Adquisicions: donatius, duplicats i intercanvi


Nota important sobre els criteris d'acceptació:
Les biblioteques avaluaran tots els donatius i seleccionaran els documents d'acord amb els criteris dels seus respectius Plans de col·lecció
*És obligatori omplir el camp
Dades personals
Dades del donatiu
Criteris d'acceptació
Signatura