PROJECTES D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ: ANY 2005

Adell i Borràs, Miquel

Portal web i agenda online sobre Gentoo GNU/Linux : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  per Miquel Adell i Borràs ; i dirigida per Marc Talló Sendra. -- ,  2005. -- 103 f. : il. ; 30 cm

1. Servidors web -- Administració   2. Agendes informàtiques

 

        Sabadell- Taulell            P 1124                   1500945717  

 

 

Alcoverro, Joaquim

eCATT : aplicació de la eina de probes [sic] a la gestió de comandes  : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  ; presentada per Joaquim Alcoverro ; i dirigida per Xavier Verge  Mestre. -- , 2005. -- 92 f. : il. ; 30 cm

1. Programes d'ordinador -- Verificació

 

        Sabadell- Taulell            P 1053                   1500945413  

 

 

Alpuente Salas, Pau

Electronics : plataforma de gestión empresarial (web corporativa,  intranet, web service clientes, web service proveedores) : memoria  del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentada por Pau Alpuente Salas ; y dirigida por Reinel Tobo Medina.  -- , 2005. -- 92 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1038                   1500945412  

 

 

Andrada Pérez, Alejandro

Web simulador de la actividad industrial de la empresa : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentada por Alejandro Andrada Pérez ; y dirigida por José Luis  González Núñez. -- , 2005. -- 80 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Simulació per ordinador   2. Comerç electrònic --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1167                   1500945681  

 

 

Anguita Berenguer, Josep

Generación de fenómenos naturales mediante técnicas procedurales :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  presentada per Josep anguita Berenguer ; i dirigida per Felipe  Lumbreras Ruiz. -- , 2005. -- 119 f. : il. ; 30 cm

1. Infografia tridimensional   2. Algorismes computacionals

 

        Sabadell- Taulell            P 1165                   1500945683  

 

 

Arasanz Castilla, David

Web autoescuela virtual : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Gestión / presentado por David Arasanz Castilla ;  y dirigido por Marc Talló Sendra. -- , 2005. -- 53 f. : il. ; 30 cm

1. Educació viària -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1257                   1501027061  

 

 

Baguñá González, Albert

Implantació de l'OEE : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per Albert Baguñá González ; i  dirigida per Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 128 p. : il. ; 30 cm

1. Producció -- Control -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1103                   1500945393  

 

 

Baños Nouriño, Sergio

Montajes Eléctricos Fernández S.L. : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ; presentada per Segio  Baños Nouriño ; i dirigida per José Luis González Núñez. -- , 2005.  -- 91 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1084                   1500945526  

 

 

Barea Gómez, Carlos

Gestió de recursos, informació i serveis basats en software lliure :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  presentada per Carlos Barea Gómez ; i dirigida per Remo Suppi  Boldrito. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Programari lliure   2. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i  administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1181                   1500945778   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1181                   1500945779   ANNEXOS

 

 

Barranco Garós h Sandra

Sistema de facturación de reservas de habitaciones a estudiantes o  turistas : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática  de Gestión / presentada por Sandra Barranco Garós ; y dirigida por  Ramon Musach. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Comptabilitat -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1054                   1500945500   ANEXOS

        Sabadell- Taulell            P 1054                   1500945504   MEMORIA

 

 

Béjar Pacheco, José Antonio

Proyecto de colaboración con Guinea Ecuatorial : memoria del proyecto  de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por  José Antonio Béjar Pacheco ; y dirigida por Daniel Blabia Girau. --  , 2005. -- 77 f. : il. ; 30 cm

1. Consulta mèdica -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1145                   1500945731  

 

 

Berdullas Segura, Joan Jordi

Borsa de treball online : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / presentada per Joan Jordi Berdullas  Segura ; i dirigida per Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 101 p. :  il. ; 30 cm

1. Treball, Mercat de -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1184                   1500945696  

 

 

Blanco Morillo, Alfonso

Acceso web a objetos DICOM : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por Alfonso Blanco  Morillo ; y dirigida por Ramon Musach i Pi. -- , 2005. -- 51 f. :  il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny   2. Radiologia mèdica -- Processament de  dades   3. Imatges -- Transmissió

 

        Sabadell- Taulell            P 1092                   1500945380  

 

 

Busquets Crous, Marc

Autoescola virtual : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de [Gestió | Sistemes] ; presentada per Marc Busquets  Crous ; i dirigida per Marc Talló Sendra. -- , 2005. -- 73 f. : il.  ; 30 cm

1. Educació viària -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1106                   1500945386  

 

 

Calero Poza, Núria

Gestor de una escuela de idiomas : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por Núria Calero Poza  ; y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 112 f. : il. ;  30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1043                   1500945501  

 

 

Calvo Martínez, Antonio

Agente virtual inteligente II : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / Sistemes / presentada por Antonio  Calvo Martínez ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. --  48 f. : il. ; 30 cm

1. Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació --  Processament de dades   2. Intranets (Xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 1148                   1500945757  

 

 

Camps i Ventura, Josué

Intranet autogestionable : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió ; presentada per Josué Camps i Ventura ; i  dirigida per Ramon Musach i Pi. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Intranets (Xarxes d'ordinadors) -- Disseny i construcció

 

        Sabadell- Taulell            P 1057                   1500945509   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1057                   1500945510   ANNEX

 

 

Carbó Calvet, Oriol

Disseny domòtic d'una sala d'actes : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ; presentada per Oriol  Carbó Calvet ; i dirigida per Dorores Rexachs del Rosario. -- , 2005.  -- 109 f. : il. ; 30 cm

1. Domòtica

 

        Sabadell- Taulell            P 1080                   1500945540  

 

 

Castelltort i Tojo, M. Àngels

Base de dades de reactius i dissolvents : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per M.  Àngels Castelltort i Tojo ; dirigida per Montserrat Peiró i Alemany.  -- , 2005. -- 119 f. : il. ; 30 cm

1. Indústries químiques -- Direcció i administració -- Processament  de dades   2. Bases de dades -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1147                   1500945758  

 

 

Castro Mira, David

Sistema de simulación de carga : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por David Castro Mira  ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 70, 27 f. : il.  ; 30 cm

1. Ordinadors, Xarxes d' -- Mètodes de simulació

 

        Sabadell- Taulell            P 1082                   1500945524  

 

 

Ceresuela Alonso, Òscar

Disseny conceptual de solucions de backup : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Òscar  Ceresuela Alonso ; i dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- , 2005. --  87 f. : il. ; 30 cm

1. Sistemes usuari/màquina   2. Ordinadors -- Memòries

 

        Sabadell- Taulell            P 1144                   1500945751  

 

 

Clemente Peláez, Albert

Solució web i gestió del serctor de l'automoció : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  per Albert Clemente Peláez ; i dirigida per Daniel Blabia Girau. --  , 2005. -- 105 f. : il. ; 30 cm

1. Automòbils -- Indústria i comerç -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1143                   1500945781  

 

 

Cubero Prados, Óscar

Desarrollo de base de datos y web para información del transporte  público : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática  de Gestión ; presentada por Óscar Cubero Prados ; y dirigida por  Daniel Blabia Girau. -- , 2005. -- 68 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades web   2. Transport de viatgers -- Serveis  d'informació -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1105                   1500945391  

 

 

Da Silva López, José Manuel

Gestor de verificación de productos : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por José  Manuel da Silva López ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- ,  2005. -- 107 f. : il. ; 30 cm

1. Programes d'ordinador -- Verificació -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1073                   1500945542  

 

 

Díaz Arias, David

Gestió de la producció : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per David Díaz Arias ; i dirigida  per Remo Suppi Boldrito. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Producció -- Control -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1182                   1500945776   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1182                   1500945777   ANNEXES

 

 

Díaz Delgado, Fernando

Gestión de pequeñas y medianas obras : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por  Fernando Díaz Delgado ; y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005.  -- 86 f. : il. ; 30 cm

1. Comptabilitat -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1046                   1500945414  

 

 

Erencia Millán, Pedro

Webmail en Java : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió ; presentada per Pedro Erencia Millán ; i  dirigida per Marc Talló Sendra. -- , 2005. -- 57 f. : il. ; 30 cm

1. Correu electrònic, Sistemes de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1107                   1500945385  

 

 

Flores Fernández, Jorge

ProFIA : análisis de proyectos de financiación, inversión y agregado  : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de  Gestión / presentada por Jorge Flores Fernández ; y dirigida por  José Luis González Núñez. -- , 2005. -- 72 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Finances -- Direcció i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1039                   1500945411  

 

 

Fuentes Martínez, Juan José

Plan de sistemas de información : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por Juan José Fuentes  Martínez ; y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 104 f.  : il. ; 30 cm

1. Sistemes d'informació de gestió -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1185                   1500945695  

 

 

García García, Araceli

Gestor de incidencias y llamadas : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Sistemas / presentada por Araceli García  García ; y dirigida por Marc Talló Sendra. -- , 2005. -- 49 f. : il.  ; 30 cm

1. Bases de dades web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1190                   1500945703  

 

 

García Pulido, Montserrat

Campus virtual del ICT : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió ; presentada per Montserrat García Pulido ; i  dirigida per Javier Serrano Garciá. -- , 2005. -- 70 f. : il. ; 30 cm

1. Ensenyament assistit per ordinador -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1037                   1500945409  

 

 

Giménez Pimentel, Cristina

Gestión informática producto de seguros : (Unit Linked Colectivos) :  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión  / presentada por Cristina Giménez Pimentel ; y dirigida por José  Luis González Núñez. -- , 2005. -- 138 f. : il. ; 30 cm

1. Companyies d'assegurances -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1014                   1500945114  

 

 

Gómez Dios, Albert

OsCfc Confección : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió | Sistemes / presentada per Albert Gómez Dios  ; i dirigida per Carles Pedret Ferré. -- , 2005. -- 2 vols : il. ;  30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1178                   1500945774   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1178                   1500945775   ANEXO

 

 

Gómez Martínez, Alex

Consultori podològic web : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió ; presentada per Alex Gómez Martínez ; i  dirigida per Daniel Blabia Girau. -- , 2005. -- 69 f. : il. ; 30 cm

1. Consulta mèdica -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1044                   1500945505  

 

 

González Sánchez, María Carmen

Implementació de la LOPD per organitzacions no governamentals de  grandària petita i mitjana : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per M. Carmen González  Sánchez ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 1 vol. :  il. ; 30 cm

1. Protecció de dades -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1127                   1500945714  

 

 

Ilzarbe Sánchez, Francisco José

Diseñadora de informes : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Gestión / presentada por Francisco Javier Ilzarbe  Sánchez ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 2 vols  : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Informes -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1155                   1500945748   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1155                   1500945749   ANEXO

 

 

Jiménez Juarros, Ana I.

Web OBA : gestión de un torneo de baloncesto : memoria del proyecto  de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión ; presentada por Ana  I. Jiménez Juarros ; y dirigida por Daniel Blabia Girau. -- , 2005.  -- 132 f. : il. ; 30 cm

1. Esports -- Organització i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1042                   1500945420  

 

 

Julià Uribe, Lluïsa

www.artstojak.com galeria d'art : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Lluïse Julià Uribe  ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 70 f. : il. ; 30  cm

1. Comerç electrònic   2. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1112                   1500945730  

 

 

Julián Castro, Núria

Gestor2000 : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica  de Gestió ; presentada per Núria Julián Castro ; i dirigida per  Daniel Blabia Girau. -- , 2005. -- 67 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1013                   1500945113  

 

 

Leánez Morilla, David

Sistema d'administració i gestió d'una intranet (intranet CMS) :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  presentada per David Leánez Morilla ; i dirigida per Jordi Pons  Aróztegui. -- , 2005. -- 64 f. : il. ; 30 cm

1. Intranets (Xarxes d'ordinadors) -- Disseny i construcció

 

        Sabadell- Taulell            P 1169                   1500945693  

 

 

Lleyda Ferrer, Pablo

Gestor web de socios y clientes : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por Pablo Lleyda  Ferrer ; y dirigida por Daniel Franco Puntes. -- , 2005. -- 2 vols :  il. ; 30 cm

1. Bases de dades web

 

        Sabadell- Taulell            P 1061                   1500945506   ANEXO

        Sabadell- Taulell            P 1061                   1500945507   MEMORIA

 

 

Llisas Mellado, Jordi

Desaturació del tràfic d'un node de la xarxa de cable : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  per Jordi Llisas Mellado ; i dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- ,  2005. -- 65 f. : il. ; 30 cm

1. Xarxes punt a punt (Xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 1108                   1500945740  

 

 

López i Sanuy, Anna

Gestió del servei d'aigua de Santa María de Palautordera : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  presentada per Anna López i Sanuy ; i dirigida per Xavier Verge  Mestre. -- , 2005. -- 132 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1118                   1500945723  

 

 

Márquez González, Iván

Estudi i implantació de xarxes wireless : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ; presentada per Iván  Márquez González ; i dirigida per Daniel Blabia Girau. -- , 2005. --  46, [8] f. : il. ; 30 cm

1. Comunicació sense fils, Sistemes de -- Disseny i construcció

 

        Sabadell- Taulell            P 1142                   1500945761  

 

 

Méndez Clapés, Antonio

Ejecutora de informes : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Antonio Méndez Clapés ; y  dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 67, 5, 1 f. : il. ;  30 cm

1. Empreses -- Informes -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1154                   1500945750  

 

 

Menéndez Pey, Carlos

Portal web de Corbera del Llobregat : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por Carlos  Menéndez Pey ; y dirigida por Yolanda Benítez Fernández. -- , 2005.  -- 64 f. : il. ; 30 cm

1. Administració municipal -- Processament de dades   2. Pàgines web  -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1048                   1500945496  

 

 

Mercè López, Xavier

Fútbol-sala league : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió ; presentada per Xavier Mercè López ; i  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 82 f. : il. ; 30 cm

1. Esports -- Organització i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1074                   1500945543  

 

 

Mingorance Parellada, Josep

Gestió de continguts : concepte i aplicacions : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ; presentada per Josep  Mingorance Parellada ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005.  -- 79 f. : il. ; 30 cm

1. Sistemes d'informació de gestió -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1017                   1500945110  

 

 

Molina Checa, Gustavo

Barnataxi web-site : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Gustavo Molina Checa ; y  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 77 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny   2. Empreses petites i mitjanes --  Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1078                   1500945536  

 

 

Moraga Jané, Xavier

Representació d'un aeroport virtual : recollida d'equipatge : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ;  presentada per Xavier Moraga Jané ; i dirigida per Sònia Busquets  Bruguera. -- , 2005. -- 48 f. : il. ; 30 cm

1. Aeroports -- Instal·lacions -- Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1163                   1500945685  

 

 

Moreno Guallar, Alicia

S.I.T.E.S : Sistema Informático de Tarificación y Emisión de  Solicitudes de Seguros : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Gestión / presentada por Alicia Moreno Guallar ; y  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 77 f. : il. ; 30 cm

1. Companyies d'assegurances -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1122                   1500945719  

 

 

Muñoz Herrera, José

SACE : sistema automático de compilación y ejecución : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ; presentada  per José Muñoz Herrera ; i dirigida per Jaume Pujol Capdevila. -- ,  2005. -- 50 f. : il. ; 30 cm

1. Compiladors (Programes d'ordinador)

 

        Sabadell- Taulell            P 1055                   1500945503  

 

 

Navarro García, Alberto

Ajedrez en Java : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Alberto García Navarro ; y  dirigida por Vicenç Soler Ruiz. -- , 2005. -- 48 f. : il. ; 30 cm

1. Escacs per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1175                   1500945688  

 

 

Palma Xicola, Albert

Comparador de resultados del gestor de verificación : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentada por Albert Palma Xicola ; y dirigida por Jordi Pons  Aróztegui. -- , 2005. -- 60 f. : il. ; 30 cm

1. Programes d'ordinador -- Verificació

 

        Sabadell- Taulell            P 1076                   1500945551  

 

 

Palop Márquez, Jesús Miguel

Aplicación Portlet de gestión de incidencias : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Jesús  Miguel Palop Márquez ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005.  -- 116 f. : il. ; 30 cm

1. Internet -- Programació   2. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1174                   1500945689  

 

 

Pastor Estafanía, Adelaida

Aplicación web para una empresa de servicios : memoria del proyecto  de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión ; presentada por  Adelaida Pastor Estefanía ; y dirigida por Daniel Blabia Girau. -- ,  2005. -- 92 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1139                   1500945764  

 

 

Pérez Garcia, Àlex

Gestió de les dades d'una empresa de formació : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ; presentada per Àlex  Pérez Garcia ; i dirigida per Dorores Rexachs del Rosario. -- , 2005.  -- 81 f. : il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1159                   1500945744  

 

 

Pérez Sánchez, Emilio

Obtención por Internet de certificados de análisis de microbiología  de una empresa química : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Sistemas / presentada por Emilio Pérez Sánchez ; y  dirigida por Jaume Pujol Capdevila. -- , 2005. -- 49 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades web   2. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1091                   1500945381  

 

 

Piñol Liria, Jordi

Fòrum web : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica  de Gestió ; presentada per Jordi Piñol Liria ; i dirigida per Josep  Lladós. -- , 2005. -- 68 f. : il. ; 30 cm

1. Grups de discussió en línia -- Processament de dades   2. Pàgines  web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1050                   1500945502  

 

 

Pirla Gómez, Luis Miguel

PowerGest : software per a gestories : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ; presentada per Luis  Miguel Pirla Gómez ; i dirigida per José Luis González Núñez. -- ,  2005. -- 149 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1195                   1501026479  

 

 

Plujà Sánchez, Jordi

Valoració de fòrmules magistrals per a oficina de farmàcia : concepte  i aplicacions : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió ; presentada per Jordi Plujà Sánchez ; i  dirigida per Ramon Musach i Pi. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Farmàcies -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1056                   1500945511   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1056                   1500945517   ANNEXOS

 

 

Polo Llorent, Mª Carmen

CFinanciación : generador de cuadros de financiación : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentada por Mª Carmen Polo Llorent ; y dirigida por Montserrat  Peiró Alemany. -- , 2005. -- 82 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Finançament -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1149                   1500945756  

 

 

Porlán Cervelló, Ferran

GPP : gestor de projectes : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió ; presentada per Ferran Porlán Cervelló ; i  dirigida per Marc Talló Sendra. -- , 2005. -- 83 p. : il. ; 30 cm

1. Gestió de projectes -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1186                   1500945694  

 

 

Puigdomènech i Porta, Sergi

Botiga online i back-office de Novedalia.es : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Sergi  Puigdomènich i Porta ; i dirigida per Carles Pedret Ferré. -- , 2005.  -- 59 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1164                   1500945684  

 

 

Ramírez Díaz, Francisco Javier

Cuadro de mando integral para despachos profesionales : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentada por Francisco Javier Ramírez Díaz ; y dirigida por Jordi  Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 66 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1075                   1500945550   

 

 

Ramos García, Susana

Exportación FIEBDC : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Susana Ramos García ; y  dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2005. -- 71 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades orientades a l'objecte

 

        Sabadell- Taulell            P 1027                   1500945400  

 

 

Ramos Sanromán, José Luis

Gestesorería : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por José Luis Ramos Sanromán ; y  dirigida por José Luis González Núñez. -- , 2005. -- 113 f. : il. ;  30 cm

1. Tresoreria -- Direcció i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1035                   1500945495  

 

 

Renedo Badás, Alejandro

Gestor de asistencia en el centro educativo : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por  Alejandro Renedo Badás ; y dirigida por Ramon Musach. -- , 2005. --  2 vols : il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1059                   1500945514   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1059                   1500945515   ANEXOS

 

 

Romero Cortés, Mª Eva

Gestión de liquidaciones de caja : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por Mª Eva Romero  Cortés ; y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 72 f. :  il. ; 30 cm

1. Tresoreria -- Direcció i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1077                   1500945535  

 

 

Rosés Arbonés, Marc

Webgeobase : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica  de Gestió ; presentada per Marc Rosés Arbonés ; i dirigida per Jordi  Roig de Zárate. -- , 2005. -- 3 vols : il. ; 30 cm

1. Informació geogràfica, Sistemes d'

 

        Sabadell- Taulell            P 1085                   1500945528   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1085                   1500945544   ANNEX 1

        Sabadell- Taulell            P 1085                   1500945545   ANNEX 2

 

 

Roure Obiols, Antoni

Web videoclub Market DVD : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Gestión / presentada por Antoni Roure Obiols ; y  dirigida por José Luis González Núñez. -- , 2005. -- 87 f. : il. ;  30 cm

1. Vídeo -- Indústria i comerç -- Processament de dades   2. Empreses  petites i mitjanes -- Direcció i administració -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1128                   1500945713  

 

 

Ruiz Segura, Carles

Gestió de consultori de podologia : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió ; presentada per Carles Ruiz Segura  ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 69 f. : il. ; 30  cm

1. Consulta mèdica -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1026                   1500945401  

 

 

Sáez Moreno, Óscar

Aplicación para la gestión de la producción : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada pro Óscar  Sáez Moreno ; y dirigida por Josep Lladós i Canet. -- , 2005. -- 89  f. : il. ; 30 cm

1. Producció -- Control -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1161                   1500945742  

 

 

Salvador Lagunas, Xavier

Estudi i aplicació de la tecnologia PSoC en un control d'accés  d'usuaris : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica  de Gestió / presentada per Xavier Salvador Lagunas ; i dirigida per  Raúl Aragonés Ortiz. -- , 2005. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Edificis -- Control d'accessos -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1098                   1500945387   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 1098                   1500945388   ANNEXES

 

 

Sánchez Díaz, Sandra

Sport's web : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió ; presentada per Sandra Sánchez Díaz ; i  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 88 f. : il. ; 30 cm

1. Esports -- Organització i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1079                   1500945538  

 

 

Sánchez González, Juan Miguel

Web escuela infantil : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Juan Miguel Sánchez González  ; y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 106 f. : il. ;  30 cm

1. Pàgines web -- Disseny   2. Escoles -- Administració i  organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1023                   1500945404  

 

 

Seguido Font, Miguel

Gestor de entregas : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Miguel Seguido Font ; y  dirigida por Elisa Heymann Pignolo. -- , 2005. -- 157 f. : il. ; 30  cm

1. Educació universitària -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1028                   1500945399  

 

 

Segura Manzanares, Benjamín

Aconocergente.com : diseño de un portal web de ocio : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentada por Benjamín Segura Manzanares ; y dirigida por Marc  Talló Sendra. -- , 2005. -- 92 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1051                   1500945499  

 

 

Serra Rodríguez, Carles

Interfície d'usuari per el control i monitorització d'un edicici  intel·ligent : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió ; presentada per Carles Serra Rodríguez ; i  dirigida per Dolores Isabel Rexachs del Rosario. -- , 2005. -- 82 p.  : il. ; 30 cm

1. Domòtica

 

        Sabadell- Taulell            P 1081                   1500945529  

 

 

Serrano Durán, Laura

Imperiale : botiga virtual de decoració : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Laura  Serrano Durán ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 68  f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic

 

        Sabadell- Taulell            P 1110                   1500945738  

 

 

Soler Llanas, Joan

Emulador Siebel 7.7 : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Joan Soler Llanas ; y  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 70 f. : il. ; 30 cm

1. Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 1052                   1500945498   

 

 

Tablado León, Miguel

Gestión comercial de concesionarios I : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per  Miguel Tablado León ; i dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- , 2005.  -- 105 f. : il. ; 30 cm

1. Vendes -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1130                   1500945710  

 

 

Terrín Costa, Daniel

Gestió comercial de concessionaris II : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per  Daniel Terrín Costa ; i dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- , 2005.  -- 114 f. : il. ; 30 cm

1. Vendes -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1131                   1500945736  

 

 

Torres Herrerías, Jordi

Gestió de la xarxa d'esplais del Vallés per web : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  per Jordi Torres Herrerías ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. --  , 2005. -- 87 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 1126                   1500945715  

 

 

Vargas Huerta, Lucía

Libro Blanco de arquitectura para el desarrollo de aplicaciones  corporativas : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió ; presentada per Lucía Vargas Huerta ; i  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2005. -- 119 f. : il. ; 30 cm

1. Programes d'ordinador -- Desenvolupament -- Administració

 

        Sabadell- Taulell            P 1119                   1500945722  

 

 

Vidal García, Raúl

Portal del C. E. Molins de Rei : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por Raúl Vidal García  ; y dirigida por Elisa Heymann Pignolo. -- , 2005. -- 97 f. : il. ;  30 cm

1. Clubs esportius -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1158                   1500945745  

 

 

Villalba Garrote, Andrés

Web Bar restaurante L'Amistat : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por Andrés Villalba  Garrote ; y dirigida por José Luis González Núñez. -- , 2005. -- 84  f. : il. ; 30 cm

1. Restaurants, cafeteries, etc. -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1083                   1500945525  

 

 

Zaldívar Sáez, Eduardo

Generador de horarios : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión ; presentada por Eduardo Zaldívar Sáez ; y  dirigida por Daniel Blabia Girau. -- , 2005. -- 60 f. : il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1089                   1500945383  

 

© 2005 Biblioteca Universitària de Sabadell - Tots els drets reservats
Darrera actualització:
23/04/2008