Bibliografia

Dones, prostitució i treball sexual

Febrer 2008 . UAB . Disseny i contingut