PROJECTES D'INFORMÀTICA DE SISTEMES: ANY 2005

Albaigés Gubert, Xavier

Emodas Menchén Tomàs : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes ; presentada per Xavier Albaigés Gubert ; i  dirigida per José Luis González Núñez. -- , 2005. -- 76 f. : il. ;  30 cm

1. Producció -- Control -- Automatització   2. Empreses petites i  mitjanes -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1025                   1500945402  

 

 

Albericio Salvador, Alejandro

CTI, integración entre telefonía y ordenador : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per  Alejandro Albericio Salvador ; i dirigida per Carles Pedret. -- ,  2005. -- 62 f. : il. ; 30 cm

1. Companyies d'assegurances -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1114                   1500945728  

 

 

Aledo García, Javier

Simulador de vuelo 3D : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por Javier Aledo García ; y  dirigida por Roman Buil Giné. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Simuladors de vol

 

        Sabadell- Taulell            P 1179                   1500945772   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1179                   1500945773   ANEXO

 

 

Algarate Giménez, Antonio

Gestor documental para centros educativos : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per  Antonio Algarate Geménez ; i dirigida per Vicenç Soler. -- , 2005.  -- 97 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1176                   1500945687  

 

 

Alonso Sanz, Ricardo

Videojuego de conducción : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Sistemas / presentada por Ricardo Alonso Ruiz ; y  dirigida por Felipe Lumbreras Ruiz. -- , 2005. -- 100 p. : il. ; 30  cm

1. Automòbils -- Conducció -- Simulació per ordinador   2. Jocs per  ordinador -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1172                   1500945691  

 

 

Álvarez Gómez, Daniel

Visualització d'algorismes genètics / memòria del projecte  d'Enginyería Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Daniel Álvarez Gómez ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2005.  -- 70 f. : il. ; 30 cm

1. Algorismes genètics

 

        Sabadell- Taulell            P 1071                   1500945541  

 

 

Álvarez Pena, Julio

Plan Director de las Telecomunicaciones : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Julio  Álvarez Pena ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. --  138 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Comunicació -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1040                   1500945465  

 

 

Álvarez Tenorio, Francisco

Sistemas RAID software : diseño, implementación y banco de pruebas :  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de  Sistemas / presentada por Francisco Álvarez Tenorio ; y dirigida por  Dolores Isabel Rexachs del Rosario. -- , 2005. -- 125 f. : il. ; 30  cm

1. Sistemes usuari/màquina   2. Discos durs (Informàtica)

 

        Sabadell- Taulell            P 1177                   1500945686  

 

 

Aparicio Alfaro, Noé

Driver USB para Linux : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por Noé Aparicio Alfaro ;  directores: Jordi Sacristán, Mª Teresa Osés ; tutor: Jordi Riog de  Zárate. -- , 2005. -- 115 p. : il. ; 30 cm

1. USB (Bus informàtic)

 

        Sabadell- Taulell            P 1066                   1500945548  

 

 

Asensio Mejía, Isaac

Desarrollo de aplicaciones distribuidas sobre arquitecturas P2P :  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de  Sistemas / presentada por Isaac Asensio Mejía ; y dirigida por Remo  L. Suppi Boldrito. -- , 2005. -- 116 f. : il. ; 30 cm

1. Xarxes punt a punt (Xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 1070                   1500945539  

 

 

Baeza Martínez, Oriol

Disseny i desenvolupament d'una aplicació web per a la gestió de  dades aerobiològiques : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes / presentada per Oriol Baeza Martínez ; i  dirigida per Remo Suppi Boldrito. -- , 2005. -- 83 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1162                   1500945741  

 

 

Barrero i Pous, Irene

Portal de tecnologies per a deficients visuals / memòria del projecte  d'Enginyería Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Irene Barrero i Pous ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2005.  -- 50 f. : il. ; 30 cm

1. Ordinadors i disminuïts -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1123                   1500945718  

 

 

Barrios Barboza, Santiago

Inventario físico para almacenes : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Santiago Barrios  Barboza ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 131 f.  : il. ; 30 cm

1. Inventaris -- Control -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1029                   1500945398  

 

 

Batlles Pont, David

MyPYME Gestock : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por David Batlles Font ; y  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 88 f. : il. ; 30 cm

1. Inventaris -- Control -- Automatització   2. Empreses petites i  mitjanes -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1111                   1500945737  

 

 

Beltrán Divins, David

Aplicación web de consultas bibliogràficas : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por David  Beltrán Divins ; y dirigida por Javier Serrano García. -- , 2005. --  77 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1166                   1500945682  

 

 

Busquets Crous, Marc

Autoescola virtual : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de [Gestió | Sistemes] ; presentada per Marc Busquets  Crous ; i dirigida per Marc Talló Sendra. -- , 2005. -- 73 f. : il.  ; 30 cm

1. Educació viària -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1106                   1500945386  

 

 

Caballero Casellas, Ricard

Implantació d'ECTS a l'assignatura de Sistemes Digitals I : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ;  presentada per Ricard Caballero Casellas ; i dirigida per Marta Prim  Sabrià. -- , 2005. -- 66 f. : il. ; 30 cm

1. Ensenyament assistit per ordinador -- Processament de dades   2.  Electrònica digital -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1064                   1500945527  

 

 

Cabezón Ponsoda, Carles

Aplicació informàtica interactiva d'iniciació a la música : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ;  presentada per Carles Cabezón Ponsoda ; i dirigida per Roger Baig  Viñas. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Música -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1134                   1500945769   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1134                   1500945770   ANNEX

 

 

Calvo Martínez, Antonio

Agente virtual inteligente II : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / Sistemes / presentada por Antonio  Calvo Martínez ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. --  48 f. : il. ; 30 cm

1. Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació --  Processament de dades   2. Intranets (Xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 1148                   1500945757  

 

 

Carmona Gómez, David

Estudio de sistemas RAID por software : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per  José Antonio Plaza Blanes ; i dirigida per Dolores Isabel Rexachs  del Rosario [i] Daniel Franco Puntes. -- , 2005. -- 160 p. : il. ;  30 cm

1. Discos durs (Informàtica)

 

        Sabadell- Taulell            P 1063                   1500945530  

 

 

Carmona Rubio, Jorge

crmNote : agenda CRM para mediadores de seguros : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per Jorge Carmona Rubio ; i dirigida per Ramon Vilanova i  Arbós. -- , 2005. -- 80 f. : il. ; 30 cm

1. Agendes informàtiques -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1189                   1500945704  

 

 

Casals Molina, Cristian

Aplicació web Estructures Casals / memòria del projecte d'Enginyería  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per Cristian Casals  Molina ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2005. -- 64 f. : il.  ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1016                   1500945108  

 

 

Catalan Llorens, Agustin

Control i gestió de recursos de software d'ordinadors personals :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes  ; presentada per Agustin Catalan Llorens ; i dirigida per Remo Suppi  Boldrito. -- , 2005. -- 79 f. : il. ; 30 cm

1. Ordinadors, Xarxes d' -- Gestió

 

        Sabadell- Taulell            P 1101                   1500945395  

 

 

Colomer Vidal, Yolanda

Análisis y documentación de bases de datos basadas en Access :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes  ; presentada per Yolanda Colomer Vidal ; i dirigida per Remo Suppi  Boldrito. -- , 2005. -- 67 f. : il. ; 30 cm

1. Microsoft Access

 

        Sabadell- Taulell            P 1104                   1500945392  

 

 

Compte i Sánchez, Francesc

El Món de les joguines : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes / presentada per Francesc Compte i Sánchez ;  i dirigida per Jaume Pujol i Capdevila. -- , 2005. -- 78 f. : il. ;  30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1193                   1500945700  

 

 

Conus Fernández, Sergio

Control automàtico del nivel de un tanque de agua : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Sergio Conus Fernández ; y dirigida por Carles Pedret  Ferré. -- , 2005. -- 75 f. : il. ; 30 cm

1. Control automàtic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1109                   1500945739  

 

 

Costa Díaz, Damián

Diseño e implementación de la gestión académica de una escuela a  través de Internet : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por Damián Costa Díaz ; y  dirigida por Jaume Pujol i Capdevila y Joaquim Llobet Fernández. --  , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1060                   1500945518   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1060                   1500945519   ANEXOS

 

 

Cots Sanfeliu, Jordi

Comerç electrònic enfocat a la venda d'articles d'electrònica :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes  / presentada per Jordi Cots Sanfeliu ; i dirigida per Yolanda  Benítez Fernández. -- , 2005. -- 64 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1125                   1500945716  

 

 

Domínguez Fernández, Carlos

Aplicatiu per desenvolupar intranets amb aplicacions docents :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes  ; presentada per Carlos Domínguez Fernández ; i dirigida per Ramon  Musach Pi. -- , 2005. -- 69 f. : il. ; 30 cm

1. Intranets (Xarxes d'ordinadors) -- Disseny i construcció

 

        Sabadell- Taulell            P 1120                   1500945721  

 

 

Domínguez Rosa, Francisco J.

Lector de notícies RSSmart : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per Francisco J.  Domínguez Rosa ; i dirigida per Jordi Roig de Zárate. -- , 2005. --  96 f. : il. ; 30 cm

1. Comunicació, Sistemes mòbils de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1150                   1500945755  

 

 

Duran Cuadros, Aitor

Aulas inteligentes : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes ; presentada per Aitor Duran Cuadros ; i  dirigida per Dolores Isabel Rexachs del Rosario. -- , 2005. -- 86 f.  : il. ; 30 cm

1. Domòtica

 

        Sabadell- Taulell            P 1096                   1500945376  

 

 

Espejo Esther, Antonio

Diseño y montaje de un robot rastreador : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per  Antonio Espejo Esther ; i dirigida per Dolores Isabel Rexachs del  Rosario. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Robots -- Disseny i construcció

 

        Sabadell- Taulell            P 1086                   1500945531   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1086                   1500945532   ANEXOS

 

 

Esteban Puerta, David

Programació domòtica mitjançant PLCS / memòria del projecte  d'Enginyería Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  David Esteban Puerta ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2005.  -- 60 f. : il. ; 30 cm

1. Domòtica

 

        Sabadell- Taulell            P 1067                   1500945549  

 

 

Esteve Pros, Jordi

Creador de blogs : (Prosblog) : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per Jordi Esteve  Pros ; i dirigida per Yolanda Benítez Fernández. -- , 2005. -- 98 f.  : il. ; 30 cm

1. Blocs -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1047                   1500945417  

 

 

Fernández Martínez, Jordi

Sistema de gestión de antibiogramas en el laboratorio de  microbiología : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes ; presentada per Manuel Fernández Martínez ;  i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 118 f. : il. ; 30  cm

1. Laboratoris -- Processament de dades   2. Laboratoris clínics --  Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1041                   1500945421  

 

 

Fernández Pereira, Mario

Aplicación de la domótica en un edificio universitario : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Mario Fernández Pereira ; y dirigida por Dolores  Isabel Rexachs del Rosario. -- , 2005. -- 100 p. : il. ; 30 cm

1. Domòtica

 

        Sabadell- Taulell            P 1160                   1500945743  

 

 

Ferran Sánchez, Jordi

Portal de restaurants en Java : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Jordi Ferran  Sánchez ; i dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- , 2005. -- 47 f. :  il. ; 30 cm

1. Sistemes usuari/màquina   2. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1156                   1500945747  

 

 

Ferrer Lorente, Eva

PerrosyGatosenlaWeb : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes / presentada per Eva Ferrer Lorente ; i  dirigida per Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 76 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1136                   1500945767  

 

 

Folquet Gil, Xavier

Mòdul de gestió i representació de dades a Internet II : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per Xavier Folquet Gil ; i dirigida per Jaume Pujol i  Capdevila. -- , 2005. -- 87 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1153                   1500945752  

 

 

Galilea Grau, David

Gestor de campañas publicitarias de una editorial : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por David Galilea Grau ; y dirigida por Elisa Heymann  Pignolo. -- , 2005. -- 41 f. : il. ; 30 cm

1. Vendes -- Direcció i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1157                   1500945746  

 

 

García Prieto, Eduard

Aplicación para Manuel Serrano Peluquerías : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Eduard García Prieto ; i dirigida per Roman Buil Giné. -- , 2005. --  2 vols : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1180                   1500945771   ANEXO

        Sabadell- Taulell            P 1180                   1500945780   MEMORIA

 

 

Garrido Morales, Antonio

Gestor de contenidos del campus de Sabadell : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por  Antonio Garrido Morales ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- ,  2005. -- 71 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1171                   1500945692  

 

 

Gómez Dios, Albert

OsCfc Confección : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió | Sistemes / presentada per Albert Gómez Dios  ; i dirigida per Carles Pedret Ferré. -- , 2005. -- 2 vols : il. ;  30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1178                   1500945774   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1178                   1500945775   ANEXO

 

 

González Buisán, David

Mètode de Quine McCluskey en Java / memòria del projecte d'Enginyería  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per David González  Buisán ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2005. -- 89 f. : il.  ; 30 cm

1. Electrònica digital -- Ensenyament assistit per ordinador   2.  Electrònica digital -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1024                   1500945403  

 

 

González del Río, Miguel Ángel

Investigación tecnologías web y gestión documental : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Miguel Ángel González del Río ; y dirigida por Roger  Baig Viñas. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Bases de dades web

 

        Sabadell- Taulell            P 1117                   1500945724   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1117                   1500945725   ANEXOS

 

 

González Díez, Sergio

Analizador de pseudocódigo : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Sergio González  Díez ; y dirigida por Jaume Pujol Capdevila. -- , 2005. -- 54 f. :  il. ; 30 cm

1. Programació (Ordinadors) -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1194                   1500945699  

 

 

González Mur, Xavier

Disseny i implementació d'un sistema d'informació sobre els espais  del Campus de Sabadell : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Sistemes / presentat per Xavier González Mur ;  dirigit per Ramon Musach Pi ; i co-dirigit per Jordi Pons Aróztegui.  -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Universitats -- Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1146                   1500945759   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1146                   1500945760   ANNEXOS

 

 

Guzmán Navarro, Carlos

Informática aplicada a la logopedia : mecanización de ejercicios de  lectoescritura : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por Carlos Guzmán Navarro ; y  dirigida por Dolores Rexachs y Daniel Franco. -- , 2005. -- 2 vols :  il. ; 30 cm

1. Dislèxia -- Teràpia -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1132                   1500945732   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1132                   1500945734   ANEXO

 

 

Jiménez Méndez, Francis Javier

Gestión de residencias geriátricas distribuidas : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Fco. Javier Jiménez Méndez ; y dirigida por Yolanda  Benítez Fernández. -- , 2005. -- 152 f. : il. ; 30 cm

1. Llars de vells -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1094                   1500945378  

 

 

Jumilla Lorente, Francisco José

Web e intranet Sfera Editores España : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por  Francisco José Jumilla Lorente ; y dirigida por Ramon Musach Pi. --  , 2005. -- 113 f. : il. ; 30 cm

1. Editors i edició -- Direcció i administració -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1093                   1500945379  

 

 

Leonardo García, Óscar

Control PID d'un procés real : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per Óscar Leonardo  García ; i dirigida per Ramon Vilanova i Arbós. -- , 2005. -- 101 f.  : il. ; 30 cm

1. Control automàtic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1188                   1500945705  

 

 

Ligero Espinosa, Marcos

E-Commerce - Tienda virtual DanceDP.com : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por  Marcos Ligero Espinosa ; y dirigida por Javier Serrano García. -- ,  2005. -- 67 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1137                   1500945766  

 

 

Linto Oroz, Estibaliz

Esbozos : un comercio en Internet : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por  Estibaliz Linto Oroz ; y dirigida por Marc Talló Sendra. -- , 2005.  -- 69 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1100                   1500945396  

 

 

Llovera Montserrat, Manel

Anàlisi i disseny d'un arxiu documental : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per  Manel Llovera Montserrat ; i dirigida per Jordi Pons Aróztegui. -- ,  2005. -- 93 f. : il. ; 30 cm

1. Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació --  Processament de dades   2. Arxius -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1021                   1500945406  

 

 

López Lozano, Sergio

Microsites Tu Patrocinio, S.L. : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per Sergio López  Lozano ; i dirigida per Oriol Ramos Terrades. -- , 2005. -- 64 f. :  il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1113                   1500945729  

 

 

Loro Guerrero, Diego Jesús

Gestión de múltiple correo de POP3/IMAP4 : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Diego  Jesús Loro Guerrero ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005.  -- 102 f. : il. ; 30 cm

1. Correu electrònic, Sistemes de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1018                   1500945109  

 

 

Luque Rubio, Aarón

Autoescuela virtual : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes ; presentada per Aarón Luque Rubio ; i  dirigida per Marc Talló Sendra. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Educació viària -- Ensenyament assistit per ordinador   2. Escoles  -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1097                   1500945389   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1097                   1500945390   ANEXOS

 

 

Martí Rallo, Rubén

Cuadros de mando : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por Rubén Martí Rallo ; y  dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 64 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Informes -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1135                   1500945768  

 

 

Martínez Castro, Iván

Desarrollo de un comercio electrónico sobre plataforma LAMP : memoria  del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Iván Martínez Castro ; y dirigida por Javier Serrano  García. -- , 2005. -- 80 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1168                   1500945680  

 

 

Martínez Expósito, Sergio

Diseño e implementación de un juego de mesa con Java mediante una  estructura cliente-servidor : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Sergio Martínez  Expósito ; y dirigida por Roger Baig Viñas. -- , 2005. -- 38, 8 f. :  il. ; 30 cm

1. Jocs per ordinador -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1099                   1500945397  

 

 

Medina Pérez, Pere

Aplicación web para la gestión de pedidos : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Pere  Medina Pérez ; i [sic] dirigida por Jordi Roig de Zárate. -- , 2005.  -- 98 f. : il. ; 30 cm

1. Inventaris -- Control -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1087                   1500945546   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1087                   1500945547   ANEXOS

 

 

Monzonis Curós, Víctor

Ampliació de la memòria d'un microcontrolador / alumne: Víctor  Monzonis Curós ; director: Daniel Franco Puntes. -- , 2005. -- 54 f.  : il. ; 30 cm

1. Microprocessadors

 

        Sabadell- Taulell            P 1033                   1500945416  

 

 

Moraga Jané, Xavier

Representació d'un aeroport virtual : recollida d'equipatge : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ;  presentada per Xavier Moraga Jané ; i dirigida per Sònia Busquets  Bruguera. -- , 2005. -- 48 f. : il. ; 30 cm

1. Aeroports -- Instal·lacions -- Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1115                   1500945727  

 

 

Moreno Colom, Vanesa

Gestión de presupuestos de puentes grúas : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por Vanesa  Moreno Colom ; y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 76,  [5] f. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1049                   1500945497  

 

 

Moreno Fabelo, Noemí

Interfaz de usuario para el control y monitorización de un edicicio  inteligente : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes ; presentada per Noemí Moreno Fabelo ; i  dirigida per Dolores Rexachs i Daniel Franco. -- , 2005. -- 87 f. :  il. ; 30 cm

1. Domòtica

 

        Sabadell- Taulell            P 1045                   1500945415  

 

 

Navarro Caraballo, Alejandro

Desguaces.net : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por Alejandro Navarro Caraballo  ; y dirigida por Jaume Pujol Capdevila. -- , 2005. -- 2 vols : il. ;  30 cm

1. Automòbils -- Indústria i comerç -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1012                   1500945115   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1012                   1500945116   ANEXO

 

 

Navarro Fernández, Javier

Analizador de redes Netmon : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Javier Navarro  Fernández ; y dirigida por Jaume Pujol Capdevila. -- , 2005. -- 99  f. : il. ; 30 cm

1. Ordinadors, Xarxes d' -- Mesures de seguretat

 

        Sabadell- Taulell            P 1192                   1500945701  

 

 

Núñez Lirola, Tomàs

Administració jeràrquica de serveis d'un ISP : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Tomàs Núñez Lirola ; i dirigida per Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005.  -- 86 f. : il. ; 30 cm

1. Proveïdors de serveis d'internet   2. Ordinadors, Xarxes d' --  Gestió

 

        Sabadell- Taulell            P 1170                   1500945679  

 

 

Olivella Escala, Oleguer

Gestió d'accions formatives BackOffice : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per  Oleguer Olivella Escala ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- ,  2005. -- 115 f. : il. ; 30 cm

1. Ensenyament assistit per ordinador -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1032                   1500945494  

 

 

Oliver Pedrals, Ferriol

Clau de protecció de bases de dades SQL per port USB i llibreria de  funcions API : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes / presentada per Ferriol Oliver Pedrals ; i  dirigida per Jordi Roig de Zárate. -- , 2005. -- 58 f. : il. ; 30 cm

1. Informàtica -- Mesures de seguretat

 

        Sabadell- Taulell            P 1151                   1500945754  

 

 

Oliver Ruiz, Daniel

Página web Oldrockers : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes ; presentada per Daniel Oliver Ruiz ; i  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 79, 11 p. : il. ; 30  cm

1. Esports -- Organització i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1022                   1500945405  

 

 

Palouzié Sanchis, Sergi

Gestor de llistes de correu via web : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Sergi  Palouzié Sanchis ; i dirigida per Marc Talló. -- , 2005. -- 98 f. :  il. ; 30 cm

1. Correu electrònic, Sistemes de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1191                   1500945702  

 

 

Parra Moreno, Sergio

Gestor de continguts docents : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per Sergio Parra  Moreno ; i dirigida per Remo Suppi Boldrito. -- , 2005. -- 64 f. :  il. ; 30 cm

1. Ensenyament assistit per ordinador -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1072                   1500945537  

 

 

Pérez Martínez, Iván

Autoescuela virtual (autoescuela 7) : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Iván  Pérez Martínez ; y dirigida por Marc Talló Sendra. -- , 2005. -- 109  f. : il. ; 30 cm

1. Educació viària -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1088                   1500945384  

 

 

Piquer Descalzo, Jorge

Protector de identidad en bases de datos : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Jorge  Piquer Descalzo ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. --  59 f. : il. ; 30 cm

1. Protecció de dades -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1102                   1500945394  

 

 

Plaza Blanes, José Antonio

CLASE : costumbres y lenguaje asistidos por software educativo :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes  ; presentada per José Antonio Plaza Blanes ; i dirigida per Dolores  Isabel Rexachs del Rosario. -- , 2005. -- 103 f. : il. ; 30 cm

1. Educació d'adults -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1095                   1500945377  

 

 

Primo González, Carlos

Consultes i històrics de projectes de l'EUI : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas / presentada por  Carlos Primo González ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- ,  2005. -- 41 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1121                   1500945720  

 

 

Ramos Blanca, José Manuel

Implementació del Mètode de Huffman / memòria del projecte  d'Enginyería Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  José Manuel Ramos Blanca ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- ,  2005. -- 45 f. : il. ; 30 cm

1. Electrònica digital -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1138                   1500945765  

 

 

Recas de Buen, Cristina

Gestor de llamadas e incidencias : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Cristina Recas  de Buen ; y dirigida por Marc Talló Sendra. -- , 2005. -- 2 vols :  il. ; 30 cm

1. Bases de dades web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1133                   1500945733   ANEXO

        Sabadell- Taulell            P 1133                   1500945735   MEMORIA

 

 

Rojas Gutiérrez, Miguel

Aeropuerto en realidad virtual : fase: pistas de vuelo : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per Miguel Rojas Gutiérrez ; i dirigida per Sònia  Busquets Bruguera. -- , 2005. -- 91 f. : il. ; 30 cm

1. Aeroports -- Instal·lacions -- Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1116                   1500945726  

 

 

Roldán Navarro, Daniel J.

Easy! : aplicación para el aprendezaje del catalán y castellano por  extranjeros con ayuda multilingüe y motor de voz / memòria del  projecte d'Enginyería Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per Daniel J. Roldán Navarro ; i dirigida per Dolores  Isabel Rexachs del Rosario i Daniel Franco Puntes. -- , 2005. -- 149  f. : il. ; 30 cm

1. Ensenyament assistit per ordinador -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1030                   1500945419  

 

 

Romero Martín, Rubén

Aplicación web : gestor de llamadas e incidencias : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Rubén Romero González ; y dirigida por Yolanda  Benítez Fernández. -- , 2005. -- 140 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1069                   1500945533  

 

 

Romero Rodríguez, Raúl

Interfaz gráfica para simulador de redes de interconexiones : memoria  del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Raúl Romero Rodríguez ; y dirigida por Daniel Franco  Puntes. -- , 2005. -- 137 p. : il. ; 30 cm

1. Ordinadors, Xarxes d' -- Mètodes de simulació

 

        Sabadell- Taulell            P 1034                   1500945408  

 

 

Rovira Cervantes, Laura

Tutor Braille / memòria del projecte d'Enginyería Tècnica en  Informàtica de Sistemes / presentada per Laura Rovira Cervantes ; i  dirigida per Jordi Roig de Zárate. -- , 2005. -- 86, [15] f. : il. ;  30 cm

1. Cecs -- Sistemes d'impresió i escriptura -- Ensenyament assistit  per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1187                   1500945706  

 

 

Ruiz Blas, Nicolás

Aplicacions per la consulta i manteniment de dades de la comunitat  universitària de l'EUI : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Sistemes ; presentada per Nicolás Ruiz Blas ; i  dirigida per Ramon Musach Pi. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Universitats -- Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1058                   1500945513   ANNEXOS

        Sabadell- Taulell            P 1058                   1500945516   MEMORIA

 

 

Sàbat Colomer, Pau

Control de serigrafia : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes ; presentada per Pau Sàbat Colomer ; i  dirigida per Roger Baig Viñas. -- , 2005. -- 88, [37] f. : il. ; 30  cm

1. Robots industrials

 

        Sabadell- Taulell            P 1036                   1500945410  

 

 

Sánchez Leiva, Francesc

Portal de serveis : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes ; presentada per Francesc Sánchez Leiva ; i  dirigida per Marc Talló Sendra. -- , 2005. -- 88 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1140                   1500945763  

 

 

Sánchez Marín, Javier

Aplicació web Col·legi Onze de Setembre / memòria del projecte  d'Enginyería Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per  Javier Sánchez Marín ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2005.  -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny   2. Escoles -- Administració i  organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1129                   1500945711   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1129                   1500945712   ANNEX

 

 

Sosa Lasluiza, Mª José

Mòdul de gestió i representació de dades a Internet I : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per Mª José Sosa Lasluiza ; i dirigida per Jaume Pujol i  Capdevila. -- , 2005. -- 84 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1152                   1500945753  

 

 

Tablado León, Miguel

Gestión comercial de concesionarios I : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per  Miguel Tablado León ; i dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- , 2005.  -- 105 f. : il. ; 30 cm

1. Vendes -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1130                   1500945710  

 

 

Teruel Casajuana, Eric

Creació d'un webmail : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes ; presentada per Eric Teruel Casajuana ; i  dirigida per Yolanda Benítez Fernández. -- , 2005. -- 89 f. : il. ;  30 cm

1. Correu electrònic, Sistemes de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1068                   1500945534  

 

 

Torres Casas, Aleix

Projecte hosting.aujac.org : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per Aleix Torres  Casas ; i dirigida per Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 118 f. :  il. ; 30 cm

1. Servidors web -- Administració

 

        Sabadell- Taulell            P 1065                   1500945523  

 

 

Tostado Alonso, David

Simulación de routers : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por David Tostado Alonso ; y  dirigida por Vicenç Soler Ruiz. -- , 2005. -- 76 f. : il. ; 30 cm

1. Transmissió de dades, Sistemes de -- Aparells i accessoris --  Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1141                   1500945762  

 

 

Valls Castellví, Jordi

Sistema de comandes i inventaris per una empresa càrnia : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ;  presentada per Jordi Valls Castellví ; i dirigida per Xavier Verge  Mestre. -- , 2005. -- 75, [11] f. : il. ; 30 cm

1. Inventaris -- Control -- Automatització   2. Carn -- Indústria i  comerç -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1019                   1500945111  

 

 

Vergés López, Mercè

Documentación, mantenimiento y mejora del sistema gestor de accesos :  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de  Sistemas / presentada por Mercè Vergés López ; y dirigida por Jordi  Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 76 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades -- Gestió -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1020                   1500945407  

 

 

Vila Borque, Lorena

Sistema para la enseñanza de teoría de autómatas (SETA) : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas /  presentada por Lorena Vila Borque ; y dirigida por Jaume Pujol i  Capdevila. -- , 2005. -- 84 f. : il. ; 30 cm

1. Autòmats -- Ensenyament assistit per ordinador   2. Llenguatges  formals -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1090                   1500945382  

 

 

Vílchez Fernández, Daniel

Contribucions especials : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Sistemes / presentada per Daniel Víchez Fernández  ; i dirigida per Romualdo Moreno Ortiz. -- , 2005. -- 2 vols : il. ;  30 cm

1. Impostos -- Recaptació -- Automatització   2. Administració local  -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1183                   1500945697   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1183                   1500945698   ANNEXOS

 

 

Vilellas Camps, David

Projecte STM : sistema de transmissió de missatges : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes /  presentada per David Vilellas Camps ; i dirigida per Raúl Aragonés  Ortiz. -- , 2005. -- 76, 5, 5 f. : il. ; 30 cm

1. Comunicació, Sistemes mòbils de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1173                   1500945690  

 

 

Villar Pérez, Ferran

Telentrades, venda d'entrades de cinema a través d'Internet : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ;  presentada per Ferran Villar Perez ; i dirigida per Yolanda Benítez  Fernández. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1062                   1500945508   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1062                   1500945512   ANNEXOS

 

 

Villegas Castillo, David

Estudio sobre los patrones de diseño a partir de un juego de  ordenador : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / presentada por David Villegas Castillo ; y  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 72 f. : il. ; 30 cm

1. Jocs per ordinador -- Disseny   2. Programació orientada a  l'objecte (Informàtica)

 

        Sabadell- Taulell            P 1015                   1500945112  

 

 

Zudaire Huerta, Aránzazu

Gestió d'accions formatives (Front Office) : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ; presentada per  Aránzazu Zudaire Huerta ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- ,  2005. -- 103 f. : il. ; 30 cm

1. Ensenyament assistit per ordinador -- Processament de dades

 

© 2005 Biblioteca Universitària de Sabadell
Darrera actualització:
23/04/2008