Actualització de la bibliografia de curs

*És obligatori omplir el camp
Dades del professor/a
Dades de l'assignatura
Canvis que voleu fer a la Bibliografia de curs
Introduïu les dades identificatives (títol, autor, editorial...) de cada document en la casella corresponent, segons sigui per afegir o per eliminar de la bibliografia.
 
 
 
 
 
 
Si voleu afegir nous títols que no es troben a la Biblioteca , utilitzeu el formulari d'adquisició de documents.