Adquisicions: donatiusNota important sobre els criteris d'acceptació:
Les biblioteques avaluaran tots els donatius i seleccionaran els documents d'acord amb els criteris dels seus respectius Plans de col·lecció


Dades personals
Dades del donatiu
Criteris d'acceptació
Signatura