Projectes d’Informàtica de Sistemes

 D-H

Daniel Pagès, Núria

Distribució de demostracions d'executables d'ús acadèmic en entorn  web : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de  Sistemes / presentada per Núria Daniel Pagès ; i dirigida per Ramon  Baldich Caselles. -- , 2002. -- 105 f. : il. ; 30 cm

1. Programes d'ordinador -- Manteniment

 

        Sabadell- Taulell            P 0712                   1500814238  

 

 

De Feo Martínez, Aldo

Lliga de robots: mòdul de visió : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes / realitzat per Aldo de Feo  Martínez ; i dirigit per Ramon Baldrich i Caselles. -- , 2007. --  112 p. ; 30 cm

1. Robots -- Visió

 

        Sabadell- Taulell            P 1364                   1501102592  

 

 

Delgado Escrigas, Albert

Convertidor d'estàndars vectorials DXF <> SVG / memòria del projecte  d'Enginyería Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per  Delgado Escrigas, Albert [sic] ; i dirigida per Lladós Canet, Josep.  -- , 2004. -- 106 p. : il. ; 30 cm

1. Infografia -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0953                   1500944177  

 

 

Delgado Palomares, Daniel

Análisis de computadores para Windows 9X : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Daniel Delgado Palomares ; i dirigida per Remo Suppi Boldrito. -- ,  2001. -- 2 v. : il. ; 30 cm. -- Conté: [v.1]: Memoria. -- [v.2]:  Anexo

1. Microsoft Windows

 

        Sabadell- Taulell            P 0655                   1500772778   ANEXO

        Sabadell- Taulell            P 0655                   1500772779   MEMORIA

 

 

Demason Creus, Miquel

Generador mòbil de mapes de vegetació mitjançant GPS : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / realitzat  per Miquel Demason Creus ; i dirigit per Germán Bianchini. -- , 2007.  -- 81 f. : il. ; 30 cm

1. Sistema de posicionament global -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1412                   1501102607  

 

 

Díaz Caro, Adolfo

Aplicando STRUTS al desarrollo de un proyecto : SEDITS : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Adolfo Díaz Caro ; y dirigida por Vicenç Soler Ruiz.  -- , 2006. -- 67 f. : gràf. ; 30 cm

1. Gestió de projectes -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1303                   1501027180  

 

 

Díaz Jerez, Raúl

Bolsa de trabajo online para la UAB : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / realizado por Raúl  Díaz Jerez ; y dirigido por Marc Talló Sendra. -- , 2007. -- 112 f.  : il. ; 30 cm

1. Treball, Mercat de -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1353                   1501102242  

 

 

Díaz Roldán, Carlos

Diarol Piel : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / realizado por Carlos Díaz Roldán ; y  dirigido por Marc Talló Sendra. -- , 2006. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades   2. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1304                   1501027197   ANEXO I

 

 

Dil Valerio, José Francisco

PolyGP : programa de gestión de personal / memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas presentada por José  Francisco Dil Valerio ; y dirigida por José Luis González Núñez. --  , 2004. -- 99 f. : il. ; 30 cm

1. Personal -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0926                   1500944041  

 

 

Domingo Alonso, Antonio

Interficie gráfica para la visualización y manipulación de una  representación geométrica del árbol coronario humano : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistenes /  presentada per en Antonio Domingo Alonso ; dirigida per na M. Carmen  Molina Gámez. -- , 1998. -- 63 f. relligats : il. ; 30 cm

1. Infografia   2. Imatges -- Processament

 

        Sabadell- Taulell            P 0327                   1500617972  

 

 

Domingo Baqué, Josep

Realització d'un seqüenciador Midi en un entorn gràfic : memòria del  projecte realitzat dintre de l'especialitat de Suport de Sistemes /  per en Josep Domingo Baqué ; sota la direcció de Jaume Pujol. -- ,  1993. -- 2 vol., relligats ; 30 cm + 1 disquet (3 1/2 in). -- Conté  : [Vol. 1, Memòria. -- Vol. 2, Llistat]

1. Electrònica -- Aparells i instruments -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0064                   1500371625   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0064                   1500371626   LLISTAT

 

 

Domingo i Vila, Neus

Reconeixement d'analogies geomètriques per a seqüències de figures :  memòria del projecte realitzar dintre de l'especialitat de Suport de  Sistemes / per Neus Domingo i Vila ; sota la direcció de Maria  Vanrell. -- , 1994. -- 2 vol., relligat ; 30 cm + 1 disquet (3'5 in).  -- Conté : [1]- Memòria. -- [2]. --Llistats del programes

1. Intel·ligència artificial   2. Reconeixement de formes

 

        Sabadell- Taulell            P 0083                   1500640414   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0083                   1500640415   V.2

 

 

Domínguez Fernández, Carlos

Aplicatiu per desenvolupar intranets amb aplicacions docents :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes  ; presentada per Carlos Domínguez Fernández ; i dirigida per Ramon  Musach Pi. -- , 2005. -- 69 f. : il. ; 30 cm

1. Intranets (Xarxes d'ordinadors) -- Disseny i construcció

 

        Sabadell- Taulell            P 1120                   1500945721  

 

 

Domínguez Montagut, Eloi

Sistema integral web / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes presentada per Eloi Domínguez Montagut ; i  dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- , 2003. -- 2 vol. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny   2. Relacions amb els clients -- Direcció  i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0841                   1500884545   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0841                   1500884546   ANNEX

 

 

Domínguez Rosa, Francisco J.

Lector de notícies RSSmart : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per Francisco J.  Domínguez Rosa ; i dirigida per Jordi Roig de Zárate. -- , 2005. --  96 f. : il. ; 30 cm

1. Comunicació, Sistemes mòbils de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1150                   1500945755  

 

 

Dueñas Maribello, Antonio

Gestió d'un centre escolar a través d'Internet : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per en  Antonio Dueñas Maribello ; i dirigida per en Jordi Roig de Zárate.  -- , 1998. -- 77 p. : il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Programes d'ordinador    2. Internet

 

        Sabadell- Taulell            P 0360                   1500618861  

 

 

Duran Cuadros, Aitor

Aulas inteligentes : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes ; presentada per Aitor Duran Cuadros ; i  dirigida per Dolores Isabel Rexachs del Rosario. -- , 2005. -- 86 f.  : il. ; 30 cm

1. Domòtica

 

        Sabadell- Taulell            P 1096                   1500945376  

 

 

Egea Gonzalo, Germán

Sistema integrado de adquisición de señales electrónicas mediante  ordenador, procesamiento de señales : memoria del proyecto fin de  estudios correspondiente a Ingeniería Técnica de Informática de  Sistemas / por Germán Egea Gonzalo ; dirigida por ... Francesc Pérez  Murano. -- , 1993. -- 2 vol., relligats ; 30 cm + 1 disquet (3 1/2  in). -- Conté : [Vol. 1, Memoria. -- Vol. 2, Anexos]

1. Processament de senyals

 

        Sabadell- Taulell            P 0055                   1500484821   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0055                   1500484822   ANEXOS

 

 

Escobar Bonet, Xavier

Assignació dinàmica de grups de pràctiques : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / prsentada per  Xavier Escobar Bonet ; i dirigida per Jaume Pujol Capdevila. -- ,  1999. -- 54 f. : il. col. ; 30 cm

1. Universitats -- Administració -- Automatització   2. Educació  universitària -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0414                   1500616060  

 

 

Español Díaz, José Luis

Portal web per a la simulació d'incendis forestals utilitzant  plataformes distribuïdes : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / realitzat per José Luis Español Díaz ; i  dirigit per Ana Cortés Fite. -- , 2006. -- 58 f. : il. ; 30 cm

1. Portals d'Internet -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1230                   1501027027  

 

 

Espejo Esther, Antonio

Diseño y montaje de un robot rastreador : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per  Antonio Espejo Esther ; i dirigida per Dolores Isabel Rexachs del  Rosario. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Robots -- Disseny i construcció

 

        Sabadell- Taulell            P 1086                   1500945531   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1086                   1500945532   ANEXOS

 

 

Esteban Puerta, David

Programació domòtica mitjançant PLCS / memòria del projecte  d'Enginyería Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  David Esteban Puerta ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2005.  -- 60 f. : il. ; 30 cm

1. Domòtica

 

        Sabadell- Taulell            P 1067                   1500945549  

 

 

Esteve Pros, Jordi

Creador de blogs : (Prosblog) : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per Jordi Esteve  Pros ; i dirigida per Yolanda Benítez Fernández. -- , 2005. -- 98 f.  : il. ; 30 cm

1. Blocs -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1047                   1500945417  

 

 

Estévez Juárez, Alexis

Aplicaciones Java para la web de la escuela : memoria del proyecto de  Informática de Sistemas / realizado por Alexis Estévez Juárez ; y  dirigido por Jordi Pons Aroztegui. -- , 1999. -- 114 f. : gràf. ; 30  cm

1. Java (Llenguatge de programació)   2. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0399                   1500616047  

 

 

Expósito Carmona, Maria del Valle

Entorn per l'estudi de mapes d'usos del sòl / memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes presentada per Maria  del Valle Expósito Carmona ; i dirigida per Xavier Otazu. -- , 2003.  -- 2 vol. : il., gràf. ; 30 cm

1. Anàlisi de dades   2. Sòls, Ús dels -- Mapes -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0827                   1500884465   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0827                   1500884466   ANNEX

 

 

Fabre i Gras, Joan

Simulador de robot en entorn OS/2 : entorn de treball : memòria del  projecte realitzat dins l'especialitat de sistemes corresponent als  estudis d'enginyeria en informàtica de l'Escola Universitària  d'Informàtica de Sabadell / presentada per Joan Fabre i Gras ;  dirigida per Juan José Ramos González, Ramón Vilanova Arbós. -- ,  1995. -- 89 f., relligat : taules ; 30 cm

1. OS/2 (Programes d'ordinador)   2. Robots industrials   3.  Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0136                   1500013134  

 

 

Fandiño Costoya, Alexis

Simulador de un controlador lógico programable (PLC) : editor de  diagramas Ladder : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / realizado por Alexis Fandiño Costoya ; y  dirigido por Carles Pedret i Ferré. -- , 2006. -- 78 f. : il. ; 30 cm

1. Control automàtic -- Processament de dades   2. Controladors  programables -- Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1307                   1501027200  

 

 

Farràs i Ballabriga, Gerard

Infoborsa, web d'informació borsària : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Gerard Farràs i Ballabriga ; i dirigida per Jaume Saura i Bort. -- ,  2003. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Borsa de valors -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0798                   1500884301   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0798                   1500884302   ANNEX

 

 

Farré Barcons, Oriol

Gravador autònom de microcontroladors : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / realitzat per  Oriol Farré Barcons ; i dirigit per Dolores Isabel Rexachs del  Rosario. -- , 2007. -- 52 f. : il. ; 30 cm

1. Microprocessadors

 

        Sabadell- Taulell            P 1348                   1501102258  

 

 

Farré Marin, Sergi

EVERINT : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de  Sistemes / realitzat per Sergi Farré Marin ; i dirigit per Elisa  Heymann. -- , 2006. -- 43 f. : gràf. ; 30 cm

1. Inventaris -- Control -- Automatització   2. Inventaris -- Control  -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1324                   1501027334  

 

 

Fernández Almeda, Antonio

Librería de clases J2EE : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Sistemas / presentada por Antonio Fernández Almeda  ; y dirigida por Antonio Manuel López Peña. -- , 2002. -- 66 f. :  il. ; 30 cm

1. Programari -- Desenvolupament   2. Bases de dades -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0774                   1500814714  

 

 

Fernández Benages, David

Gestión de una empresa de servicios informáticos : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por David Fernández Benages ; y dirigida por Marta Prim  Sabrià. -- , 1999. -- 69 f. : il. ; 30 cm

1. Personal -- Administració -- Processament de dades   2. Indústria  informàtica -- Direcció i administració

 

        Sabadell- Taulell            P 0386                   1500616038  

 

 

Fernández Biedma, José Manuel

Comprensión de imágenes standard JPEG, Joint Photographic Experts  Group : memoria del proyecto final de estudios correspondiente a la  Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas / por José Manuel  Fernández Biedma ; dirigida por Eduardo Merino McDonell. -- , 1993.  -- 54, [16] f., relligats ; 30 cm + 1 disquet (3 1/2 in)

1. Imatges -- Processament -- Tècniques digitals

 

        Sabadell- Taulell            P 0053                   1500484829  

 

 

Fernández Bravo, Jaime

Video-club virtual : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por Jaime Fernández Bravo ; y  dirigida por Xavier Binefa Valls. -- , 2001. -- 73 f. ; 30 cm

1. Vídeo -- Indústria i comerç

 

        Sabadell- Taulell            P 0613                   1500772740  

 

 

Fernández Cáceres, Enrique

Comercio electrónico : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / realizado por Enrique Fernández Cáceres ;  y dirigido por Yolanda Benítez Fernández. -- , 2007. -- 61 f. : il.  ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1393                   1501102546   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1388                   1501102553  

 

 

Fernández Capmany, José María

Centro servidor videotex de la Escuela Universitaria de Informática  de Sabadell : memoria del proyecto realizado dentro de la  especialidad de soporte de sistemas / por José María Fernández  Capmany ; bajo la dirección de Jaume Pujol. -- , 1994. -- 3 v.,  relligats : taules ; 30 cm

1. Videotex

 

        Sabadell- Taulell            P 0126                   1500640530   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0126                   1500640531   V.2

        Sabadell- Taulell            P 0126                   1500640532   V.3

 

 

Fernández Contreras, Marco Antonio

Automatización en la confección de manuales y de ayudas al usuario :  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de  Sistemas / realizado por Marco Antonio Fernández Contreras ; y  dirigido por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2006. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Generadors (Programes d'ordinador)

 

        Sabadell- Taulell            P 1215                   1501026952   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1215                   1501026953   ANEXO

 

 

Fernández Cuesta, Francesc Xavier

Programador-Reproductor automàtic de falques de ràdio : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per en Francesc Xavier Fernández Cuesta ; i dirigida per  en Rafael Fernández González. -- , 1998. -- 2 vol., relligat : il. ;  30 cm. -- Conté: [Vol.1. Memòria].-- [Vol.2]. Annexe III. Manual  d'usuari

1. Ràdio -- Efectes sonors   2. So -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0352                   1500618972   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0352                   1500618973   ANNEXE

 

 

Fernández Díaz, Montserrat

TCP/IP per Windows 95 : memòria del projecte d'informàtica de  sistemes / realitzat per na Montserrat Fernández Díez ; dirigit per  Miquel Àngel Piera Eroles, Xavier Catasús Capellades. -- , 1997. --  2 vol., relligats : gràf. ; 30 cm. -- Conté : [v.1.- Memòria. --  v.2.- Annex]

1. Microsoft Windows   2. TCP/IP (Protocol de xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 0274                   1500615606   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0274                   1500615607   V.2

 

 

Fernández Estudillo, Mónica

Sistema de catalogación de especies / memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes presentada per  Mónica Fernández Estudillo ; i dirigida per Remo Suppi Boldrito. --  , 2004. -- 87 f. : gràf. ; 30 cm

1. Ossos -- Classificació -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0925                   1500944040  

 

 

Fernández García, Francisco, (informàtic),

Plataforma de un libro multimedia : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por  Francisco Fernández García ; y dirigida por Jordi Roig de Zárate. --  , 1998. -- 61 p. : il. ; 30 cm

1. Sistemes multimèdia -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0363                   1500618846  

 

 

Fernández Garrido, Miguel

CES : consulta de expedientes SIGMa (módulo gráfico) : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Miguel Fernández Garrido ; y dirigida por Jordi Pons  Aróztegui. -- , 2000. -- 2 v. : il. ; 30 cm. -- Conté: [v.1]:  Memoria. -- [v.2]: Anexos

1. SIGMA (Programes d'ordinador)   2. Universitats -- Administració  -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0538                   1500620984   ANEXOS

        Sabadell- Taulell            P 0538                   1500620985   MEMORIA

 

 

Fernández i Francos, Daniel

Aplicaciones de simulación y animación distribuidas utilizando  cluster de Linux, PVM, OpenGL : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per Daniel Fernández  i Francos ; i dirigida per Remo Suppi Boldrito. -- , 2002. -- 50 f.  : il. ; 30 cm

1. Simulació per ordinador   2. Animació per ordinador   3.  Interfícies d'usuari (Sistemes d'ordinadors) -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0747                   1500814743  

 

 

Fernández Martínez, Jordi

Sistema de gestión de antibiogramas en el laboratorio de  microbiología : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes ; presentada per Manuel Fernández Martínez ;  i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 118 f. : il. ; 30  cm

1. Laboratoris -- Processament de dades   2. Laboratoris clínics --  Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1041                   1500945421  

 

 

Fernández Muñoz, Raul

Desenvolupador de punts d'informació multimèdia : memòria del  projecte d'informàtica de sistemes / realitzat per en Raul Fernández  Muñoz ; dirigida pel Dr. Jordi Roig Zárate. -- , 1996. -- 2 vol.,  relligats : gràf. ; 30 cm. -- Conté : [V.1.- Memòria. -- V.2.- Annex]

1. Sistemes multimèdia -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0235                   1500616573   V.2

        Sabadell- Taulell            P 0235                   1500616693   V.1

 

 

Fernández Pereira, Mario

Aplicación de la domótica en un edificio universitario : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Mario Fernández Pereira ; y dirigida por Dolores  Isabel Rexachs del Rosario. -- , 2005. -- 100 p. : il. ; 30 cm

1. Domòtica

 

        Sabadell- Taulell            P 1160                   1500945743  

 

 

Fernández Vázquez, Lluís

Desenvolupament en llenguatge Java d'una aplicació client-servidor de  gestió de reserves d'espai : memòria del projecte / realitzat per  Lluis Fernández Vázquez ; i dirigit per Jordi Pons Aróztegui. -- ,  1997. -- 2 vol., relligats : gràf. ; 30 cm. -- Conté : [v.1.-  Memòria. -- v.2.- Anexe]

1. Sistemes usuari/màquina   2. Java (Llenguatge de programació)

 

        Sabadell- Taulell            P 0294                   1500615638   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0294                   1500615639   V.2

 

 

Ferran Sánchez, Jordi

Portal de restaurants en Java : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Jordi Ferran  Sánchez ; i dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- , 2005. -- 47 f. :  il. ; 30 cm

1. Sistemes usuari/màquina   2. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1156                   1500945747  

 

 

Ferràndiz i Farré, Josep

Anàlisi, disseny i implementació d'una base de dades relacional amb  imatges radiològiques : memòria del projecte realitzat dins de  l'especialitat de Suport de Sistemes / per en Josep Ferràndiz i  Farré ; sota la direcció de Ricardo Toledo. -- , 1993. -- 106 f.,  relligats ; 30 cm + 1 disquet (3 1/2 in)

1. Oracle (Programes d'ordinador)   2. Bases de dades -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0057                   1500484827  

 

 

Ferrando Roig, Jordi

Intèrpret d'àlgebra relacional sobre Oracle D : memòria del projecte  realitzat dintre de l'especialitat de Suport de Sistemes / per en  Jordi Ferrando Roig ; sota la direcció de Jordi Regincós i Isern. --  , 1993. -- [2 vol. relligats ; 30 cm + 1 disquet

1. Oracle (Programes d'ordinador)   2. Àlgebres de mesures

 

        Sabadell- Taulell            P 0032                   1500371446   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0032                   1500371447   V.2

 

 

Ferrer Becerra, Juan Ignacio

Aplicación para la confección de la declaración de la renta y  patrimonio del ejercicio 1992 : memoria del proyecto / por Juan  Ignacio Ferrer Becerra ; bajo la dirección de Javier Serrano García.  -- , 1993. -- 72 f., relligat ; 30 cm

1. Impostos sobre la renda -- Legislació -- Espanya -- Programari

 

        Sabadell- Taulell            P 0037                   1500371451  

 

 

Ferrer Lorente, Eva

PerrosyGatosenlaWeb : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes / presentada per Eva Ferrer Lorente ; i  dirigida per Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 76 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1136                   1500945767  

 

 

Figueras Solé, Enric

Diseño de aplicaciones SCADA con LabVIEW : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Enric  Figueras Solé ; dirigida por Juan José Ramos González. -- , 1999. --  59 p. ; 30 cm

1. LabVIEW   2. SCADA   3. Producció -- Control

 

        Sabadell- Taulell            P 0380                   1500619705  

 

 

Fisas Vilaró, Berta

Intranet amb accés a dades : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per Berta Fisas  Vilaró ; i dirigida per Ricardo Toledo Moreno. -- , 2001. -- 182 f.  : il. ; 30 cm

1. Intranets (Xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 0570                   1500772499  

 

 

Folch Rubió, Carlos

Portal inmobiliario : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por Carlos Folch Rubió ; y  dirigida por Dolores I. Rexachs del Rosario. -- , 2002. -- 104 p. :  il. ; 30 cm

1. Empreses immobiliàries -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0730                   1500814725  

 

 

Folch Serra, Josep

Racing Mobile Chronometer : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Sistemes / realitzat per Josep Folch Serra ; i  dirigit per Vicenç Soler ruiz. -- , 2007. -- 56 f. : gràf. ; 30 cm

1. Comunicació, Sistemes mòbils de -- Processament de dades   2.  Cronometria -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1418                   1501102598  

 

 

Folquet Gil, Xavier

Mòdul de gestió i representació de dades a Internet II : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per Xavier Folquet Gil ; i dirigida per Jaume Pujol i  Capdevila. -- , 2005. -- 87 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1153                   1500945752  

 

 

Fontan Valle, René

Websolutions : diseño e implementación de un ISP. II / memoria del  proyecto de final de carrera correspondiente a los estudios de  Ingeniería Técnica de Sistemas en Informática, presentad por René  Fontan Valle ; y dirigido por Ramón Vilanova Arbos. -- , 2004. -- 82  f. : il. ; 30 cm

1. Proveïdors de serveis d'internet

 

        Sabadell- Taulell            P 0950                   1500944062  

 

 

Fontanals Pérez, Jordi

Simulador de climatizador : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Sistemes / presentada per Jordi Fontanals Pèrez ;  i dirigida per Dolores Isabel Rexachs del Rosario. -- , 2001. -- 2  v. ; 30 cm

1. Aire condicionat

 

        Sabadell- Taulell            P 0557                   1500739722   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0557                   1500739723   ANNEX

 

 

Fontquerni Xandri, Oriol

Configuració visual parametritzada de pàgines web : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per Oriol Fontquerni Xandri ; i dirigida per Jaume Pujol  Capdevila. -- , 2002. -- 73 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0731                   1500814702  

 

 

Fortes Ribot, Albert

Gestión de incidencias .net : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Sistemas / realizada por Albert Fortes  Ribot ; y dirigida por Marc Talló Sendra. -- , 2006. -- 2 vols : il.  ; 30 cm

1. Relacions amb els clients -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1254                   1501027064   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1254                   1501027065   ANEXO

 

 

Fragoso i Mariscal, Carles

Implantació de les tecnologies sense fils a l'Anella Científica :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes  / presentada per Carles Fragoso i Mariscal ; i dirigida per Jordi  Pons Aróztegui. -- , 2001. -- 87, [37] f. : il. ; 30 cm

1. WAP (Protocol de xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 0630                   1500772888  

 

 

Frigola i Berdomas, Daniel

Control d'accés a una xarxa local : memòria del projecte  d'informàtica de sistemes / realitzat per en Daniel Frigola i  Berdomas ; dirigida per Jordi Pons i Aróztegui. -- , 1995. -- 2 v.,  relligats : taules ; 30 cm

1. NetWare   2. Ordinadors -- Control d'accés   3. Xarxes d'àrea  local (Xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 0140                   1500641208   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0140                   1500641209   V.1, ANEX(LLISTATS)

 

 

Fuentes Paulino, Manuel

Integración del informe radiológico con sus imágenes : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per Manuel Fuentes Paulino ; i dirigida per Ricardo  Toledo Morales. -- , 1999. -- 104 f. : il. ; 30 cm

1. Radiologia mèdica -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0454                   1500618377  

 

 

Fusté Momparler, Ricard

Automatització de models a partir de xarxes de Petri acolorides i  processos d'events discrets / memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes presentada per Ricard Fusté  Momparler ; i dirigida per Miquel Àngel Piera Eroles. -- , 2004. --  VIII, 93 f. : il. ; 30 cm

1. Petri, Xarxes de

 

        Sabadell- Taulell            P 0923                   1500944038  

 

 

Galilea Grau, David

Gestor de campañas publicitarias de una editorial : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por David Galilea Grau ; y dirigida por Elisa Heymann  Pignolo. -- , 2005. -- 41 f. : il. ; 30 cm

1. Vendes -- Direcció i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1157                   1500945746  

 

 

Gallardo Portillo, Roberto

Gestión web de una asociación juvenil : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / realizado por  Roberto Gallardo Portillo ; y dirigido por Elisa Heymann Pignolo. --  , 2006. -- 31 f. : il. ; 30 cm

1. Associacions -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1221                   1501027019  

 

 

Gallardo Rodríguez, Maite

Programa de reconocimiento de carácteres ópticos : memoria del  proyecto de informática de sistemas ; realizado por Maite Gallardo  Rodríguez y ; dirigido por Francesc Xavier Roca Marvà. -- , 1996. --  2 v., relligats : gràf. ; 30 cm. -- Conté: [V.1 Memoria. V.2.]  Listados

1. Reconeixement òptic de caràcters -- Aparells

 

        Sabadell- Taulell            P 0200                   1500615903   V.1, MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0200                   1500615904   V.2, LISTADOS

 

 

Gallego, Lisard

Controlador per a la impressió de partitures musicals PostScript :  memòria del projecte de fi de carrera corresponent a l'enginyeria  tècnica de sistemas / presentada per en Lisard Gallego ; dirigida  per en Jaume Pujol. -- , 1994. -- 156 f., relligats ; 30 cm

1. PostScript (Llenguatge de programació)   2. Música -- Processament  de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0118                   1500640495  

 

 

Gallego i Mateo, Amparo

Creació d'un sistema de tractament de partitures : primera part :  memòria del projecte realitzat dintre de l'especialiltat [sic] de  suport de sistemes / per Amparo Gallego i Mateo ; sota la direcció  de Jaume Pujol i Capdevila. -- , 1994. -- 2 vol., relligats :  taules, música ; 30 cm. -- Existeix una continuació d'aquest  projecte realitzada per Santiago Gomà i Rodríguez

1. Música -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0122                   1500640522   V. 1

        Sabadell- Taulell            P 0122                   1500640523   V. 2

 

 

Galobart Izquierdo, Marc

Open Source Workflow : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / realizado por Marc Galobart Izquierdo ; y  dirigido por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2006. -- 106 f. : il. ; 30 cm

1. Fluxe de treball -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1249                   1501027046   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1249                   1501027047   ANEXO

 

 

Gandía Martínez, Diego

Visor de contenidos : estructuras de datos no lienales / memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas presentada  por Diego Gandía Martínez ; y dirigida por Ricardo Toledo Morales.  -- , 2004. -- 81 f. : il. ; 30 cm

1. Ensenyament assistit per ordinador   2. Educació a distància

 

        Sabadell- Taulell            P 0922                   1500944037  

 

 

García Álvarez, Cristina

Disseny i desenvolupament d'una aplicació per una web educativa :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes  / presentat per Cristina Álvarez García ; i dirigit per Ramon Musach  i Pi. -- , 2007. -- 92 p. ; 30 cm

1. Programes d'ordinador -- Desenvolupament

 

        Sabadell- Taulell            P 1370                   1501102590  

 

 

García Camino, Andrés

Entorn gràfic de disseny en WML per a la plataforma Java 2 : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per Andrés García Camino ; i dirigida per Jordi Pons  Aróztegui. -- , 2001. -- 2 v. : il. ; 30 cm. -- Conté: [v.1]:  Memòria. -- [v.2: Annex]

1. WML (Llenguatge d'etiquetatge de documents)   2. WAP (Protocol de  xarxes d'ordinadors)   3. Telèfon mòbil

 

        Sabadell- Taulell            P 0633                   1500772719   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0633                   1500772764   ANNEX

 

 

García Díaz, Emilio

Software RAID : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes / realitzat per Emilio García Díaz ; i  dirigit per Daniel Franco Puntes i Dolores Rexachs del Rosario. -- ,  2006. -- 91 f. : gràf. ; 30 cm

1. Discos durs (Informàtica)   2. Sistemes usuari/màquina --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1298                   1501027187  

 

 

García García, Javier

Aplicació web per a un club de futbol base : memòria del proyecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / realitzat per  David García García ; i dirigit per David Megías Jiménez. -- , 2007.  -- 93 p. : il. ; 30 cm

1. Clubs esportius -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1409                   1501102602  

 

 

Garcia Ibañez, Rafael

Anàlisi de monedes : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes / presentada per Rafael Garcia Ibáñez ; i  dirigida per Francisco Javier Sánchez Pujades. -- , 1999. -- 71 f. :  il., gràf. ; 30 cm

1. Visió per ordinador -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0398                   1500616048  

 

 

Garcia Iglesias, Ricard

Disseny de màquines de Mealy i Moore / memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes presentada per  Ricard Garcia Iglesias ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2004.  -- 51 f. : gràf. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny   2. Autòmats -- Disseny i construcció   3.  Electrònica digital

 

        Sabadell- Taulell            P 0921                   1500944036  

 

 

García Jiménez, José Pedro

Puesta en marcha de una célula de producción : montaje físico y  control / presentado por José Pedro García Jiménez ; bajo la  dirección de Ramón Vilanova Arbós. -- , 2001. -- 1 vol. (paginació  múltiple) : il. ; 30 cm

1. Robots industrials   2. Producció -- Control

 

        Sabadell- Taulell            P 1198                   1500772503  

 

 

García Latre, Juan José

Desarrollo de una librería gráfica para Clipper : memoria del  proyecto realizado dentro de los estudios de ingeniería técnica de  informática de sistemas / por Juan José García Latre ; bajo la  dirección de Felipe Lumbreras Ruiz. -- , 1995. -- 2 vol., relligats  : taules ; 30 cm

1. Imatges -- Bases de dades   2. Clipper (Llenguatge de programació)

 

        Sabadell- Taulell            P 0155                   1500641250   V.1. MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0155                   1500641251   V.2. ANNEX

 

 

García Madrid, Santiago

Curso multimedia : Estructura de Computadores I : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentado por Santiago García Madrid ; y dirigido por el Dr. Tomás  Díez Gutiérrez. -- , 1999. -- 97 f. : il. ; 30 cm

1. Sistemes multimèdia -- Ensenyament universitari   2. Multimèdia  interactius

 

        Sabadell- Taulell            P 0435                   1500618411  

 

 

García Mañas, Josep Lluís

Conversor de formats : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes / presentat per Josep Lluís García Mañas ; y  dirigit per Jaume Pujol Capdevila. -- , 2001. -- 99 f. : il. ; 30 cm

1. Fitxers informàtics -- Organització

 

        Sabadell- Taulell            P 0563                   1500772358  

 

 

García Martínez, Raúl

Roadmap : plataforma de gestión/explotación remota de sistemas :  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de  Sistemas / presentada por Raúl García Martínez ; y dirigida por Remo  L. Suppi Boldrito. -- , 2001. -- 2 v. : il. ; 30 cm. -- Conté:  [v.1]: Memoria. -- [v.2]: Anexo I

1. Empreses -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0649                   1500772704   ANEXO

        Sabadell- Taulell            P 0649                   1500772728   MEMORIA

 

 

García Membiela, Manuel

Ejercicios de inglés vía Internet : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por  Manuel García Membiela ; y dirigida por Marta Prim Sabrià. -- , 2003.  -- 44 f. : il. ; 30 cm

1. Anglès -- Ensenyament assistit per ordinador   2. Universitats --  Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0820                   1500884452  

 

 

García Moreno, David

Adaptació de pàgines web a XHTML / memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes presentada per David García  Moreno ; i dirigida per Jaume Pujol Capdevila. -- , 2003. -- 2 v. :  gràf. ; 30 cm

1. HTML (Llenguatge d'etiquetatge de documents)   2. XHTML  (Llenguatge d'etiquetatge de documents)

 

        Sabadell- Taulell            P 0801                   1500884288   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0801                   1500884289   ANNEX

 

 

García Moya, Jordi

Gestor del sitio web de secretaría I / memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas presentada por Jordi  García Moya ; y dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- , 2003. -- 3 vol.  : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0838                   1500884551   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0838                   1500884553   ANNEX I

        Sabadell- Taulell            P 0838                   1500884554   ANNEX II

 

 

Garcia Ojeda, Alejandro

Client de correu POP3 i SMTP en Java : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Alejandro Garcia Ojeda ; i dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- , 2002.  -- 65 f. ; 30 cm

1. Correu electrònic, Sistemes de

 

        Sabadell- Taulell            P 0688                   1500814144  

 

 

Garcia Oliveros, Xavier

Tester (Planificación anual de horarios) : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas ; presentada por  Xavier Garcia Oliveros ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- ,  2004. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Jornada de treball -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0902                   1500943927   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0902                   1500943928   ANEXO

 

 

Garcia Pardo, Mercè

Aplicació web per una escola infantil : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Mercè Garcia Pardo ; i dirigida per Daniel Franco Puntes. -- , 2002.  -- 101 f. : il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0733                   1500814700  

 

 

García Prieto, Eduard

Aplicación para Manuel Serrano Peluquerías : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Eduard García Prieto ; i dirigida per Roman Buil Giné. -- , 2005. --  2 vols : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1180                   1500945771   ANEXO

        Sabadell- Taulell            P 1180                   1500945780   MEMORIA

 

 

García Rodríguez, Sergio

Informació i gestió cultural municipal via Internet : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per Sergio García Rodríguez ; i dirigida per Marta Prim  Sabrià. -- , 2001. -- 68 f. : il. ; 30 cm

1. Municipis i cultura

 

        Sabadell- Taulell            P 0612                   1500772732  

 

 

Garcia Segura, Bernat

BlueBots : robots com a perifèrics Bluetooth Tortuga Logo : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  realitzat per Bernat Garcia Segura ; i dirigit per Lluís Ribas Xirgo.  -- , 2007. -- 62 f. : il. ; 30 cm

1. Bluetooth (Tecnologia)   2. Robots -- Sistemes de control

 

        Sabadell- Taulell            P 1401                   1501102554  

 

 

Garcia Segura, Joan Antoni

Guiaoberta : guia de mapes per Internet : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Joan Antoni Garcia Segura ; i dirigida per Jordi Pons i Aróztegui.  -- , 2002. -- 65 f. : il. ; 30 cm

1. Cartografia -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0702                   1500814113  

 

 

García Torrano, Iván

Teleentradas de cines : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por Iván Garciá Torrano ; y  dirigida por Yolanda Benítez Fernández. -- , 2006. -- 61 f. : il. ;  30 cm

1. Reserves, Sistemes de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1278                   1501027068  

 

 

Gardenyes i Pedrol, Antoni

Disseny d'una interfície de pantalla i teclat per al microcomputador  V25 : memòria del projecte de fi d'estudis corresponent a  l'enginyeria tècnica d'informàtica de sistemes / realitzada per :  Antoni Gandenyes i Pedrol ; Dirigida per : Dolores I. Rexachs del  Rosario. -- , 1997. -- 2 fot. col. , gràf. ; 30 cm. -- Conté :[V.1.-  Memòria. -- V.2.- Annexos]

1. Microprocessadors -- Disseny i construcció

 

        Sabadell- Taulell            P 0259                   1500615200   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0259                   1500615201   V.2

 

 

Gargallo, Alfred

Pantalla informática para Windows NT : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentado por  Alfred Gargallo ; y dirigido por Dolores I. Rexachs del Rosario. --  , 2001. -- 80 f. : il. ; 30 cm

1. Microsoft Windows NT   2. Microsoft Windows

 

        Sabadell- Taulell            P 0625                   1500772769  

 

 

Garrido Morales, Antonio

Gestor de contenidos del campus de Sabadell : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por  Antonio Garrido Morales ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- ,  2005. -- 71 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1171                   1500945692  

 

 

Garrido Pérez, Rubén

Portal web del DGM de la UAB / memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Sistemas presentada por Rubén Garrido  Pérez ; y dirigida por Iván Erill Sagalés. -- , 2004. -- 2 vol. :  gràf. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0910                   1500944075   ANNEX

        Sabadell- Taulell            P 0910                   1500944076   MEMORIA

 

 

Garrido Tovar, David

Planificación anual de horarios (salida y explotación de datos) :  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de  Sistemas ; presentada por David Garrido Tovar ; y dirigida por Jordi  Pons Aróztegui. -- , 2004. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Jornada de treball -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0904                   1500943923   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0904                   1500943924   MANUAL DE USUARIO

 

 

Gausachs García, Federico

Visual Monitor 2.0 : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por Federico Gausachs García ;  y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 1999. -- 143 f. : il. ; 30  cm

1. Novell (Ordinadors, Xarxes d')   2. Ethernet (Sistema de xarxa  d'àrea local)   3. Xarxes d'àrea local (Xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 0446                   1500618369  

 

 

Gerónimo Gómez, David

Website de la Facultad de Ciencias de la Comunicación : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per David Gerónimo Gómez ; i dirigida per Remo L. Suppi  Boldrito. -- , 2002. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0705                   1500814129  

        Sabadell- Taulell            P 0705                   1500814130   ANEXO A

 

 

Gijón Gil, Ernest

Sistema para control digital basado en un microcontrolador SiCoDi. V1  : memoria del proyecto en Informática de Sistemas / realizado por :  Ernest Gijón Gil ; dirigido por Dolores Isabel Rexachs del Rosario.  -- , 1997. -- 161 f., relligats : gràf. ; 30 cm

1. Microprocessadors   2. Control digital, Sistemes de

 

        Sabadell- Taulell            P 0249                   1500614878  

 

 

Gil Fernández, Javier

Diseño de una aplicación cliente-servidor de subastas : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / realitzat  per Javier Gil Fernández ; i dirigit per Octavian Dumitru Mocanu. --  : il., 2007. -- 77 p. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Desenvolupament   2. Subhastes

 

        Sabadell- Taulell            P 1372                   1501102587  

 

 

Giménez Dalmau, Marta

EDIT : traductor de missatges EDI : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per Marta Giménez  Dalmau ; i dirigida per Romualdo Moreno Ortiz. -- , 2001. -- 2 v. ;  30 cm

1. Intercanvi electrònic de dades -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0553                   1500739710   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0553                   1500739712   ANNEXES

 

 

Ginestà Vila, Francesc

Control basal en un microcontrolador : memòria del projecte  d'enginyeria tècnica d'informàtica de sistemes / realitzat per en  Francesc Ginestà Vila ; i dirigida per Daniel Sánchez Durán. -- ,  1996. -- 206 p., relligats : gràf. ; 30 cm

1. Microprocessadors   2. Microelectrònica

 

        Sabadell- Taulell            P 0237                   1500616577  

 

 

Gomà i Rodríguez, Santiago

Creació d'un sistema de tractament de partitures : segona part :  memòria del projecte realitzat dintre de l'especialiltat [sic] de  sistemes / per Santiago Gomà i Rodríguez ; sota la direcció de Jaume  Pujol i Capdevila. -- , 1994. -- 2 vol., relligats : taules, música  ; 30 cm. -- Continuació del projecte realitzat per Amparo Gallego i  Mateo

1. Música -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0119                   1500640520   V. 1

        Sabadell- Taulell            P 0119                   1500640521   V. 2

 

 

Gomà Lleonart, Francesc

Terminal de propòsit general basat en el microcontrolador 8031 :  memòria del projecte d'informàtica de sistemes / realitzat per en  Francesc Gomà Lleonart ; dirigida per Jordi Roig de Zárate. -- , 1995.  -- 2 v., relligats : taules ; 30 cm

1. Microprocessadors -- Disseny i construcció   2. Microelectrònica    3. Ordinadors -- Arquitectura

 

        Sabadell- Taulell            P 0172                   1500641365   V.1. MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0172                   1500641366   V.2. ANNEXOS

 

 

Gómez Dios, Albert

OsCfc Confección : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió | Sistemes / presentada per Albert Gómez Dios  ; i dirigida per Carles Pedret Ferré. -- , 2005. -- 2 vols : il. ;  30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1178                   1500945774   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1178                   1500945775   ANEXO

 

 

Gómez Mayor, Juan

Software de adquisición de datos y control en tiempo real bajo OS/2  (SADYC) : entorno gráfico y tratamiento de datos : memoria del  proyecto / realizado por Juan Gómez Mayor ; bajo la dirección de D.  Javier Serrano García. -- , 1995. -- 122 f. en fol. múltiple,  relligat : taules ; 30 cm

1. OS/2 (Programes d'ordinador)   2. Empreses -- Direcció i  administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0184                   1500641230  

 

 

Gonfaus Sitjes, Josep Maria

Lliga de robots: flow control manager i mòdul de comunicació per  bluetooth : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica  de Sistemes / realitzat per Josep Mª Gonfaus Sitjes ; i dirigit per  Ramon Baldrich Caselles. -- , 2007. -- 129 p. ; 30 cm

1. Robots -- Sistemes de control   2. Bluetooth (Tecnologia)

 

        Sabadell- Taulell            P 1366                   1501102594  

 

 

González Argudín, Walter Manuel

Monitorización de un proceso industrial : memoria del proyecto  realizado dentro de la especialidad de sistemas correspondiente a  los estudios de Ingeniería en Informática ... / presentada por  Walter Manuel González Argudín ; dirigida por Juan José Ramos  González. -- , 1996. -- 2 vol., relligats ; 30 cm. -- Conté: [Vol.1  Memoria. Vol.2] Anexo

1. Control de processos -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0187                   1500484947   V.1, MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0187                   1500484948   V.2, ANEXO

 

 

González Buisán, David

Mètode de Quine McCluskey en Java / memòria del projecte d'Enginyería  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per David González  Buisán ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2005. -- 89 f. : il.  ; 30 cm

1. Electrònica digital -- Ensenyament assistit per ordinador   2.  Electrònica digital -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1024                   1500945403  

 

 

González Cuevas, Antonio

Procesamiento de señales digitales : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Antonio González Cuevas ; i dirigida per Dolores Isabel Rexachs del  Rosario. -- , 2001. -- 107 p. : gràf. ; 30 cm

1. Processament de senyals -- Tècniques digitals

 

        Sabadell- Taulell            P 0620                   1500772720  

 

 

González del Río, Miguel Ángel

Investigación tecnologías web y gestión documental : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Miguel Ángel González del Río ; y dirigida por Roger  Baig Viñas. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Bases de dades web

 

        Sabadell- Taulell            P 1117                   1500945724   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1117                   1500945725   ANEXOS

 

 

González Díez, Sergio

Analizador de pseudocódigo : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Sergio González  Díez ; y dirigida por Jaume Pujol Capdevila. -- , 2005. -- 54 f. :  il. ; 30 cm

1. Programació (Ordinadors) -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1194                   1500945699  

 

 

González Molina, Sergio

Interfície d'extracció d'ones entre l'oscil·loscopi digital 2232 de  Tektronix 2232 y el PC : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  de Sistemes / presentada per en Sergio González Molina ; i dirigida  per na Marta Prim Sabrià. -- , 1998. -- 2 volums : Il. ; 30 cm. --  Conté: [v.1]: memòria ; [v.2]: anexe

1. Electrònica digital -- Disseny   2. Ordinadors -- Interfícies

 

        Sabadell- Taulell            P 0350                   1500619144   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0350                   1500619145   ANEXE

 

 

González Mur, Xavier

Disseny i implementació d'un sistema d'informació sobre els espais  del Campus de Sabadell : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Sistemes / presentat per Xavier González Mur ;  dirigit per Ramon Musach Pi ; i co-dirigit per Jordi Pons Aróztegui.  -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Universitats -- Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1146                   1500945759   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1146                   1500945760   ANNEXOS

 

 

González Porras, Miguel Ángel

Sistema de autoevaluación para Sistemas Digitales I : proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por  Miguel Angel González Porras ; dirigida por Marta Prim Sabrià. -- ,  1998. -- 137 f., relligats ; 30 cm

1. Processament electrònic de dades -- Disseny de sistemes

 

        Sabadell- Taulell            P 0323                   1500617976  

 

 

González Prieto, Raúl

Gestor de flotas y sistema de localización y seguimiento GPS :  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de  Sistemas / presentada por Raúl González Prieto ; y dirigida por  Tomás Díez Gutiérrez. -- , 2002. -- 103, 32 f. : il. ; 30 cm

1. Sistema de posicionament global -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0680                   1500814134  

 

 

González Sánchez, Carolina

Simulador web de circuitos digitales : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por  Carolina González Sánchez ; y dirigida por Marta Prim Sabrià. -- ,  2002. -- 107 f. : il. ; 30 cm

1. Electrònica digital -- Simulació per ordinador   2. Ensenyament  assistit per ordinador -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0724                   1500814717  

 

 

González Segador, Fernando

Lotus Workflow : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes / presentada per Fernando González Segador ;  i dirigida per Ramon Baldrich Caselles. -- , 2003. -- 2 vols : il. ;  30 cm

1. Fluxe de treball -- Automatització   2. Fluxe de treball --  Direcció i administració

 

        Sabadell- Taulell            P 0766                   1500860497   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0766                   1500860498   ANNEX 1

 

 

González Vázquez, Teodomiro

Sistema remoto de recogida de datos en PDA/hPC : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Teodomiro González Vázquez ; i dirigida per Rafael Fernández González.  -- , 2000. -- 88 f. ; 30 cm

1. Publicitat -- Medicaments

 

        Sabadell- Taulell            P 0530                   1500620982  

 

 

Gràcia Carrasquer, David

Sistema qualificador interactiu : memòria del projecte d'informàtica  de sistemes / realitzat per en David Gràcia Carrasquer ; i dirigida  per Jordi Pons, Emili Álvarez. -- , 1997. -- 2 vol. , gràf. ; 30 cm.  -- Conté :[V.1.- Memòria. -- V.2.- Annexa]

1. Qüestionaris -- Processament de dades   2. Internet -- Programes  d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0256                   1500615566   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0256                   1500615567   V.2

 

 

Gregorio Prieto, Luis de

Administración y gestión de grupos de prácticas por web : memoria del  proyecto de Ingeniería de Sistemas / presentada por Luis de Gregorio  Prieto ; y dirigida por Remo Suppi Boldrito. -- , 2000. -- 50, [20]  f. ; 30 cm

1. Universitats -- Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0516                   1500620998  

 

 

Gros Segura, Xavier

Disseny d'un sistema de peticions d'informació des d'un terminal  remot / memòria ... per en Xavier Gros i Segura ; sota la direcció  de Rafael Fernandez. -- , 1992. -- 88 f., relligat ; 30 cm

1. Disseny de sistemes

 

        Sabadell- Taulell            P 0015                   1500139977  

 

 

Güell Comas, Carles

Simulació en arena d'una FMS : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per Carles Güell  Comas ; i dirigida per Miquel Àngel Piera Eroles. -- , 2000. -- 33  f. : il. ; 30 cm

1. Indústries -- Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0543                   1500620928  

 

 

Guerra González, Luis

Aplicación multimedia sobre redes locales : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / prsentada por Luis  Guerra González ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 1999. --  113 f. en paginació múltiple : il. ; 30 cm

1. Xarxes d'àrea local (Xarxes d'ordinadors) -- Ensenyament assistit  per ordinador   2. Sistemes multimèdia -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0439                   1500618365  

 

 

Guerra Navas, Sergio

O.C. venta de entradas : memòria del projecte d'Enginyería Tècnica en  Informàtica de Sistemes / realitzat per Sergio Guerra Navas ; i  dirigit per Yolanda Benítez Fernández. -- , 2006. -- 81 f. ; 30 cm

1. Reserves, Sistemes de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1223                   1501027017  

 

 

Guerrero Pérez, Marc

Disseny i implementació d'una ràdio online : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / realitzat per Marc  Guerrero Pérez ; i dirigit per Dolores Isabel Rexachs del Rosario i  Daniel Franco Puntes. -- , 2006. -- 58 f. : il. ; 30 cm

1. Robots mòbils -- Disseny i construcció

 

        Sabadell- Taulell            P 1283                   1501027144  

 

 

Guijarro Moral, Juan Carlos

Sistema automatizado de paletización : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Juan  Carlos Guijarro Moral ; y dirigida por Juan José Ramos González,  Leopoldo Conde García. -- , 1998. -- 3 volums : Gràf. ; 30 cm. --  Conté: [v.1]: Memoria ; [v.2]: Anexo I. Esquemas eléctricos [v.3]:  Anexo II. Programa del PLC

1. Transport -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0356                   1500619129   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0356                   1500619130   ANEXO II

        Sabadell- Taulell            P 0356                   1500619131   ANEXO I

 

 

Guijarro Olivares, Jordi

Monitorización de redes via WAP : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Jordi Guijarro  Olivares ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2001. -- 87 f.  : il., gràf. ; 30 cm

1. WAP (Protocol de xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 0628                   1500772692  

 

 

Guil Álvarez, Manuel

Software de adquisición de datos y control en tiempo real bajo OS/2  (SADYC) : adquisición, control y comunicaciones : memoria del  proyecto / realizado por Manuel Guil Álvarez ; bajo la dirección de  D. Javier Serrano García. -- , 1995. -- 168 f. en fol. múltiple,  relligat : taules ; 30 cm

1. OS/2 (Programes d'ordinador)   2. Empreses -- Direcció i  administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0145                   1500641231  

 

 

Gutiérrez Barbará, Antoni

Informatització d'un centre mèdic : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per Antoni Gutièrrez  Barbará ; i dirigida per Jaume Pujol Capdevila. -- , 2003. -- 57 f.  : il. ; 30 cm

1. Ordinadors, Xarxes d' -- Mesures de seguretat

 

        Sabadell- Taulell            P 0768                   1500860494  

 

 

Gutiérrez Moreno, Carles

Sales order system : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes / presentada per Carles Gutiérrez Moreno ; i  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2003. -- 59 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç al detall -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0778                   1500884080  

 

 

Gutiérrez Sánchez, Esther

Videonet : (web para la gestión de un viedoclub) : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Esther Gutiérrez Sánchez ; y dirigida por Jaume Saura  Bort. -- , 2003. -- 70 f. : il. ; 30 cm

1. Vídeo -- Indústria i comerç -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0765                   1500860499   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0765                   1500860500   ANEXO

 

 

Guzmán Navarro, Carlos

Informática aplicada a la logopedia : mecanización de ejercicios de  lectoescritura : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por Carlos Guzmán Navarro ; y  dirigida por Dolores Rexachs y Daniel Franco. -- , 2005. -- 2 vols :  il. ; 30 cm

1. Dislèxia -- Teràpia -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1132                   1500945732   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1132                   1500945734   ANEXO

 

 

Haro Enguix, Rubén

JavaBolsa Soft : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por Rubén Haro Enguix ; y  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2003. -- 2 vols ; 30 cm

1. Borsa de valors -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0822                   1500884448   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0822                   1500884450   ANEXOS

 

 

Heras Gómiz, Ramon de las

Automatització i monitorització d'un sistema de reg : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per Ramon de las Heras Gómiz ; i dirigida per Ramon  Vilanova Arbós. -- , 2002. -- 55 p. : il. ; 30 cm

1. Regatge -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0727                   1500814713  

 

 

Hernández Marti, Juan José

Stereo 3D : módulo de diseño de modelos tridimensionales aplicado a  la decoración de interiores : proyecto de ingeniería técnica en  Informática de Sistemas / autor : Juan José Hernández Martí ;  [dirigido por : Ramon Baldrich i Caselles]. -- , 1994. -- 2 vol.,  relligats , gràf. ; 30 cm. -- Conté : Vol. 1. Proyecto. -- Vol. 2.-  Apéndice

1. Interiorisme -- Disseny -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0098                   1500640793   PROYECTO

        Sabadell- Taulell            P 0098                   1500640794   APENDICE

 

 

Hernández Martínez, Xavi

Escola de secundària virtual / memòria del projecte d'Enginyería  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per Xavi Hernández  Martínez ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2006. -- 51 f. :  il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1218                   1501026877  

        Sabadell- Taulell            P 1212                   1501026956  

 

 

Hernández Molina, David

Aplicación web de proyectos para la implantación de ludotecas en  empresas : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica  de Sistemes / realitzat per David Hernández Molina ; i dirigit per  David Mejías Jiménez. -- , 2006. -- 81 p. : il. ; 30 cm

1. Gestió de projectes -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1225                   1501027015  

 

 

Hernando García, Jorge

Aplicación informática para la administración de conexiones remotas :  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de  Sistemas / realizado por Jorge Hernando García ; y dirigido por  Jordi Pons Aróztegui. -- , 2007. -- 3 vols ; 30 cm

1. Relacions amb els clients -- Processament de dades   2.  Ordinadors, Xarxes d' -- Administració

 

        Sabadell- Taulell            P 1357                   1501102235   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1357                   1501102236   MANUAL DE USUARIO

        Sabadell- Taulell            P 1357                   1501102237   GUIA DE PROGRAMACION

 

 

Herrera López, Óscar

Monitor de prestaciones sobre Linux : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per  Óscar Herrera López ; i dirigida per Remo Suppi Boldrito. -- , 2004.  -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Linux -- Avaluació

 

        Sabadell- Taulell            P 0951                   1500944181   ANEXO

 

 

Herrera Maldonado, Raúl

Bases de dades documentals : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per Raúl Herrera  Maldonado ; i dirigida per Ramon Baldrich Caselles. -- , 2000. --  67, 15 f. ; 30 cm

1. Documentació -- Bases de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0525                   1500620999  

 

 

Hervás Vigueras, Jordi

Escuela virtual : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / realizada por Jordi Hervás Vigueras ; y  dirigida por Yolanda Benítez Fernández. -- , 2006. -- 63 f. : il. ;  30 cm

1. Ensenyament assistit per ordinador -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1224                   1501027016  

 

 

Hervás Vílchez, Antonio

Portal web de servicios integrados del campus de Sabadell / memoria  del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas  presentada por Antonio Hervás Vílchez ; y dirigida por Elisa Heymann  Pignolo. -- , 2003. -- 2 vol. : gràf. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0829                   1500884461   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0829                   1500884462   ANNEX

 

 

Hita i Herrera, David

Análisis de un perfil psicológico : herramienta de soporte a la  decisión en la selección de personal : memòria del projecte  d'Enginyèria Tècnica en Informàtica de Sistemes / realitzat per  David Hita i Herrera ; i dirigit per Laia Vilalta i Estrada. -- :  il., 2007. -- 118 p. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Desenvolupament   2. Personal -- Administració --  Selecció i nomenament -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1362                   1501102579  

 

 

Homs Caussa, Martí

Disseny de reflectors assistit per algoritmes genètics : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / realitzat  per Martí Homs Caussa ; i dirigit per Jaume Pujol Capdevila. -- ,  2007. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Algorismes genètics   2. Programació genètica (Informàtica)

 

        Sabadell- Taulell            P 1403                   1501102560   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1403                   1501102561   APENDIXS

 

 

Huguet Hervás, Albert

Servidor de control de acceso inalámbrico : memoria del proyecto de  Ingenieria Técnica en Informática de Sistemas / realizada por Albert  Huguet Hervás ; y dirigida por Jordi Roig de Zárate. -- : il., 2007.  -- 83 p. ; 30 cm

1. Control digital, Sistemes de

 

        Sabadell- Taulell            P 1391                   1501102549   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1391                   1501102550   ANNEX

 

 

Humanes Morillo, Antonio

Control estadístico de procesos con interfaz web : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Antonio Humanes Morillo ; y dirigida por Elisa Heymann.  -- , 2006. -- 67 f. : il. ; 30 cm

1. Control de processos -- Automatització   2. Control de processos  -- Mètodes estadístics   3. Control de processos -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1229                   1501027012  

 

 

Humanes Morillo, Manuel

Automatización del cuestionario de configuración de CCS Gestión /  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de  Sistemas presentada por Manuel Humanes Morillo ; y dirigida por  Jordi Pons Aróztegui. -- , 2003. -- 2 v. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0784                   1500884269   ANNEX

        Sabadell- Taulell            P 0784                   1500884270   MEMORIA

Darrera actualització: 23/04/2008