PROJECTES D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ: ANY 2006

Alcaide Pérez, Antonio

Portal Bearn : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / realizado por Antonio Alcaide Pérez ; y  dirigido por Marta Prim Sabrià. -- , 2006. -- 62 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Desenvolupament

 

        Sabadell- Taulell            P 1214                   1501026954  

 

 

Becchi Ferrando, Noemí

Gestió web d'un club de submarinisme : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Noemí  Becchi Ferrando ; i dirigida per Yolanda Benítez Fernández. -- , 2006.  -- 64 f. : il. ; 30 cm

1. Clubs esportius -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1305                   1501027178  

 

 

Blanco Millán, José Manuel

MedSeguis mediadores de seguros : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat per José Manuel Blanco  Millán ; i dirigit per Xavier Verge Mestre. -- , 2006. -- 2 vols :  il. ; 30 cm

1. Companyies d'assegurances -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1333                   1501102253   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1333                   1501102254   ANEXO

 

 

Boladeras Perpinyà, Margot

Centre Ensenyament Virtual (CEV) : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat per Margot Boladeras  Perpinyà ; i dirigit per Yolanda Benítez Fernández. -- , 2006. -- 83  f. : gràf. ; 30 cm

1. Ensenyament assistit per ordinador -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1320                   1501027207  

 

 

Burrull Casanovas, Albert

Gestor de projectes arquitectònics : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat per Albert  Burrull Casanovas ; i dirigit per Yolanda Benítez Fernández. -- ,  2006. -- 45 f. : il. ; 30 cm

1. Arquitectura -- Projectes -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1276                   1501027070  

 

 

Casajuana Serra, Ignasi

Control de presencia y de tareas : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / realizada por Ignasi Casajuana  Serra ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2006. -- 101 f. :  il. ; 30 cm

1. Jornada de treball -- Processament de dades   2. Personal --  Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1216                   1501026951  

 

 

Castro Pascual, Julia

Automatización de reservas vía web : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por Julia  Castro Pascual ; y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2006. --  67 f. : gràf. ; 30 cm

1. Reserves, Sistemes de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1205                   1501026667  

 

 

Deu Pérez, Jofre

Executor XForms : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / realitzat per Jofre Deu Pérez ; i dirigit  per Marcel Ubach Miralda. -- , 2006. -- 80 p. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades   2. Sistemes usuari/màquina -- Processament  de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1232                   1501027025  

 

 

Díaz Roldán, Carlos

Diarol Piel : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / realizado por Carlos Díaz Roldán ; y  dirigido por Marc Talló Sendra. -- , 2006. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades   2. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1304                   1501027179   MEMORIA

 

 

Egea Frías, Jordi

Página web Garriga Equip : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / realitzat per Jordi Egea Frías ; i  dirigit per José Luis González Núñez. -- , 2006. -- 115 f. : il. ;  30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades   2. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1263                   1501027055  

 

 

Eurrutia Martínez, Javier

Balance navegable : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / realizada por Javier Eurrutia Martínez ; y  dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2006. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Comptabilitat -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1211                   1501026957   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1211                   1501026958   ANEXO

 

 

Fandiño Costoya, Alexis

Simulador de un controlador lógico programable (PLC) : editor de  diagramas Ladder : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Sistemas / realizado por Alexis Fandiño Costoya ; y  dirigido por Carles Pedret i Ferré. -- , 2006. -- 78 f. : il. ; 30 cm

1. Control automàtic -- Processament de dades   2. Controladors  programables -- Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1311                   1501027216  

 

 

Fernández Jaén, Antonio Manuel

Aplicacions web per la consulta i manteniment de dades de la  comunitat de l'EUI : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / realitzat per Antonio Manuel Fernández Jaén  ; i dirigit per Jordi Pons Aróztegui. -- , 2006. -- 93 f. : il. ; 30  cm

1. Universitats -- Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1288                   1501027195  

 

 

Ferreiro Martín, Roberto

Gestión de un restaurante virtual : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentado por  Roberto Ferreiro Martín ; y dirigido por José Luis González Núñez.  -- , 2006. -- 90 f. : il. ; 30 cm

1. Restaurants, cafeteries, etc. -- Direcció i administració --  Automatització   2. Pàgines web -- Disseny   3. Restaurants,  cafeteries, etc. -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1247                   1501027049  

 

 

Fuentes Herencia, Jesús

Agenda compartida : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / realizado por Jesús Fuentes Herencia ; y  dirigido por Yolanda Benítez Fernández. -- , 2006. -- 75 f. : il. ;  30 cm

1. Agendes informàtiques -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1277                   1501027069  

 

 

Fuentes Rico, Toni

Total control wireless : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Gestión / realizado por Toni Fuentes Rico ; y  dirigido por Elisa Heymann Pignolo. -- , 2006. -- 110 f. : gràf. ;  30 cm

1. Xarxes d'àrea local sense fils (Xarxes d'ordinadors) -- Gestió

 

        Sabadell- Taulell            P 1292                   1501027192  

 

 

Garcia Suárez, Anna Ma.

Desenvolupament d'una intranet per a la gestió d'una escola  d'informàtica : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / realitzada per Anna Ma. Garcia Suárez ; i  dirigida per Ramon Musach Pi. -- , 2006. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Intranets (Xarxes d'ordinadors) -- Disseny i construcció

 

        Sabadell- Taulell            P 1250                   1501027044   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1250                   1501027045   MANUAL DE USUARIO

 

 

Gironi Joval, Marta

Gestió d'una consultoria : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / realitzat per Marta Gironi Joval ; i  dirigit per Xavier Verge Mestre. -- , 2006. -- 83 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades   2. Assessors d'empreses -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1318                   1501027210  

 

 

Guerrero Clemente, Sergio

Gestión de reservas de un restaurante on-line : memoria del proyecto  de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / realizado por  Sergio Guerrero Clemente ; y dirigido por Romualdo Moreno. -- , 2006.  -- 59 f. : gràf. ; 30 cm

1. Reserves, Sistemes de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1308                   1501027198   ANEXO

        Sabadell- Taulell            P 1308                   1501027199  

 

 

Gutiérrez Gil, Antonio

Informatizaciòn de las estanterías de un almacén : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentado por Antonio Gutiérrez Gil ; y dirigido por Reinel Tobo  Medina. -- , 2006. -- 63 f. : il. ; 30 cm

1. Inventaris -- Control -- Automatització   2. Inventaris -- Control  -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1246                   1501027050  

 

 

López Canal, Antonio

Auditoría de seguridad : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Gestión / realizado por Antonio López Canal ; y  dirigido por Yolanda Benítez fernández. -- , 2006. -- 111 f, : il. ;  30 cm

1. Informàtica -- Mesures de seguretat   2. Ordinadors, Xarxes d' --  Mesures de seguretat

 

        Sabadell- Taulell            P 1268                   1501027078  

 

 

López Maraver, Roberto

Integración de pedidos de proveedores en SAP : memoria del proyecto  de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / Realizado por  Roberto López Maraver ; y dirigido por Xavier Verge Mestre. -- , 2006.  -- 68 f. : il. ; 30 cm

1. Distribució de mercaderies -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1315                   1501027213  

 

 

López Martínez, Jairo

Millora en la gestió d'una empresa de càtering : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat per Jairo  López Martínez ; i dirigit per Montserrat Peiró Alemany. -- , 2006.  -- 91 f. : il. ; 30 cm

1. Serveis d'àpats -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1285                   1501027142  

 

 

López Martínez, Pedro Julián

Generació de màquines de Mealy i de Moore via Internet / memòria del  projecte d'Enginyería Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzada  per Pedro Julián López Martínez ; i dirigida per Marta Prim Sabrià.  -- , 2006. -- 85 p. : il. ; 30 cm

1. Autòmats -- Disseny i construcció   2. Electrònica digital --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1294                   1501027190  

 

 

Manrique Prades, David

Aplicació per a la gestió de primeres matèries i preus dels productes  : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  / realitzat per David Manrique Prades ; i dirigit per Ramon Musach Pi.  -- , 2006. -- 113 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1317                   1501027211  

 

 

Martín Martínez, Carlos

Robots como periféricos bluetooth : aplicación multi-robot para la  inspección de superficies : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentado por Carlos Martín  Martínez ; y dirigido por Germán Ramos Torrecillas. -- , 2006. -- 49  p. : il. ; 30 cm

1. Bluetooth (Tecnologia)   2. Robots mòbils -- Disseny i construcció

 

        Sabadell- Taulell            P 1244                   1501027052  

 

 

Martínez López, Sergio

VBroker : Virtual Broker, simulador del mercado bursátil : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  realitzat per Sergio Martínez López ; i dirigit per José Luis  González Núñez. -- , 2006. -- 103 f. : il. ; 30 cm

1. Borsa de valors -- Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1291                   1501027193  

 

 

Mateo Pérez, Esteban

Bolsa de trabajo : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / realizado por Esteban Mateo Pérez ; y  dirigido por Marc Talló Sendra. -- , 2006. -- 74 f. : il. ; 30 cm

1. Treball, Mercat de -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1269                   1501027077  

 

 

Miret Andrés, Xavier

Aplicación web de generación de sudokus : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / realizado por Xavier  Miret Andrés ; y dirigido por David Megías Jiménez. -- , 2006. --  109 p. : gràf. ; 30 cm

1. Jocs per ordinador -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1235                   1501027022  

 

 

Moltó Pérez, Oriol

Data.es : gestor empresa de serveis : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat per Oriol  Moltó Pérez ; i dirigit per Marc Talló Sendra. -- , 2006. -- 83 f. :  il. ; 30 cm

1. Relacions amb els clients -- Direcció i administració --  Processament de dades   2. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i  administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1242                   1501027054  

 

 

Muñoz Fernández, Raquel

Sistema gestor d'incidències : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzada per Raquel Muñoz  Fernández ; i dirigida per Marc Talló Sendra. -- , 2006. -- 2 vols :  il. ; 30 cm

1. Relacions amb els clients -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1264                   1501027082   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1264                   1501027083   ANNEX

 

 

Murcia Blasco, Rubén

Aplicación web para consulta y mantenimiento de los espacios del  Campus de Sabadell : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / realizada por Rubén Murcia Blasco ; y  dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2006. -- 69 f. : il. ; 30 cm

1. Universitats -- Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1231                   1501027026  

 

 

Ortiz Romero, Daniel

Gestión de inventario y ofertas de vehículos : memoria del proyecto  de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / realizado por  Daniel Ortiz Romero ; y dirigido por Daniel Franco Puntes. -- , 2006.  -- 95 f. : il. ; 30 cm

1. Inventaris -- Control -- Automatització   2. Automòbils --  Indústria i comerç -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1325                   1501027371  

 

 

Pàmies Borràs, Mònica

Teatre August : reserves on-line : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat per Mònica Pàmies  Borràs ; i dirigit per Marc Talló Sendra. -- , 2006. -- 2 vols : il.  ; 30 cm

1. Reserves, Sistemes de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1309                   1501027217   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1309                   1501027219   ANNEX

 

 

Pijuan i Cinca, Joan

Bluebots : un robot com a perifèric de l'ordinador : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat  per Joan Pijuan i Cinca ; i dirigit per Lluís Ribas Xirgo. -- , 2006.  -- 54 p. : il. ; 30 cm

1. Bluetooth (Tecnologia)   2. Robots -- Sistemes de control

 

        Sabadell- Taulell            P 1245                   1501027051  

 

 

Pros Morell, Ricard

Sistema d'ajuda en la comunicació de discapacitats físics : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  realitzat per Ricard Pros Morell ; i dirigit per Ramon Baldrich  Caselles. -- , 2006. -- 82 f. : il. ; 30 cm

1. Disminuïts -- Aparells de comunicació -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1281                   1501027147  

 

 

Rodrígues Tejerina, Ricardo

Web de acceso a Condor : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / realitzat per Ricardo Rodríguez Tejerina ; i  dirigit per Elisa Heymann Pignolo. -- , 2006. -- 37, [2] p. : il. ;  30 cm

1. Sistemes usuari/màquina -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1323                   1501027333  

 

 

Salinas Martín, Daniel

Bimconta : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica  de Gestió / realitzat per Daniel Salinas Martín ; i dirigit per  Montserrat Peiró Alemany. -- , 2006. -- 91, 66 f. : il. ; 30 cm

1. Comptabilitat -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1290                   1501027194  

 

 

San José Hernando, Eva

Gestión de una empresa de fabricación de muebles : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentado por Eva San José Hernando ; y dirigido por José Luis  González Núñez. -- , 2006. -- 91 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1258                   1501027060  

 

 

Sánchez Ortuño, Francisco José

Aplicación SCADA sobre plataforma .NET : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat per  Francisco José Sánchez Ortuño ; i dirigit per Javier Serano García.  -- , 2006. -- 79 f. : gràf. ; 30 cm

1. SCADA   2. Control automàtic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1310                   1501027218   

 

 

Sánchez Salvador, Raúl

Gestión de bares y restaurantes : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por Raúl Sánchez  Salvador ; y dirigida por Romualdo Moreno Ortiz. -- , 2006. -- 80 f.  : il. ; 30 cm

1. Restaurants, cafeteries, etc. -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1306                   1501027201  

 

 

Santos Garriga, Fran

Gestió de gimnasos via web : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Fran Santos  Garriga ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2006. -- 73 f. :  il. ; 30 cm

1. Gimnasos -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1287                   1501027140  

 

 

Simón Pitarque, Alex

Gestor web de visites : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / realitzat per Alex Simón Pitarque ; i  dirigit per David Mejías Jiménez. -- , 2006. -- 86 p. : il. ; 30 cm

1. Fluxe de treball -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1220                   1501026875  

 

 

Terradellas Fontcuberta, David

Borsa de treball on-line : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / realitzat per David Terradellas  Fontcuberta ; i dirigit per Yolanda Benítez Fernández. -- , 2006. --  71 f. : il. ; 30 cm

1. Treball, Mercat de -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1299                   1501027183  

 

 

Vallmitjana Romero, Marc

Gestió de comandes mijançant una aplicació web : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat per Marc  Vallmitjana Romero ; i dirigit per Xavier Verge Mestre. -- , 2006.  -- 106 p. : il. ; 30 cm

1. Aliments -- Indústria i comerç -- Automatització   2. Comerç  electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1339                   1501102268  

 

 

Vigueras López, David

Aplicació informàtica per a la gestió d'avaluacions : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / realitzat  per David Vigueras López ; i dirigit per Jordi Pons Aróztegui. -- ,  2006. -- 38, 22 f. : il. ; 30 cm

1. Exàmens -- Processament de dades   2. Tests i proves en educació  -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1233                   1501027024  

 

 

Zorrilla Rodríguez, David

Academic : herramienta informática para personal docente : memoria  del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  realizado por David Zorrilla Rodríguez ; y dirigido por Elisa  Heymann Pignolo. -- , 2006. -- 113 f. : il. ; 30 cm

1. Ensenyament assistit per ordinador -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1295                   1501027189  Darrera actualització: 23/04/2008