importants de més de 200 països des de 1969. També presenta descripcions metodològiques de les principals fonts de dades nacionals. Accés gratuït.

 • UNdata
 • Conté indicadors de tots els àmbits temàtics i d'abast mundial recollits per Nacions Unides. Accés gratuït.

Bases de dades multidisciplinàries

Eines web 2.0

Bloc Bcs Dret: blogs.uab.cat/bcsdret

Notícies i canals RSS: www.netvibes.com/bibsocialsdret

Març 2012 · Biblioteca de Ciències Socials