Projectes d’Informàtica de Gestió

 S-Z

Sabater Pena, Ruth

Gestió estructural pel compliment de la norma ISO : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informática de Gestió / realitzat  per Ruth Sabater Pena ; i dirigit per Marta Prim Sabrià. -- : il.,  2007. -- 72 p. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Desenvolupament   2. ISO 9001

 

        Sabadell- Taulell            P 1360                   1501102577  

 

 

Sabio Vázquez, Miguel Ángel

Gestión inteligente de sistemas SCADA : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por Miguel  Ángel Sabio Vázquez ; i dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 1999.  -- 73 p. : gràf. ; 30 cm

1. Aqüicultura -- Instal·lacions -- Processament de dades   2.  Control de processos -- Processament de dades   3. Producció --  Presa de decisions

 

        Sabadell- Taulell            P 0471                   1500618410  

 

 

Sáez Ayala, Salvador

LAMPINSTAL V-1.0 : projecte d'informàtica de gestió : definició dels  requeriments del projecte / Salvador Saez Ayala ; [director] Carles  Ransanz. -- , 1992. -- [226] f., relligat ; 30 cm

1. Instal·lacions elèctriques -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0020                   1500139987  

 

 

Sáez Moreno, Óscar

Aplicación para la gestión de la producción : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada pro Óscar  Sáez Moreno ; y dirigida por Josep Lladós i Canet. -- , 2005. -- 89  f. : il. ; 30 cm

1. Producció -- Control -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1161                   1500945742  

 

 

Safont Artal, Marta

Website de l'APG : http://www.cm62.com/apg / memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Marta  Safont Artal ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2003. -- 82 p.  : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic

 

        Sabadell- Taulell            P 0810                   1500884279  

 

 

Salarich Viñolas, Xavier

Control de uso de los recursos de usuario : (Internet) : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión ;  presentada por Xavier Salarich Viñolas ; y dirigida por Jordi Pons  Aróztegui. -- , 2004. -- 2 vols ; 30 cm

1. Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0901                   1500943929   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0901                   1500943930   MANUAL DE USUARIO

 

 

Salas Prado, David

Tutor de Unix en entorno X Windows : memòria del projecte  d'informàtica de gestió / realitzat per en David Salas Prado ;  dirigit per Remo L. Suppi. -- , 1996. -- 2 vol., relligats : gràf. ;  30 cm. -- Conté : [V.1.- Memòria. -- V.2.- Listado código fuente]

1. UNIX   2. X Window System (Sistema d'ordinador)

 

        Sabadell- Taulell            P 0234                   1500616697   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0234                   1500616698   V.2

 

 

Salayet Zamorano, Lourdes

Gestió administrativa d'una empresa tèxtil : memòria del projecte  d'informàtica de gestió / realitzat per Lourdes Salayet Zamorano ;  dirigida per Jaume Escursell. -- , 1995. -- 2 v., relligats : il.,  alg. col., taules ; 30 cm

1. Indústria tèxtil -- Direcció i administració -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0164                   1500641267   V.1. MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0164                   1500641268   V.2. ANNEX

 

 

Sales i Monegal, Artur

Gestor de la base de dades dels treballadors del Grup ATRA : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  realitzat per Artur Sales i Monegal ; i dirigit per Ramon Musach i Pi.  -- , 2007. -- 131 f. : il. ; 30 cm

1. Personal -- Administració -- Automatització   2. Bases de dades --  Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1340                   1501102267  

 

 

Salinas Martín, Daniel

Bimconta : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica  de Gestió / realitzat per Daniel Salinas Martín ; i dirigit per  Montserrat Peiró Alemany. -- , 2006. -- 91, 66 f. : il. ; 30 cm

1. Comptabilitat -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1290                   1501027194  

 

 

Salvador Lagunas, Xavier

Estudi i aplicació de la tecnologia PSoC en un control d'accés  d'usuaris : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica  de Gestió / presentada per Xavier Salvador Lagunas ; i dirigida per  Raúl Aragonés Ortiz. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Edificis -- Control d'accessos -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1098                   1500945387   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1098                   1500945388   ANNEXES

 

 

Samarra i Calderó, Marc

Bases de dades a nivell intern : memòria del projecte de fi d'estudis  corresponent a l'enginyeria tècnica en informàtica de gestió / per  Marc Samarra i Calderó ; dirigida per Jordi Regincós. -- , 1994. --  2 vol., relligats ; 30 cm. -- Conté : [Vol. 1.- Memoria]. -- [Vol.  2].- Llistat de fonts i exemples

1. Bases de dades -- Gestió

 

        Sabadell- Taulell            P 0106                   1500640831   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0106                   1500640832   V.2

 

 

San José Hernando, Eva

Gestión de una empresa de fabricación de muebles : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentado por Eva San José Hernando ; y dirigido por José Luis  González Núñez. -- , 2006. -- 91 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1258                   1501027060  

 

 

Sánchez Asensio, Concepción

Integrador de imágenes : memoria del proyecto realizado dentro de la  especialidad de informática de gestión / por Concepción Sánchez  Asensio ; bajo la dirección de Ricardo Toledo. -- , 1996. -- 2 vol.,  relligats : gràf. ; 30 cm. -- Conté: [Vol.1. Memoria. Vol.2] Código  fuente

1. Imatges -- Processament -- Tècniques digitals   2. Medicina --  Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0193                   1500484962   V.1, MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0193                   1500484963   V.2, CODIGO FUENTE

 

 

Sánchez Cuadrado, Antonio

GestServ : gestión de servicios y facturas / memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión presentada por Antonio  Sánchez Cuadrado ; y dirigida por Petia Radeva. -- , 2004. -- 88 p.  : il. ; 30 cm

1. Bases de dades -- Gestió -- Programes d'ordinador   2.  Comptabilitat -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1006                   1500944410  

 

 

Sánchez Díaz, Sandra

Sport's web : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió ; presentada per Sandra Sánchez Díaz ; i  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 88 f. : il. ; 30 cm

1. Esports -- Organització i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1079                   1500945538  

 

 

Sànchez Ferrer, Ignasi

Curs multimèdia sobre sistemes digitals I : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per  Ignasi Sànchez Ferrer ; i dirigida per Marta Prim i Sabrià. -- , 2001.  -- 90 f. ; 30 cm

1. Electrònica digital -- Disseny -- Ensenyament universitari

 

        Sabadell- Taulell            P 0552                   1500739711  

 

 

Sánchez Giménez, Victoria

Proyecto B2B : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Victoria Sánchez Giménez ;  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2002. -- 88 f. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0681                   1500814135  

 

 

Sánchez González, Juan Miguel

Web escuela infantil : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Juan Miguel Sánchez González  ; y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 106 f. : il. ;  30 cm

1. Pàgines web -- Disseny   2. Escoles -- Administració i  organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1023                   1500945404  

 

 

Sánchez Gutiérrez, Laura

Website per S.G. Immobiliària / memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Laura Sánchez  Gutiérrez ; i dirigida per Jaume Pujol. -- , 2004. -- 82 f. : il. ;  30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0995                   1500944416  

 

 

Sánchez Jiménez, Araceli

Informatización de un centro de empresas : memoria del proyecto de  fin de estudios correspondiente a la Ingeniería Técnica de  informática de Gestión / por Araceli Sánchez Jiménez ; dirigida por  Jaume Escursell Casablanca. -- , 1994. -- 3 vol. relligats ; 30 cm +  5 disquets. -- Conté : [1.- Memòria]. -- [2].- Anexo 1. -- [3].-  Manual de usuario. -- 2 disquets de 3'5 in i 3 de 5 1/4 in

1. Empreses -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0079                   1500485055   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0079                   1500485056   V.2

        Sabadell- Taulell            P 0079                   1500485057   V.3

 

 

Sánchez-Marín Sánchez, Irene

Implementació d'un motor de cerca sobre una base de dades estàtica en  entorns Internet/Intranet : memòria del projecte d'enginyeria  tècnica en informàtica de gestió / presentada per na Irene  Sánchez-Marín Sánchez ; i dirigida per en Jordi Pons Aroztegui. -- ,  1997. -- 2 vol. relligats 113, 20 f. ; 30 cm. -- Conté: [1],  Memòria. -- [2], Annex

1. Intranets (Xarxes d'ordinadors) -- Programari   2. Bases de dades  -- Gestió -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0307                   1500617296   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0307                   1500617297   V.2

 

 

Sánchez Martínez, Raúl

Generador de estructuras web : (interfaz XML para la edición de  páginas web) / memoria de proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión presentada por Raúl Sánchez Martínez ; y  dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. -- 99 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0997                   1500944421  

 

 

Sànchez Mirambell, Marc

R.P.G.Gen : Role Playing Games Generator / memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Marc  Sànchez Mirambell ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2004.  -- 93 f. : il. ; 30 cm

1. Jocs de rol -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0944                   1500944053  

 

 

Sánchez Morillo, David

Tienda virtual / memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión presentada por David Sánchez Morillo ; y  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2003. -- 85 p. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Planificació   2. Comerç electrònic --  Programes d'ordinador   3. Comerç al detall -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0809                   1500884280  

 

 

Sánchez Ortega, Manel

CES : consulta expedientes Sgim (módulo textual) : memoria del  proyecto de Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  por Manel Sánchez Ortega ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- ,  2000. -- 2 v. : il. ; 30 cm

1. SIGMA (Programes d'ordinador)   2. Universitats -- Administració  -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0535                   1500620981   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0535                   1500620983   ANNEXOS

 

 

Sánchez Ortuño, Francisco José

Aplicación SCADA sobre plataforma .NET : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat per  Francisco José Sánchez Ortuño ; i dirigit per Javier Serano García.  -- , 2006. -- 79 f. : gràf. ; 30 cm

1. SCADA   2. Control automàtic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1310                   1501027218  

 

 

Sànchez Perxachs, Xavier

Emulador de un microprocessador docent : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per en  Xavier Sànchez Perxachs ; i dirigida per Jordi Roig de Zárate. -- ,  1998. -- 75 p. ; 30 cm

1. Microprocessadors

 

        Sabadell- Taulell            P 0376                   1500618957  

 

 

Sánchez Plans, Olga

Optimizador de cartera : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per Olga Sánchez Plans ; i  dirigida per José Luis González Núñez. -- , 2001. -- 2 v. : il. ; 30  cm

1. Cartera de valors -- Administració -- Software d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0562                   1500739714   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0562                   1500739716   ANNEX: TUTORIAL

 

 

Sánchez Porras, Joan

Gestió de servicios asistenciales a domicilio (GSAD) : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentada por Joan Sánchez Porras ; y dirigida por Xavier Verge  Mestre. -- , 2001. -- 65 p. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0584                   1500772502  

 

 

Sánchez Pujades, Javier

Automatització Lliga Protectora dels Animals i les Plantes de  Sabadell / autora: Roser Segalés Garcia ; director: Javier Sánchez  Pujades. -- , 2001. -- 56 f. : il. ; 30 cm

1. Associacions -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0610                   1500772776  

 

 

Sánchez Ramírez, Marcos

Gestión del conocimiento : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Gestión / presentada por Marcos Sánchez Ramírez ;  y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2001. -- 71 f. : il. ; 30 cm

1. Gestió del coneixement

 

        Sabadell- Taulell            P 0641                   1500772767  

 

 

Sánchez Saló, Bernat

Diseño de una aplicación multimedia enfocada al ofrecimiento de un  servicio privado : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Bernat Sánchez Saló ; y  dirigida por Dr. Tomás Díez Gutiérrez. -- , 2001. -- 85 f. : il. ;  30 cm

1. Microsoft Visual C++   2. Sistemes multimèdia -- Disseny --  Màrqueting

 

        Sabadell- Taulell            P 0587                   1500772495  

 

 

Sánchez Salvador, Raúl

Gestión de bares y restaurantes : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por Raúl Sánchez  Salvador ; y dirigida por Romualdo Moreno Ortiz. -- , 2006. -- 80 f.  : il. ; 30 cm

1. Restaurants, cafeteries, etc. -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1306                   1501027201  

 

 

Sancho Fabregat, Javier

Aplicación farmacéutica FARMA : memòria del projecte en Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Javier Sancho  Fabregat ; i dirigida per Joan Serrat Gual. -- , 2003. -- 78 f. :  il. ; 30 cm

1. Farmàcies -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0823                   1500884447  

 

 

Sanosa Llinares, Albert

Web de CM62 i CDVallès Informàtica / memòria del projecte  d'Enginyería Tècnica en Informàtica de Gestió ; presentada per  Albert Sanosa Llinares ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2004.  -- 71 p. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0959                   1500944167  

 

 

Santa Olalla Boncompte, Víctor

Gestión para informatizar los planes de emergencia : memoria del  projecto [i.e. proyecto] de informàtica de gestión / realizado por:  Víctor Santa Olalla Boncopte ; dirigido por Javier Galindo. -- 1996.  -- 100, [69] f., relligat ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0246                   1500616745  

 

 

Santiago Álvarez, Víctor

Gateway de comunicación SMS / memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Víctor Santiago  Álvarez ; i dirigida per Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. -- 49 f. :  il. ; 30 cm

1. Comunicació, Sistemes mòbils de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0897                   1500943934  

 

 

Santmiquel Argemí, Llorenç

GESTCOM : gestió comercial d'establiments esportius : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  per Llorenç Santmiquel Argemí ; dirigida per Xavier Verge Mestre. --  , 1998. -- 87 [36] f., relligats : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0338                   1500617997  

 

 

Santos Garriga, Fran

Gestió de gimnasos via web : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Fran Santos  Garriga ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2006. -- 73 f. :  il. ; 30 cm

1. Gimnasos -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1287                   1501027140  

 

 

Sanz Ramírez, David

Gestión de una empresa de mecanizaciones industriales : memoria del  proyecto de fin de estudios correspondiente a la Ingeniería Técnica  de Informática de Gestión / por David Sanz Ramírez ; bajo la  dirección de Jaume Escursell Casablanca. -- , 1993. -- 3 vol.  relligats ; 30 cm + 1 disquets (3 1/2 in). -- Conté : [Vol. 1,  Memoria]. -- [Vol. 2, Anexo 1]. -- [Vol. 3, Anexo 2]

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0059                   1500484838   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0059                   1500484839   ANEXO 1

        Sabadell- Taulell            P 0059                   1500484840   ANEXO 2

 

 

Sarlé Rubi, Jordi

Electricitat Sarlé S.L. : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / presentada per Jordi Sarlé Rubi ; i  dirigida per Reinel Tobo Medina. -- , 1999. -- 133 f. en paginació  múltiple : il. col., gràf. ; 30 cm

1. Instal·lacions elèctriques -- Indústria i comerç -- Direcció i  administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0394                   1500616052  

 

 

Seguido Font, Miguel

Gestor de entregas : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Miguel Seguido Font ; y  dirigida por Elisa Heymann Pignolo. -- , 2005. -- 157 f. : il. ; 30  cm

1. Educació universitària -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1028                   1500945399  

 

 

Segura Manzanares, Benjamín

Aconocergente.com : diseño de un portal web de ocio : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentada por Benjamín Segura Manzanares ; y dirigida por Marc  Talló Sendra. -- , 2005. -- 92 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1051                   1500945499  

 

 

Segura Segura, Jordi

Gestió acadèmica Escola Linus / memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Jordi Segura Segura  ; i dirigida per Daniel Franco Puntes. -- , 2003. -- 2 v. : il. ; 30  cm

1. Escoles bressol -- Administració i organització -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0789                   1500884262   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0789                   1500884266   ANNEX

 

 

Segura Tello, Consuelo

Proyecto de gestión de locales de ensayo : Musikomuna : memoria del  proyecto de ingeniería técnica en informática de gestión /  presentada por Consuelo Segura Tello ; y dirigida por Xavier Verge  Mestre. -- , 1998. -- 125 f. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0312                   1500617284  

 

 

Sellarés i Borja, Joan

Gestió d'informació amb tecnologies web i dispositius mòbils :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ;  presentada per Joan Sellarés Borja ; i dirigida per Remo Suppi  Boldrito. -- , 2004. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades   2. Ensenyament assistit per ordinador --  Processament de dades   3. Bases de dades -- Gestió -- Processament  de dades   4. Comunicació, Sistemes mòbils de -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0907                   1500944084   ANNEX

        Sabadell- Taulell            P 0907                   1500944085   MEMORIA

 

 

Sendrós Fernández, Eugeni

Host connectivity agent : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Gestión / realizado por Eugeni Sendrós ; y  dirigido por Óscar Cubillo. -- , 2007. -- 181 p. : il. ; 30 cm

1. Transmissió de dades, Sistemes de   2. Hospitals -- Administració  -- Automatització   3. Hospitals -- Administració -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1342                   1501102265  

 

 

Serra i Baños, Daniel

Gestió de recursos humans : memòria del projecte de final d'estudis  corresponent a l'enginyeria tècnica d'informàtica de gestió / per en  Daniel Serra i Baños ; dirigida per Carles Ransanz. -- , 1995. -- 1  v. en fol. múltiple, relligat : taules ; 30 cm

1. Personal -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0146                   1500641232  

 

 

Serra i Colomer, Xavier

Projecte de gestió de la qualitat de l'empresa : memòria del projecte  de fi d'estudis corresponent a la Diplomatura d'Informàtica de  Gestió / per Xavier Serra i Colomer ; dirigit per Jaume Escursell i  Casablanca. -- , 1994. -- 2 vol. relligats , gràf. ; 30 cm + 4  disquets (3'5 in). -- Conté : Vol. 1.- Especificacions del  requeriments. -- Vol. 2.- Especificació del disseny. -- Disquet 1  ..- Fonts. -- Disquets 1-3. - Programa

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades   2.  Gestió de la qualitat total -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0091                   1500640428   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0091                   1500640429   V.2

 

 

Serra i Gallego, Josep

Gestió d'inventaris i stocks : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Josep Serra i  Gallego ; i dirigida per Remo Suppi Boldrito, Paulo Rogerio Tomé. --  , 2001. -- 2 v. ; 30 cm. -- Conté: [v.1]: Memoria. -- [v.2]: Annex

1. Inventaris -- Control -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0569                   1500772511   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0569                   1500772519   ANNEX

 

 

Serra Rodríguez, Carles

Interfície d'usuari per el control i monitorització d'un edicici  intel·ligent : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió ; presentada per Carles Serra Rodríguez ; i  dirigida per Dolores Isabel Rexachs del Rosario. -- , 2005. -- 82 p.  : il. ; 30 cm

1. Domòtica

 

        Sabadell- Taulell            P 1081                   1500945529  

 

 

Serrano Alarcón, Carina

Aplicació distribuïda basada en objectes i servidors d'objectes  remots : memòria del projecte d'Eginyeria Tècnica en Informàtica de  Gestió / presentada per Carina Serrano Alarcón e i dirigida per Remo  Suppi. -- , 1999. -- 2 v. : il. col. ; 30 cm. -- Conté: [v.1]:  Memòria. -- [v. 2]: Annex

1. Internet -- Programes d'ordinador   2. Ordinadors, Xarxes d' --  Arquitectura   3. Sistemes usuari/màquina

 

        Sabadell- Taulell            P 0407                   1500618237   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0407                   1500618238   ANNEX

 

 

Serrano Aranda, Luis

CandsPIC : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática  de Gestión / realizado por Luis Serrano Aranda ; y dirigido por  Daniel Franco Puntes. -- , 2007. -- 61 f. ; 30 cm

1. Transmissió de dades, Sistemes de

 

        Sabadell- Taulell            P 1349                   1501102257  

 

 

Serrano Durán, Laura

Imperiale : botiga virtual de decoració : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Laura  Serrano Durán ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 68  f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic

 

        Sabadell- Taulell            P 1110                   1500945738  

 

 

Serrano Ferigle, Josep

Unificació/fusió d'un catàleg col·lectiu : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Josep  Serrano Ferigle ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2002. --  74 f. : il. ; 30 cm

1. Catàlegs de biblioteques -- Automatització   2. Catàlegs  col·lectius

 

        Sabadell- Taulell            P 0670                   1500773704   

 

 

Serrano López, Rosa Belén

Mecanización de ejercicios de visomotricidad : memoria del proyecto  de Ingeniería Técnica Informàtica de Gestión / presentado por Rosa  Belén Serrano López ; dirigido por Dolores Isabel Rexachs del  Rosario y Daniel Franco. -- , 2001. -- 2 v. : il. ; 30 cm. -- Conté:  [v.1]: Memoria. -- [v.2]: Apéndices

1. Lectura, Dificultats en la   2. Dislèxia -- Teràpia --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0622                   1500772695   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0622                   1500772696   APENDICES

 

 

Sigler Álvarez, Eva Mª

Gestión de notas de gastos / memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión presentada por Eva Mª Sigler  Álvarez ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2003. -- 108 p.  : il., taules ; 30 cm

1. Comptabilitat de costos -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0844                   1500884561  

 

 

Siles Pino, Sergio

Núcleo de simulador de mercado : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada porSergio Siles Pino  ; y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 1999. -- 79 f., gràf. ;  30 cm

1. Jocs d'empreses

 

        Sabadell- Taulell            P 0402                   1500616044  

 

 

Sillero Padilla, Manel

Aplicació client/servidor : Imagebd : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per en  Josep Manel Sillero Padilla ; i dirigida per en Rafael Fernández  González. -- , 1998. -- 2 volums : Gràf. ; 30 cm. -- Conté: [v.1]:  Memoria ; [v.2]: Annex

1. Sistemes usuari/màquina   2. Bases de dades relacionals   3.  TCP/IP (Protocol de xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 0348                   1500619149   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0348                   1500619150   ANNEX

 

 

Simón Pitarque, Alex

Gestor web de visites : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / realitzat per Alex Simón Pitarque ; i  dirigit per David Mejías Jiménez. -- , 2006. -- 86 p. : il. ; 30 cm

1. Fluxe de treball -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1220                   1501026875  

 

 

Soler Llanas, Joan

Emulador Siebel 7.7 : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Joan Soler Llanas ; y  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 70 f. : il. ; 30 cm

1. Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1052                   1500945498  

 

 

Solís Reyes, Raúl

Cuestionario de configuración de finanzas de Simhotel y Simauto /  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión  presentada por Raúl Solís Reyes ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui.  -- , 2003. -- 2 vol. : gràf., taules ; 30 cm

1. Hotels -- Direcció i administració -- Processament de dades   2.  Automòbils -- Indústria i comerç -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0794                   1500884295   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0794                   1500884296   ANNEX

 

 

Solsona Mateos, Marc

Administrador de memòria i scheduler per l'Intel 386 : memòria del  projecte d'informàtica de gestió / realitzat per en Marc Solsona  Mateos ; dirigit per Remo Suppi Boldrito. -- , 1995. -- 166 f.,  relligat : taules ; 30 cm

1. Sistemes operatius (Ordinadors) -- Disseny   2. Kernel, Funcions de

 

        Sabadell- Taulell            P 0181                   1500641373  

 

 

Soriano Oliver, Martí

Gestió d'una guarderia : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per Martí Soriano Oliver ;  dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2002. -- 116 f. : il. ; 30 cm

1. Escoles bressol -- Administració i organització -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0686                   1500814142  

 

 

Soriano Quero, Miquel Àngel

Aplicació comptabilitat domèstica : memòria del projecte de fi  d'estudis corresponent a l'enginyeria tècnica d'informàtica de  gestió / per en Miquel Àngel Soriano Quero ; dirigit per Jaume  Escursell Casablanca. -- , 1994. -- 71 f., relligat : taules ; 30 cm

1. Comptabilitat -- Processament de dades   2. Economia domèstica

 

        Sabadell- Taulell            P 0120                   1500640524  

 

 

Sorribes Jiménez, Mireia

Web de RISK XXI : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per Mireia Sorribes Jiménez ; i  dirigida per Xavier Verge. -- , 2001. -- 71 f. : il. ; 30 cm

1. Seguretat en el treball

 

        Sabadell- Taulell            P 0647                   1500772730  

 

 

Suana i Rovira, Santi

Documentació i control de projectes : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Santi  Suana Rovira ; i dirigida per Xavier Verge i Mestre. -- , 2000. -- 2  v. : il. ; 30 cm. -- Conté: [v.1]: Memòria. -- [v.2]: Annexes

1. Projectes -- Organització

 

        Sabadell- Taulell            P 0478                   1500620556   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0478                   1500620558   ANNEXOS

 

 

Tablado León, Miguel

Gestión comercial de concesionarios I : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per  Miguel Tablado León ; i dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- , 2005.  -- 105 f. : il. ; 30 cm

1. Vendes -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1130                   1500945710  

 

 

Tafalla Cid, Pilar

Motor de consultes sobre la base de dades de coneixement : memòria  del projecte en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  presentada per Pilar Tafalla Cid ; i dirigida per Jordi Pons  Aróztegui. -- , 2003. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Gestió del coneixement   2. Bases de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0782                   1500884087   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0782                   1500884088   ANNEX

 

 

Tejo Cortegano, Rosa María del

Control de fabricación de una empresa química : memoria del proyecto  de informática de gestión / realizado por Rosa María del Tejo  Cortegano ; dirigida por: Sr. Jaume Escursell y Casablanca. -- , 1995.  -- 2 v., relligats : taules ; 30 cm

1. Indústries químiques -- Direcció i administració -- Processament  de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0173                   1500641370   V.1, MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0173                   1500641371   V.2. ANNEX

 

 

Termens Prat, Judith

Gestió d'una associació de patrons de iot : memòria del projecte  d'informàtica de gestió / realitzat per na Judith Termens Prat ;  dirigida per Manuel Silvar Formoso. -- , 1995. -- 2 v., relligats :  taules ; 30 cm

1. Clubs esportius -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0153                   1500641242   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0153                   1500641243   V.2

 

 

Termens Prat, Sara

Anàlisi dels costos d'un centre hospitalari : memòria del projecte  d'informàtica de gestió / realitzat per na Sara Termens Prat ;  dirigida per Manuel Silvar Formoso. -- , 1995. -- 2 v., relligats :  taules ; 30 cm

1. Hospitals -- Administració -- Processament de dades   2. Hospitals  -- Control de costos -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0151                   1500641238   V.1. MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0151                   1500641239   V.2, MANUAL USUARI

 

 

Terradellas Fontcuberta, David

Borsa de treball on-line : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / realitzat per David Terradellas  Fontcuberta ; i dirigit per Yolanda Benítez Fernández. -- , 2006. --  71 f. : il. ; 30 cm

1. Treball, Mercat de -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1299                   1501027183  

 

 

Terrín Costa, Daniel

Gestió comercial de concessionaris II : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per  Daniel Terrín Costa ; i dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- , 2005.  -- 114 f. : il. ; 30 cm

1. Vendes -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1131                   1500945736  

 

 

Teruel Serrano, Sonia

Estadística, una orden para M-PRO : memoria del proyecto de  informática de gestión ; realizado por Sonia Teruel Serrano ;  dirigido por Emilio Álvarez, Jose Mª Valera, Dolores Isabel Reixachs  del Rosario. -- , 1996. -- 2 v., relligats : gràf. ; 30 cm

1. M-PRO (Llenguatge de programació)   2. Estadística -- Processament  de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0204                   1500615912   V.1, MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0204                   1500615913   V.2, ANEXOS

 

 

Tomás i Gutierrez, Pere

Projecte de gestió immobiliària : memòria del projecte d'enginyeria  tècnica en informàtica de gestió / presentada per en Pere Tomás i  Gutierrez ; dirigida per Xavier Verge i Mestre. -- , 1998. -- 34,  [201] p. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0321                   1500617930  

 

 

Tomás Ortega, Elena

Interfície de llenguatge per consulta de bases de dades : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  per n'Elena Tomás Ortega ; i dirigida per en Daniel Bablia Girau. --  , 2000. -- 62 f. : il. ; 30 cm

1. Sistemes experts (Informàtica) -- Disseny i construcció

 

        Sabadell- Taulell            P 0528                   1500620991  

 

 

Torca Ruíz, David

E.I.R. 1.0 : memoria del proyecto de ingeniería técnica en  informática de gestión / presentada por David Torca Ruíz ; dirigida  por José Luís González Núñez. -- , 1998. -- 2 vol. 107, 89 f.  relligats : il. ; 30 cm. -- Conté: [1], Memòria. -- [2], Annexos

1. Inversions -- Avaluació -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0310                   1500617269   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0310                   1500617270   V.2

 

 

Tordable Parcerisa, Ramón

Desarrollo de la interface de usuario en X Window para un programa  intérprete de comandos : memoria del proyecto de informática de  gestión / realizado por Ramón Tordable Parcerisa ; y dirigida por  Xavier Roca Malvà. -- , 1996. -- 2 : gràf. ; 30 cm. -- Conté :  [V.1.- Memoria.-- V.2.- Apéndice]

1. X Window System (Sistema d'ordinador)

 

        Sabadell- Taulell            P 0241                   1500616695   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0241                   1500616696   V.2

 

 

Torralba Muñoz, César

Desarrollo de una aplicación de control de tiempos mediante el  proceso unificado / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió presentada per César Torralba Muñoz ; i  dirigida per Joan Serrat Gual. -- , 2003. -- 91 p. : gràf., taules ;  30 cm

1. Programari -- Desenvolupament

 

        Sabadell- Taulell            P 0873                   1500884588  

 

 

Torras Torres, Jordi

Estudi tridimensinal d'una regió : memòria del projecte d'informàtica  de gestió / realizat per en Jordi Torras Torres ; dirigida per Ramon  Baldrich, Juan Manuel Márquez. -- , 1996. -- 2 v., relligats : gràf.  ; 30 cm. -- Conté : [V.1.- Memòria. -- 2.- Llistat]

1. Infografia -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0223                   1500616674   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0223                   1500616675   V.2

 

 

Torrecillas Navarro, Angel Luis

Diseño y desarrollo de aplicaciones para Nubus : memoria del proyecto  realizado dentro de la especialidad de sistemas físicos de los  estudios de ingeniería técnica en informática de la Escuela  Universitaria de Informática de Sabadell / realizado por Angel Luis  Torrecillas Navarro ; bajo la dirección de Dolores Isabel Rexachs  del Rosario. -- , 1995. -- 2 vol., relligats : il., taules ; 30 cm

1. Macintosh (Ordinador) -- Programació   2. Microordinadors -- Busos

 

        Sabadell- Taulell            P 0132                   1500640547   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0132                   1500640548   V.2

 

 

Torres Herrerías, Jordi

Gestió de la xarxa d'esplais del Vallés per web : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  per Jordi Torres Herrerías ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. --  , 2005. -- 87 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1126                   1500945715  

 

 

Torres Ribas, Anna

Borsa de treball Labor / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió presentada per Anna Torres Ribas ; i dirigida  per Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. -- 129 f. : il., gràf. ; 30 cm

1. Treball, Mercat de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0881                   1500943449  

 

 

Torres Tobeña, Josep Antoni

Gestió de dades i feedback en entorns de telefonia IP : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / realitzat  per Josep Antoni Torres Tobeña ; i dirigit per Roman Buil Giné. -- ,  2007. -- 63 p. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades   2.  Telefonia, Sistemes de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1367                   1501102595  

 

 

Tovar Martín, Antonio

Capturador de páginas web : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / presentada per Antonio Tovar Martín ; i  diritida per Rafael Fernández González. -- , 2001. -- 81 f. : il. ;  30 cm

1. Pàgines web

 

        Sabadell- Taulell            P 0608                   1500772747  

 

 

Tribó Soria, Xavier

Plató virtual de TVC on line : memòria del projecte d'informàtica de  gestió / realitzat per Xabier Tribó Soria ; dirigit per Javier  Serrano García. -- , 1998. -- 2 vol., relligat : il. ; 30 cm. --  Conté: [Vol.1]. [Memòria] - [Vol.2]. Annexes

1. Realitat virtual -- Programes d'ordinador   2. Televisió --  Innovacions tecnològiques

 

        Sabadell- Taulell            P 0326                   1500617970   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0326                   1500617971   ANNEXES

 

 

Triviño Enríquez, Joan Carles

P.G.A. : Plataforma de Gestión y Análisis / memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Joan  Carles Triviño Enríquez ; i dirigida per Montserrat Peiró i Alemany.  -- , 2003. -- 65 p. : il., gràf. ; 30 cm

1. Comptabilitat -- Anàlisi -- Processament de dades   2.  Comptabilitat -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0786                   1500884265  

 

 

Tudela Cuadras, Jordi

Gestor de projectes per a traductors freelance : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat per Jordi  Tudela Cuadras ; i dirigit per Montserrat Peyró Alemany. -- , 2007.  -- 125 p. : il. ; 30 cm

1. Gestió de projectes -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1420                   1501102600  

 

 

Ubago Hernández, Alejandro

Planificación y control de tareas : memoria del proyecto en la  especialidad de Gestión / realizado por Alejandro Ubago Hernández ;  [bajo la dirección de Manuel Silvar Formoso]. -- , 1994. -- 2 vol.,  relligats ; 30 cm. -- Conté : [1].- Memoria.-- [2].- Manual técnico

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades   2.  Empreses -- Planificació -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0086                   1500640419   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0086                   1500640420   V.2

 

 

Úbeda Castro, Israel

Gestió d'esdeveniments, usuaris i recursos per a complir la normativa  21 CFR part 11 / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió presentada por Israel Úbeda Castro ; i  dirigida per Òscar Navas Belmar. -- , 2004. -- 85 f. : il., gràf. ;  30 cm

1. Programari -- Desenvolupament

 

        Sabadell- Taulell            P 0945                   1500944052  

 

 

Urrero Allona, Daniel

Gestión escolar / memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión presentada por Daniel Urrero Allona ; y  dirigida por Daniel Blabia Girau. -- , 2004. -- 2 vol. : il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0969                   1500944414   ANEXO

        Sabadell- Taulell            P 0969                   1500944415   MEMORIA

 

 

Ursul Masó, Miquel

Fruites i verdures F. Benito : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per en Miquel Ursul  Masó ; dirigida per en Xavier Verge Mestre. -- , 1998. -- 67, [11]  f., relligats : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0334                   1500617993  

 

 

Usieto Alvarez, Vicenç

Visor de dades mèdiques : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / presentada per Vicenç Usieto Alvarez ; i  dirigida per Ricardo Toledo Morales. -- , 1999. -- 69 f. : il. col.  ; 30 cm

1. Hospitals -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0425                   1500618335  

 

 

Vallmitjana Romero, Marc

Gestió de comandes mijançant una aplicació web : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat per Marc  Vallmitjana Romero ; i dirigit per Xavier Verge Mestre. -- , 2006.  -- 106 p. : il. ; 30 cm

1. Aliments -- Indústria i comerç -- Automatització   2. Comerç  electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1339                   1501102268  

 

 

Valls Trabal, Alex

Estudi de les possibilitats d'un joc en xarxa : joc de cartes uno :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestio /  presentada per en Alex Valls Trabal ; dirigida per en Jaume Pujol  Capdevila. -- , 1998. -- 93 p., : il. ; 30 cm

1. Jocs per ordinador   2. Jocs de cartes

 

        Sabadell- Taulell            P 0319                   1500617931  

 

 

Vaqué Galdón, Sergi

Métricas de transferencia : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / realizado por Sergi Vaqué Galdón  ; y dirigido por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2007. -- 61 f. : il. ;  30 cm

1. Modalitat de transferència asíncrona   2. Ordinadors, Xarxes d' --  Gestió

 

        Sabadell- Taulell            P 1345                   1501102261  

 

 

Vaquero Ontivero, Lourdes

Exercicis de Sistemes Digitals I : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Lourdes Vaquero  Ontivero ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2003. -- 2 vols :  il. ; 30 cm

1. Informàtica -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0795                   1500884293   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0795                   1500884294   ANNEX

 

 

Varela Pla, Juan Manuel

Servidor HTTP : memoria del proyecto d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada por Juan Manuel Varela Pla ; y  dirigida por Remo L. Suppi Boldrito. -- , 1999. -- 73 f. : il. :  gràf. ; 30 cm

1. Sistemes usuari/màquina

 

        Sabadell- Taulell            P 0443                   1500618361  

 

 

Vargas Huerta, Lucía

Libro Blanco de arquitectura para el desarrollo de aplicaciones  corporativas : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió ; presentada per Lucía Vargas Huerta ; i  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 119 f. : il. ; 30 cm

1. Programes d'ordinador -- Desenvolupament -- Administració

 

        Sabadell- Taulell            P 1119                   1500945722  

 

 

Vázquez Huerga, Noemi

Eina de suport a les proves per Visual Basic : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Noemi  Vázquez Huerga ; i dirigida per Antonio López Peña. -- , 2001. -- 95  f. : il. ; 30 cm

1. Enginyeria del software

 

        Sabadell- Taulell            P 0589                   1500772507  

 

 

Vela i Mercadé, Xavier

Gestió software / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per en Xavier Vela i Mercadé ;  dirigida per en Xavier Verge i Mestre. -- , 1998. -- 80, [7] f.,  relligats : gràf. ; 30 cm

1. Programes d'aplicacions   2. Empreses -- Direcció i administració  -- Programari

 

        Sabadell- Taulell            P 0329                   1500617978  

 

 

Velasco Carrasco, Susana

Control de semàfors en temps real : memòria del projecte de fi de  carrera d'enginyeria técnica informàtica / presentada per na Susana  Velasco ; i dirigida per en Joan Oliver i Malagelada. -- , 1997. --  3 vol., relligats : gràf. ; 30 cm. -- Conté : [v.1.- Memoria. --  v.2.- Codi font 1. -- v.3.- Codi font 2]

1. Semàfors -- Control -- Processament de dades   2. Enginyeria del  trànsit -- Software d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0298                   1500615626   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0298                   1500615627   V.2

        Sabadell- Taulell            P 0298                   1500615628   V.3

 

 

Verge Mestre, Xavier

Distribución de espacios bidimensionales en una revista : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentado por David Fernández Fernández ; y dirigido por Xavier  Verge Mestre. -- , 2001. -- [81] f. : il. ; 30 cm

1. Publicitat en la premsa   2. Revistes -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0583                   1500772497  

 

 

Vicente Angulo, José

Test y Exámenes Online (TEO) / memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión presentada por José Vicente Angulo  ; i dirigida por Montserrat Peiró Alemany. -- , 2003. -- 72 p. : il.  ; 30 cm

1. Tests i proves en educació -- Processament de dades   2. Exàmens  -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0847                   1500884564  

 

 

Viciana Fernández, Sergi

Sistema de suport a la gestió de plans d'estudis : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  per en Sergi Viciana Fernández ; i dirigida per en Xavier Verge  Mestre. -- , 1998. -- 96 p. : il. ; 30 cm

1. Universitats -- Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0365                   1500618848  

 

 

Vidal García, Raúl

Portal del C. E. Molins de Rei : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por Raúl Vidal García  ; y dirigida por Elisa Heymann Pignolo. -- , 2005. -- 97 f. : il. ;  30 cm

1. Clubs esportius -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1158                   1500945745  

 

 

Vigata Solano, Rafael

Web de administración de horarios de la E.S.T.V. : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentada por Rafael Vigata Solano ; y dirigida por Remo Suppi  Boldrito. -- , 2001. -- 69 p. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0652                   1500772735  

 

 

Vigueras López, David

Aplicació informàtica per a la gestió d'avaluacions : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat  per David Vigueras López ; i dirigit per Jordi Pons Aróztegui. -- ,  2006. -- 38, 22 f. : il. ; 30 cm

1. Exàmens -- Processament de dades   2. Tests i proves en educació  -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1233                   1501027024  

 

 

Vilardell Gonzàlez, Sandra

Clàssics del cinema : guia internet/intranet : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per  Sandra Vilardell Gonzàlez ; i dirigida per en Ricardo Toledo Morales.  -- , 1998. -- 48 p. : il. ; . 30 cm

1. Bases de dades -- Disseny   2. Cinema -- Recursos d'informació  electrònics

 

        Sabadell- Taulell            P 0371                   1500618968  

 

 

Villa Rubion, Elisabeth

Club esportiu online : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per Elisabeth Villa Rubion ;  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2002. -- 65 f. ; 30 cm

1. Clubs esportius -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0690                   1500814145   

 

 

Villalba Garrote, Andrés

Web Bar restaurante L'Amistat : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por Andrés Villalba  Garrote ; y dirigida por José Luis González Núñez. -- , 2005. -- 84  f. : il. ; 30 cm

1. Restaurants, cafeteries, etc. -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1083                   1500945525  

 

 

Villanueva Castro, Emilio

Memoria proyecto informática gestión : sistema lector y manipulador  de información contable / realizado por: Emilio Villanueva Castro ;  [dirigido por Daniel Blabia i Girau]. -- , 1995. -- 2 v., relligats  : il., taules ; 30 cm

1. Bases de dades -- Comptabilitat   2. Comptabilitat -- Processament  de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0168                   1500641356   V.1

        Sabadell- Taulell            P 0168                   1500641357   V.2

 

 

Villaroya Hernández, Ángel

Blade Store v1.0 : (establecimiento para la venta de productos  informáticos) / memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión presentada por Angel Villarroya Hernández ; y  dirigido por Josep Lladós Canet. -- , 2004. -- 89 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0946                   1500944051  

 

 

Vives Pertegaz, Albert

InfoVet / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de  Gestió presentada per Albert Vives Pertegaz ; i dirigida per Dolores  Isabel Rexachs del Rosario. -- , 2003. -- 84 p. : il. ; 30 cm

1. Hospitals veterinaris -- Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0815                   1500884275  

 

 

Vizcaino Valcarcel, Gloria

Gestió comercial : memòria del projecte d'informàtica de gestió /  realitzat per na Gloria Vizcaino Valcarcel ; dirigida per Jaume  Escursell Casablanca. -- , 1995. -- 4 v., relligats : taules ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0161                   1500641263   V.1. MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0161                   1500641264   V.2. MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0161                   1500641265   V.3. ANNEX

        Sabadell- Taulell            P 0161                   1500641266   V.4. ANNEX 2

 

 

Ya-we, Chang Chen

Tecnología J2EE aplicada a una web de ETT : memoria del proyecto en  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por Ya-we  Chang Chen ; y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2002. -- 107  f. : il. ; 30 cm

1. JavaBeans   2. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0746                   1500814744  

 

 

Zaldívar Sáez, Eduardo

Generador de horarios : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión ; presentada por Eduardo Zaldívar Sáez ; y  dirigida por Daniel Blabia Girau. -- , 2005. -- 60 f. : il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1089                   1500945383  

 

 

Zapater Aviñó, Enric

GesDrapets : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica de  Informática de Gestión / presentado por Enric Zapater Aviñó ; y  dirigido por Daniel Bablia Girau. -- , 2001. -- 46, [16] f. : il. ;  30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0594                   1500772749  

 

 

Zorrilla Rodríguez, David

Academic : herramienta informática para personal docente : memoria  del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  realizado por David Zorrilla Rodríguez ; y dirigido por Elisa  Heymann Pignolo. -- , 2006. -- 113 f. : il. ; 30 cm

1. Ensenyament assistit per ordinador -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1295                   1501027189  

 
Darrera actualització: 23/04/2008