PROJECTES D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ: ANY 2004

 

Acuña Torras, David

Control de maquinària / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió presentada per David Acuña Torras ; i dirigida  per Jordi Roig de Zárate. -- , 2004. -- 107 p. : il. ; 30 cm

1. Maquinària -- Control -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0935                   1500944050  

 

 

Agramunt Mayor, Àlex

Gestió de currículums per a la selecció de personal / memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada  per Àlex Agramunt Mayor ; i dirigida per Ramon Baldrich Caselles. --  , 2004. -- 90 f. : il. ; 30 cm

1. Currículums (Ensenyament) -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0934                   1500944049  

 

 

Alonso Díaz, Alejandra Mª

Auditoría informática / memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión presentada por Alejandra Mª Alonso Díaz ; y  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2004. -- 104 f. : il. ; 2004

1. Auditoria -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0975                   1500944388  

 

 

Alvear Funes, Julian

Arquitectura distribuïda d'accés a bases de dades / memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada  per Julian Alvear Funes ; i dirigida per Jaume Saura Bort. -- , 2004.  -- 136 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades relacionals -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0974                   1500944380  

 

 

Andreu Fernàndez, Marc

Estudi de tecnologies web i implentació sota el model MVC (STRUTS) /  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  presentada per Marc Andreu Fernàndez ; i dirigida per Jaume Saura  Bort. -- , 2004. -- 2 vol. : gràf. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0967                   1500944381   ANNEX

        Sabadell- Taulell            P 0967                   1500944382   MEMORIA

 

 

Antequera Díaz, José R.

Gestión de una consulta homeopática : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por José  R. Antequera Díaz ; y dirigida por Daniel Blabia Girau. -- , 2004.  -- 79 f. : il. ; 30 cm

1. Consulta mèdica -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1002                   1500944417  

 

 

Aparicio i Bassiner, Climent

Cuadro de mandos con alarmas / memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión presentada por Climent Aparicio i  Bassiner ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. -- 86 f.  : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0982                   1500944425  

 

 

Atienza Corbalán, Miguel

Estudio sobre alta disponibilidad / memòria del projecte d'Enginyería  Tècnica en Informàtica de [Gestió / Sistemes] ; presentada per  Miguel Atienza Corbalán ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- ,  2004. -- 97 f. ; 30 cm

1. Oracle (Programes d'ordinador)

 

        Sabadell- Taulell            P 0890                   1500943763  

 

 

Balcells i Vilaseca, Roser

eVirtual3D : modelos 3D omteractivos en Internet sin plug-in / Roser  Balcells i Vilaseca ; director: Daniel Franco Puntes. -- , 2004. --  50 f. : il. ; 30 cm

1. Infografia   2. Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0954                   1500944176  

 

 

Barea Cancho, Sergio

Agente virtual inteligente / memoria del proyecyo de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión presentada por Sergio Barea Cancho  ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. -- 64 f. : il. ;  30 cm

1. Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació --  Processament de dades   2. Intranets (Xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 0971                   1500944422  

 

 

Batiste Moreno, Carlos J.

Gestión integral de un repartidor de una central telefónica urbana /  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión  presentada por Carlos J. Batiste Moreno ; y dirigida por Javier  Serrano García. -- , 2004. -- 61 f. : il. ; 30 cm

1. Telefonia, Sistemes de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1005                   1500944386  

 

 

Borrego Arjona, Luis

Web Autoescuela : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Luis Borrego Arjona ; y  dirigida por Daniel Blabia Girau. -- , 2004. -- 77 f. : il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades    2. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0992                   1500944390  

 

 

Brualla i Martí, Abel

Catalogador de música (msik) / memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Abel Brualla i Martí  ; i dirigida per Xavier Verge i Mestre. -- , 2004. -- 60 f. : il. ;  30 cm

1. Catalogació de música -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0931                   1500944046  

 

 

Buisán Admetlla, Ramon

Generador de llistats : memòria del projecte d'Enginyería Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per Ramon Buisán Admetlla ; i  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2004. -- 53 f. : il ; 30 cm

1. Generadors (Programes d'ordinador)

 

        Sabadell- Taulell            P 1000                   1500944404  

 

 

Carballar Miras, Manuel

RehabMedic : tienda on-line, ortesis - productos deportivos y  rehabilitación / memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión presentado por Manuel Carballar Miras ; y  dirigido por Petia Radeva. -- , 2004. -- 103 p. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Planificació   2. Comerç electrònic --  Programes d'ordinador   3. Comerç al detall -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0979                   1500944442  

 

 

Carmona Barrios, Francesca

Web de Benefit Consulting S.L. / memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Francesca Carmona  Barrios ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2004. -- 68 f. :  il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0930                   1500944045  

 

 

Carnero Toro, Salvador

Sistema de gestió d'informació interna / memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per  Salvador Carnero Toro ; i dirigit per Jaume Pujol Capdevila. -- ,  2004. -- 68 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades   2.  Informació -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0986                   1500944433  

 

 

Collado García, Jordi

Integración del informe de seguimiento / memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión presentada por Jordi  Collado García ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. --  III, 77 f. : gràf. ; 30 cm

1. Transmissió de dades, Sistemes de

 

        Sabadell- Taulell            P 0898                   1500943933  

 

 

Córdoba Miralles, Ana

Mantenimiento de datos para el control de acceso a la intranet de la  EUI / memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de  Gestión presentada por Ana Córdoba Miralles ; y dirigida por Jordi  Pons Aróztegui. -- , 2004. -- 64 f. : il. ; 30 cm

1. Intranets (Xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 1010                   1500944424  

 

 

Cuadrado Navarro, Blanca

Gestión de comedor de empresa / memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión presentada por Blanca Cuadrado  Navarro ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. -- 101 f.  : gràf., taules ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0927                   1500944042  

 

 

Díaz García, Raúl

Gestor de ludoteca : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión ; presentada por Raúl Díaz García ; y  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2004. -- 75 f. : il. ; 30 cm

1. Escoles bressol -- Administració i organització -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0955                   1500944173  

 

 

Escudero López, Óscar

Aplicación web para la ejecución automática de programas / memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  presentada per Oscar Escudero López ; i dirigida per Jaume Pujol  Capdevila. -- , 2004. -- 55 f. : il. ; 30 cm

1. Carregadors enllaçadors (Programes d'ordinador)

 

        Sabadell- Taulell            P 0973                   1500944439  

 

 

Espinosa de los Llanos, Óscar

GËREUS : Gestió de Recursos de les Escoles Universitàries de Sabadell  [v. 2.0] : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica  de Gestió / presentada per Óscar Espinosa de los Llanos ; i dirigida  per Elisa Heymann Pignolo. -- , 2004. -- 2 vols ; 30 cm

1. Universitats -- Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0905                   1500944088   ANNEX

        Sabadell- Taulell            P 0905                   1500944089   MEMORIA

 

 

Farrés Abad, Gemma

Gestió d'una empresa d'excavacions / memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes presentada per Gemma  Farrés Abad ; i dirigida per Vicenç Soler Ruiz. -- , 2004. -- 90 f.  : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1003                   1500944436  

 

 

Fernández Callejo, Marcos

Mapas de Karnaugh vía internet / memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión presentada por Marcos Fernández  Callejo ; y dirigida por Marta Prim Sabrià. -- , 2004. -- 102 f. :  il. ; 30 cm

1. Circuits lògics -- Disseny i construcció -- Ensenyament   2.  Disseny assistit per ordinador -- Ensenyament

 

        Sabadell- Taulell            P 0924                   1500944039  

 

 

Franco López, Ramón

Aplicación de ayuda a la creación de bases de datos y su  mantenimiento vía web / memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Gestión presentada por Ramón Franco López ; y  dirigida por Xavier Binefa. -- , 2004. -- 46 p. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades relacionals -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0972                   1500944391  

 

 

Frías Nebro, María Isabel

Rincón del lector : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión ; presentada por María Isabel Frías Nebro ; y  dirigida por Vicenç Soler Ruiz. -- , 2004. -- 3 vols : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0908                   1500944081   ANEXO B

        Sabadell- Taulell            P 0908                   1500944082   ANEXO A

        Sabadell- Taulell            P 0908                   1500944083   MEMORIA

 

 

García Chueca, Susana

Gestió de dades d'un porter automàtic des d'un PDA / memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada  per Susana García Chueca ; i dirigida per Petia Radeva. -- , 2004.  -- 91 p. : il. ; 30 cm

1. Imatges -- Processament -- Tècniques digitals   2. Vídeo -- Tècnica

 

        Sabadell- Taulell            P 0920                   1500944035  

 

 

García Molina, Carlos Jesús

Product Relationship Management : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión ; presentada por Carlos Jesús  García Molina ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. --  95, 26 f. : il. ; 30 cm

1. Bases de dades -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0893                   1500943761  

 

 

Giménez Herrada, Raúl

High Dynamic Vehicle Routing / memoria del proiecto d'Inginiería  Técnica en Informática de Gestión [sic] presentada por Raul Gimenez  Herrada ; i dirigida por [sic] Carlos Sierra García. -- , 2004. -- 2  vol. : il. ; 30 cm

1. Enginyeria del trànsit -- Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0965                   1500944405   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0965                   1500944406   APENDICE

 

 

Gómez Ballús, Marc

Estudi de usabilitat dels sistemes de e-banking / memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada  per Marc Gómez Ballús ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2004.  -- 71 f. : il. ; 30 cm

1. Banca electrònica

 

        Sabadell- Taulell            P 0984                   1500944383  

 

 

Gómez del Pulgar Sánchez, Mª Pilar

Softick : gestión comercial / memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Mª Pilar Gómez del  Pulgar Sánchez ; i dirigida per Montserrat Peiró i Alemany. -- , 2004.  -- 102 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0988                   1500944426  

 

 

González Campos, Sergio

Gestión de un balneario : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica  en Informática de Gestión / presentada por Sergio González Campos ;  y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2004. -- 98 f. : il. ; 30 cm

1. Balnearis -- Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 1001                   1500944402  

 

 

Hidalgo Fernández, David

Sistema gestión de stock / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió presentada per David Hidalgo Fernández ; i  dirigida per Elisa Heymann Pignolo. -- , 2004. -- 56 f. : il. ; 30 cm

1. Inventaris -- Control -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0987                   1500944440  

 

 

Huguet Ninou, Jordi

Integració de JPEG2000 a la radiologia digital / memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Jordi  Huguet Ninou ; i dirigida per Felipe Lumbreras Ruiz. -- , 2004. --  44 f. : il. ; 30 cm

1. Imatges -- Processament -- Tècniques digitals   2. Radiologia  mèdica -- Processament de dades   3. JPEG (Codificació estàndard  d'imatges)

 

        Sabadell- Taulell            P 0919                   1500944078  

 

 

Larraz Urquí, Ignacio

Web de prevención de riesgos laborales / memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión presentada por Ignacio  Larraz Urquí ; y dirigida por José Luis González Núñez. -- , 2004.  -- 171 f. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny   2. Seguretat en el treball -- Legislació  -- Espanya -- 1995

 

        Sabadell- Taulell            P 0961                   1500944206  

 

 

Leal Polo, Marta

Control de presencia I.E.S. : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión ; presentada por Marta Leal Polo ;  y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2004. -- 88 p. : il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0879                   1500943451  

 

 

López Alegre, Carles

Motor de búsqueda con refinamiento / memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión presentada por Carles  López Alegre ; y dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. --  III, 80, II, 24 f. : il. ; 30 cm

1. Cerca a Internet   2. Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i  recuperació -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0915                   1500944090  

 

 

López Berlmonte, Ernesto

Compilador de agentes inteligentes KQML / memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Ernesto  López Belmonte ; i dirigida per Javier Sánchez Pujadas. -- , 2004.  -- 60 f. : il. ; 30 cm

1. Robots -- Programació   2. Agents intel·ligents (Programes  d'ordinador) -- Congressos

 

        Sabadell- Taulell            P 0916                   1500944091  

 

 

López Sierra, David

Seguiment de la producció d'una empresa fèrrica / memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada  per David López Sierra ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- ,  2004. -- 88 f. : il. ; 30 cm

1. Producció -- Control -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0980                   1500944387  

 

 

Lozano Losa, José Miguel

gSite : Gestor de sites / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió presentada per José Miguel Lozano Losa ; i  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2004. -- 54, 15 p. : il.,  gràf. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny   2. Administradors de webs

 

        Sabadell- Taulell            P 0886                   1500943444  

 

 

Machío Valor, Milagros

Generador de informes económicos / memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión presentado por Milagros Machío  Valor ; y dirigido por Xavier Verge Mestre. -- , 2004. -- IV, 65, VI  f. : gràf., taules ; 30 cm

1. Processament electrònic de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0900                   1500943931  

 

 

Margarit Carreras, Pau

El Portal de continguts CATLog / memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió presentat per Pau Margarit Carreras  ; i dirigit per José Luis González Núñez. -- , 2004. -- 81 f. : il.  ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0936                   1500944061  

 

 

Marín Silvero, Albert

Planificación anual de horarios (entrada de datos) : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión ;  presentada por Albert Marín Silvero ; y dirigida por Jordi Pons  Aróztegui. -- , 2004. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Jornada de treball -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0903                   1500943925   ANEXO

        Sabadell- Taulell            P 0903                   1500943926   MEMORIA

 

 

Martínez Ribera, Pere

Integració i publicació dinàmica de dades estadístiques de servei en  un entorn web / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Sistemes presentada per Pere Martínez Ribera ; i  dirigida per Jaume Pujor Capdevila. -- , 2004. -- 50 f. : il. ; 30 cm

1. Processament electrònic de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1007                   1500944437  

 

 

Martínez Soler, Mª Carmen

Desvi Press Control Pressupostari : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Mª Carmen Martínez  Soler ; i dirigida per Montserrat Peiró Alemany. -- , 2004. -- 98 f.  : il. ; 30 cm

1. Pressupost (Empreses privades) -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0983                   1500944427  

 

 

Molina Benavente, Oskar

Protorapid / memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión presentado por Oskar Molina Benavente ; y  dirigido por Javier Serrano García. -- , 2004. -- 71 p. : il.,  taules ; 30 cm

1. Xarxes d'àrea local (Xarxes d'ordinadors)   2. Indústries --  Innovacions tecnològiques

 

        Sabadell- Taulell            P 0978                   1500944411  

 

 

Moreno González, Javier

Portal web Saytel servicios informáticos / memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión presentada por Javier  Moreno González ; y dirigida por Jaume Pujol Capdevila. -- , 2004.  -- 84 f. : il., gràf. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0899                   1500943932  

 

 

Moya González, Nuria

Gestión de incidencias / memoria del proyecto de Ingeniría Técnica en  Informática de Gestión presentada por Nuria Moya González ; y  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2004. -- 67 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0999                   1500944435  

 

 

Muñoz Abellaneda, Alejandro

Videoclub online : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión ; presentada por Alejandro Muñoz Abellaneda ;  y dirigida por Enric Martí i Gòdia. -- , 2004. -- 69 p. : il. ; 30 cm

1. Vídeo -- Indústria i comerç -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0991                   1500944412  

 

 

Pascual Torruella, Marc

UBS fuel : sistema de control del subministrament de benzina :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  presentada per Marc Pascual Torruella ; i dirigida per Roger Baig  Viñas. -- , 2004. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Mercaderies -- Codificació -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0912                   1500944071   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0912                   1500944072   ANNEXOS

 

 

Pons Barceló, Inés

Pupil·latge Castellar : sistema automàtic de generació de factures /  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  presentada per Inés Pons Barceló ; i dirigida per Montserrat Peiró  Alemany. -- , 2004. -- 88 p. : il. ; 30 cm

1. Comptabilitat -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0938                   1500944059  

 

 

Ramallo Larrosa, Alberto

Gestión administrativa y comercial de una papelería-juguetería :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ;  presentada per Alberto Ramallo Larrosa ; i dirigida per José Luis  González Núñez. -- , 2004. -- 77 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0942                   1500944055  

 

 

Ramírez Lorca, Daniel

Portal web de La Salle Gracia / memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión presentada por Daniel Ramírez  Lorca ; y dirigida por José Luis González Núñez. -- , 2004. -- 123  p. : taules ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0887                   1500943443  

 

 

Ramos Santos, Aina

Asistente de memoria : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión ; presentada por Aina Ramos Santos ; y  dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. -- 76 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Informes -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0940                   1500944057  

 

 

Revilla Revilla, Raquel

Sistema de gestión de atención al cliente / memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión ; presentada por Raquel  Revilla Revilla ; y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2004. --  2 vols : il ; 30 cm

1. Serveis als clients -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0888                   1500943765   ANEXO

        Sabadell- Taulell            P 0888                   1500943766   MEMORIA

 

 

Ribas Vila, Jordi

Web d'un distrubuïdor tèxtil / memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Jordi Ribas Vila ; i  dirigida per Jaume Saura Bort. -- , 2004. -- 2 vol. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny   2. Comerç a l'engròs -- Automatització    3. Comerç electrònic -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0968                   1500944392   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0968                   1500944395   ANNEX

 

 

Rico Catalá, Iván

Gestión y control de un centro documental orientado a traducciones  online / memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática  de Gestión presentada por Iván Rico Catalá ; y dirigida por Remo  Suppi. -- , 2004. -- 2 vol. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Innovacions tecnològiques   2. Sistemes usuari/màquina

 

        Sabadell- Taulell            P 0964                   1500944419   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0964                   1500944430   ANNEX

 

 

Rico Ramírez, Nuria

Simulador de routers : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión ; presentada por Nuria Rico Ramírez ; y  dirigida por Vicenç Soler Ruiz. -- , 2004. -- 68 p. ; 30 cm

1. Protocols de xarxes d'ordinadors   2. Transmissió de dades,  Sistemes de -- Aparells i accessoris -- Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0957                   1500944171  

 

 

Rifà Sans, Rafael

Web de la tenda Xics Enoteca / memòria del projecte d'Enginyería  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Albert Rifà Sans ;  i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2004. -- 76 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny   2. Empreses petites i mitjanes --  Direcció i administració -- Processament de dades   3. Comerç  electrònic

 

        Sabadell- Taulell            P 0994                   1500944397  

 

 

Rodríguez Serrano, José

Sistema de reconeixement automàtic de matrícules en pàrkings /  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  presentada per José Rodríguez Serrano ; i dirigida per Xavier Roca  Marva. -- , 2004. -- 2 vol. : il. ; 30 cm

1. Garatges -- Automatització   2. Visió per ordinador --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0911                   1500944073   ANNEX

        Sabadell- Taulell            P 0911                   1500944074   MEMORIA

 

 

Ruiz-Ruano Alcalde, Óscar

Conceptos y soluciones CRM / memòria del projecte d'Enginyería  Tècnica en Informàtica de Gestió ; presentada per Óscar Ruiz-Ruano  Alcalde ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2004. -- 99 f. :  il ; 30 cm

1. Serveis als clients -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0889                   1500943764  

 

 

Salarich Viñolas, Xavier

Control de uso de los recursos de usuario : (Internet) : memoria del  proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión ;  presentada por Xavier Salarich Viñolas ; y dirigida por Jordi Pons  Aróztegui. -- , 2004. -- 2 vols ; 30 cm

1. Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0901                   1500943929   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0901                   1500943930   MANUAL DE USUARIO

 

 

Sánchez Cuadrado, Antonio

GestServ : gestión de servicios y facturas / memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión presentada por Antonio  Sánchez Cuadrado ; y dirigida por Petia Radeva. -- , 2004. -- 88 p.  : il. ; 30 cm

1. Bases de dades -- Gestió -- Programes d'ordinador   2.  Comptabilitat -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 1006                   1500944410  

 

 

Sánchez Gutiérrez, Laura

Website per S.G. Immobiliària / memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Laura Sánchez  Gutiérrez ; i dirigida per Jaume Pujol. -- , 2004. -- 82 f. : il. ;  30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0995                   1500944416  

 

 

Sánchez Martínez, Raúl

Generador de estructuras web : (interfaz XML para la edición de  páginas web) / memoria de proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión presentada por Raúl Sánchez Martínez ; y  dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. -- 99 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny -- Programes d'ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0997                   1500944421  

 

 

Sànchez Mirambell, Marc

R.P.G.Gen : Role Playing Games Generator / memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Marc  Sànchez Mirambell ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2004.  -- 93 f. : il. ; 30 cm

1. Jocs de rol -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0944                   1500944053  

 

 

Sanosa Llinares, Albert

Web de CM62 i CDVallès Informàtica / memòria del projecte  d'Enginyería Tècnica en Informàtica de Gestió ; presentada per  Albert Sanosa Llinares ; i dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2004.  -- 71 p. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0959                   1500944167  

 

 

Santiago Álvarez, Víctor

Gateway de comunicación SMS / memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Víctor Santiago  Álvarez ; i dirigida per Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. -- 49 f. :  il. ; 30 cm

1. Comunicació, Sistemes mòbils de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0897                   1500943934  

 

 

Sellarés i Borja, Joan

Gestió d'informació amb tecnologies web i dispositius mòbils :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ;  presentada per Joan Sellarés Borja ; i dirigida per Remo Suppi  Boldrito. -- , 2004. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades   2. Ensenyament assistit per ordinador --  Processament de dades   3. Bases de dades -- Gestió -- Processament  de dades   4. Comunicació, Sistemes mòbils de -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0907                   1500944084   ANNEX

        Sabadell- Taulell            P 0907                   1500944085   MEMORIA

 

 

Torres Ribas, Anna

Borsa de treball Labor / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió presentada per Anna Torres Ribas ; i dirigida  per Jordi Pons Aróztegui. -- , 2004. -- 129 f. : il., gràf. ; 30 cm

1. Treball, Mercat de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0881                   1500943449  

 

 

Úbeda Castro, Israel

Gestió d'esdeveniments, usuaris i recursos per a complir la normativa  21 CFR part 11 / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió presentada por Israel Úbeda Castro ; i  dirigida per Òscar Navas Belmar. -- , 2004. -- 85 f. : il., gràf. ;  30 cm

1. Programari -- Desenvolupament

 

        Sabadell- Taulell            P 0945                   1500944052  

 

 

Urrero Allona, Daniel

Gestión escolar / memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión presentada por Daniel Urrero Allona ; y  dirigida por Daniel Blabia Girau. -- , 2004. -- 2 vol. : il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0969                   1500944414   ANEXO

        Sabadell- Taulell            P 0969                   1500944415   MEMORIA

 

 

Villaroya Hernández, Ángel

Blade Store v1.0 : (establecimiento para la venta de productos  informáticos) / memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión presentada por Angel Villarroya Hernández ; y  dirigido por Josep Lladós Canet. -- , 2004. -- 89 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0946                   1500944051  


Darrera actualització: 23/04/2008