PROJECTES D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ: ANY 2002

 

Ardite Aranda, Eva

Gestión de una coral : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Eva Ardite Aranda ; dirigida  por Daniel Blabia Girau. -- , 2002. -- 102 f. : il. ; 30 cm

1. Grups musicals -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0707                   1500814235   MANUAL DE USUARIO

        Sabadell- Taulell            P 0707                   1500814236  

 

 

Ballano Miñambres, Ester

Nuevas tecnologías en la administración local : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Ester  Ballano Miñambres ; dirigida per Xavier Verge Mestres. -- , 2002. --  81 f. : il. ; 30 cm

1. Administració local -- Serveis d'informació

 

        Sabadell- Taulell            P 0709                   1500814232  

 

 

Barragán Torres, Carlos

Animación de Fish-Schools utilizando Java : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per  Carlos Barragán Torres ; dirigida per Remo L. Suppi Boldrito. -- ,  2002. -- 75 p. : il. ; 30 cm

1. Animació per ordinador   2. Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0721                   1500814239  

 

 

Barrantes Gargallo, Javier

Gestor de paginas web : memoria del proyecto en Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Javier Barrantes Gargallo ;  y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2002. -- 93 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0748                   1500814729  

 

 

Beltrán Vázquez, Manuel

HelpDesk Lite : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Manuel Beltrán Vázquez ; y  dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2002. -- 97 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0663                   1500773708  

 

 

Cañellas Sanz, Sergi

El Joc de la botifarra : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per Sergi Cañellas Sanz ;  dirigida per Xavier Roca Marva. -- , 2002. -- 51 f. ; 30 cm

1. Jocs de cartes -- Processament de dades   2. Jocs per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0711                   1500814234  

 

 

Carné i Abelló, Xavier

Web activitat docent de l'EUEE : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Xavier Carné i  Abelló ; i dirigida per Jordi Pons i Aróztegui. -- , 2002. -- 2 vols  : il. ; 30 cm

1. Universitats -- Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0760                   1500814739   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0760                   1500814740   ANNEX

 

 

Castellà Escoda, Daniel

Gestió d'una empresa de servei a domicili a gent gran : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  per Miquel Castellà Escoda ; dirigida per Daniel Blabia Girau. -- ,  2002. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Serveis socials -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0685                   1500814139  

        Sabadell- Taulell            P 0685                   1500814147   ANNEX

 

 

Charles Quintanilla, Daniel

AudioShop : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica  de Gestió / presentada per Daniel Charles Quintanilla ; dirigida per  Daniel Blabia Girau. -- , 2002. -- 124 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0753                   1500814749  

 

 

Condal Vela, Glòria

Control de representants : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / presentada per Glòria Condal Vela ; i  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2002. -- 49 f. : il. ; 30 cm

1. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0751                   1500814751  

 

 

Cordón Castillo, Andrés

Simulador de tráfico : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Andrés Cordón Castillo ;  dirigido por Vicenç Soler Ruiz. -- , 2002. -- 69 f. ; 30 cm

1. Enginyeria del trànsit -- Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0692                   1500814118  

 

 

Corella Herrera, David

Integració de vendes per Internet : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per David Corella  Herrera ; dirigida per Montserrat Peiró i Alemany. -- , 2002. -- 84  p. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic

 

        Sabadell- Taulell            P 0672                   1500813953  

 

 

Cortés Martínez, Montserrat

Gestión de stocks en tiempo real : memoria del proyecto en Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada Montserrat Cortés  Martínez ; y dirigida por Rafael Fernández González. -- , 2002. --  66 f. : il. ; 30 cm

1. Inventaris -- Control -- Automatització   2. Producció -- Control  -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0757                   1500814753  

 

 

Domingo Alonso, Laura

Entorn virtual d'arquitectura a partir de planells : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  per Laura Domingo Alonso ; dirigida per Enric Martí i Gòdia. -- ,  2002. -- 60 f. : il. ; 30 cm

1. Arquitectura -- Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0694                   1500814126  

 

 

Fandos Jover, Ignasi

RubbishBag.Com : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / d'Ignasi Fandos Jover ; tutor: Xavier Binefa  Valls. -- , 2002. -- 62 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç a l'engròs -- Direcció i administració -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0676                   1500814116  

 

 

Farga Palop, Oscar Lluis

Estudi sobre les plataformes de software de comerç electrònic :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  presentada per Oscar Lluís Farga Palop ; i dirigida per Xavier Verge  Mestre. -- , 2002. -- 97 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç electrònic

 

        Sabadell- Taulell            P 0756                   1500814752  

 

 

Fernández Álvarez, Xavier

Control d'assistència d'un institut d'estudis secundaris : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  presentada per Xavier Fernández Álvarez ; i dirigida per Xavier  Verge Mestre. -- , 2002. -- 78, [55] f. : il. ; 30 cm

1. Instituts de batxillerat -- Administració i organització

 

        Sabadell- Taulell            P 0667                   1500773701  

 

 

Foix Albornà, Jordi

Borsa de treball on line : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / presentada per Jordi Foix Albornà ; i  dirigida per Jordi Pons Aróztegui. -- , 2002. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Treball, Mercat de -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0759                   1500814741   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0759                   1500814742   ANNEX

 

 

García Algueró, Daniel

IA : Intranet Arbitral : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per Daniel García Algueró ; i  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2002. -- 67 f. : il. ; 30 cm

1. Intranets (Xarxes d'ordinadors)

 

        Sabadell- Taulell            P 0665                   1500773699  

 

 

García Casanova, Jordi

Simulador visual : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Jordi García Casanova ; y  dirigida por Daniel Blabia Girau. -- , 2002. -- 69 f. : il. ; 30 cm

1. Simulació per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0669                   1500773705  

 

 

García Peláez, Juan Carlos

SMS : servicios de mensajería SIGMA : memoria del proyecto de  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por Juan  Carlos García Peláez ; dirigida por Jordi Pons Aróztegui. -- , 2002.  -- 2 : il. ; 30 cm. -- Conté: V.1: Memoria ; V.2: Anexo: fichas de  caso de uso

1. SIGMA (Programes d'ordinador)

 

        Sabadell- Taulell            P 0674                   1500813951   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0674                   1500813952   ANEXO

 

 

García Serrano, Manuel

UsedCarWeb : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica  de Gestió / presentada per Manuel García Serrano ; dirigida per  Xavier Verge Mestre. -- , 2002. -- 86 f. : il. ; 30 cm

1. Automòbils -- Indústria i comerç -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0716                   1500814226  

 

 

Hernández Caldino, Beatriz

Gestión del uso de los servicios postales : memoria del proyecto en  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por  Beatriz Hernández Caldino ; dirigida por Xavier Verge Mestre. -- ,  2002. -- 72 f. : il. ; 30 cm

1. Correus -- Automatització   2. Empreses -- Direcció i  administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0749                   1500814736  

 

 

Jover Montes, Eduardo

Inteligencia del negocio : herramientas para la ayuda a la toma de  decisiones de la alta dirección : memoria del proyecto en Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por Eduardo Jover  Montes ; dirigida por Xavier Verge Mestres. -- , 2002. -- 184 p. :  il. ; 30 cm

1. Empreses -- Direcció i administració -- Processament de dades   2.  Decisió, Presa de -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0682                   1500814136  

 

 

Leiva Rebelles, Javier

Aplicación en PDA para la supervisión remota de un proceso : memoria  del proyecto en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentada por Javier Leiva Rebelles ; y dirigida por Petia Radeva  Ivanova. -- , 2002. -- 81 f. : il. ; 30 cm

1. Inventaris -- Control -- Automatització   2. Producció -- Control  -- Automatització   3. Visió per ordinador -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0752                   1500814750  

 

 

Llussà Pascual, Jordi

Simulador d'una màquina escurabutxaques : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Jordi  Llussà Pascual ; dirigida per Jordi Vitrià. -- , 2002. -- 75 f. :  il. ; 30 cm

1. Jocs d'atzar -- Simulació per ordinador   2. Jocs per ordinador --  Programació

 

        Sabadell- Taulell            P 0713                   1500814242  

 

 

Lopera Cribillés, David

Extracció d'informació 3D : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / presentada per Glòria Condal Vela ; i  dirigida per Felipe Lumbreras Ruiz. -- , 2002. -- 2 vols : il. ; 30  cm

1. Imatges estereoscòpiques   2. Imatges -- Processament -- Tècniques  digitals

 

        Sabadell- Taulell            P 0758                   1500814746   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0758                   1500814747   ANNEXES

 

 

López Giménez, Antonio

LeaseSoft : análisis de contratos de leasing : memoria del proyecto  de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por  Antonio López Giménez e dirigida por José Luis González Núñez. -- ,  2002. -- 2 : il. ; 30 cm. -- _Conté: V.1: Memoria ; V.2: Manual de  usuario

1. Leasing -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0675                   1500813949   MANUAL DE USUARIO

        Sabadell- Taulell            P 0675                   1500813950   MEMORIA

 

 

Lorente Arranz, Fernando

Test on-line : memòria del proyecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per Fernando Lorente Arranz ; i  dirigida per Romualdo Moreno Ortiz. -- , 2002. -- 2 vols : il. ; 30  cm

1. Tests i proves en educació -- Processament de dades   2. Exàmens  -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0763                   1500814730   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0763                   1500814731   MEMORIA

 

 

Málaga Mezquita, David

Gestión integral Manufactures Rovira Centelles S.A. : memoria del  proyecto en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentada por David Málaga Mezquita ; dirigida por José Luis  González Núñez. -- , 2002. -- 69 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0684                   1500814138  

 

 

Martínez Benítez, Ma Carme

Seguiment de la producció per una empresa d'arts gràfiques : memòria  del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  presentada per Ma Carme Martínez Benítez ; dirigida per Xavier Verge  Mestre. -- , 2002. -- 70 f. : il. ; 30 cm

1. Empreses petites i mitjanes -- Direcció i administració --  Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0710                   1500814233  

 

 

Molina Guisado, Raúl

Gestión de un centro de visiomotricidad [sic] : memoria del proyecto  de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por  Raúl Molina Guisado ; y dirigida por Dolores I. Rexachs del Rosario.  -- , 2002. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Sector terciari -- Direcció i administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0761                   1500814737   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0761                   1500814738   APENDICE

 

 

Nieto García, José Ignacio

Gestión académica escuela Linus : memoria del proyecto de Ingeniería  Técnica en Informática de Gestión / presentada por José Ignacio  Nieto García ; y dirigida por Dr. Daniel Franco Puntes. -- , 2002.  -- 105 f. : il. ; 30 cm

1. Escoles -- Administració i organització -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0671                   1500773707  

 

 

Nin Guerrero, Jordi

GTD : gestió de tasques domèstiques : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Jordi  Nin Guerrero ; dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2002. -- 81 f.  : il. ; 30 cm

1. Economia domèstica -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0715                   1500814224  

 

 

Peyret Seró, Rubén

Gestión de la tienda virtual Allegro : memoria del proyecto en  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por Rubén  Peyret Seró ; y dirigida por José Luis González Núñez. -- , 2002. --  168 f. : il. ; 30 cm

1. Comerç al detall -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0755                   1500814745  

 

 

Piedrafita Farràs, Joan

Seguridad en Windows 2000 : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió / presentada per Joan Piedrafita Farràs ; i  dirigida per Remo L. Suppi Boldrito. -- , 2002. -- 2 vols : il. ; 30  cm

1. Microsoft Windows   2. Informàtica -- Mesures de seguretat

 

        Sabadell- Taulell            P 0762                   1500814734   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0762                   1500814735   ANEXO

 

 

Portero Portero, José Miguel

GestiónCar : (gestión de un concesionario de vehículos de ocasión) :  memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión  / presentada por José Miguel Portero Portero ; dirigida por José  Luis González Núñez. -- , 2002. -- 2 : il. ; 30 cm. -- _Conté: V.1:  Memoria ; V.2: Manual de usuario

1. Automòbils -- Indústria i comerç -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0673                   1500813955   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0673                   1500813956   MANUAL DE USUARIO

 

 

Ramírez Rosauro, Pedro Pablo

Gestión de horarios de una empresa de limpiezas : memoria del  proyecto en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión /  presentada por Pedro Pablo Ramírez Rosauro ; dirigida por Daniel  Blabia Girau. -- , 2002. -- 76 f. : il. ; 30 cm

1. Neteja -- Empreses -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0750                   1500814728  

 

 

Reche Padilla, Juan Antonio

GËREUS : Gestió de Recursos de l'Escola Universitària de Sabadell :  memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió /  presentada per Juan Antonio Reche Padilla ; i dirigida per Remo L.  Suppi. -- , 2002. -- 2 vols : il. ; 30 cm

1. Universitats -- Administració -- Automatització

 

        Sabadell- Taulell            P 0764                   1500814732   MEMORIA

        Sabadell- Taulell            P 0764                   1500814733   ANNEX

 

 

Remolina Pérez del Pulgar, Fernando

Estudio de las soluciones ERP en el sector hotelero : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  per Fernando Remolina Pérez del Pulgar ; dirigida per Daniel Blabia  Girau. -- , 2002. -- 173 f. ; 30 cm

1. Hotels -- Direcció i administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0683                   1500814137  

 

 

Ribalta Pintó, Albert

Tutorial d'investigació operativa : memòria del projecte d'Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Albert Ribalta  Pintó ; dirigida per Daniel Blabia Girau. -- , 2002. -- 45, 4 f. :  il. ; 30 cm

1. Investigació operativa -- Ensenyament assistit per ordinador

 

        Sabadell- Taulell            P 0754                   1500814748  

 

 

Rodríguez Cuenca, Jesús María

Aplicación multithread para la gestión de recursos : memòria del  projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada  per Jesús María Rodríguez Cuenca ; dirigida per Remo Suppi Boldrito.  -- , 2002. -- 2 vols ; 30 cm

1. Sistemes usuari/màquina

 

        Sabadell- Taulell            P 0708                   1500814240  

        Sabadell- Taulell            P 0708                   1500814241   ANNEX

 

 

Sánchez Giménez, Victoria

Proyecto B2B : memoria del proyecto de Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión / presentada por Victoria Sánchez Giménez ;  dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2002. -- 88 f. ; 30 cm

1. Comerç electrònic -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0681                   1500814135  

 

 

Serrano Ferigle, Josep

Unificació/fusió d'un catàleg col·lectiu : memòria del projecte  d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / presentada per Josep  Serrano Ferigle ; i dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2002. --  74 f. : il. ; 30 cm

1. Catàlegs de biblioteques -- Automatització   2. Catàlegs  col·lectius

 

        Sabadell- Taulell            P 0670                   1500773704  

 

 

Soriano Oliver, Martí

Gestió d'una guarderia : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per Martí Soriano Oliver ;  dirigida per Marta Prim Sabrià. -- , 2002. -- 116 f. : il. ; 30 cm

1. Escoles bressol -- Administració i organització -- Processament de  dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0686                   1500814142  

 

 

Villa Rubion, Elisabeth

Club esportiu online : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió / presentada per Elisabeth Villa Rubion ;  dirigida per Xavier Verge Mestre. -- , 2002. -- 65 f. ; 30 cm

1. Clubs esportius -- Administració -- Processament de dades

 

        Sabadell- Taulell            P 0690                   1500814145  

 

 

Ya-we, Chang Chen

Tecnología J2EE aplicada a una web de ETT : memoria del proyecto en  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión / presentada por Ya-we  Chang Chen ; y dirigida por Xavier Verge Mestre. -- , 2002. -- 107  f. : il. ; 30 cm

1. JavaBeans   2. Pàgines web -- Disseny

 

        Sabadell- Taulell            P 0746                   1500814744  

 


Darrera actualització: 08/05/2008