UAB  Servei de
 Biblioteques 
Diari de Girona hemeroteca

diari | Diari de Girona

   [ Diari de Girona website ]    [ El diari al catàleg UAB ]El diari Diari de Girona a les bases de dades

Diari de Girona hemeroteca
Base de dades          Període que es pot consultar         Més mitjans           Altres  
My NewsDe 07/04/2004 a l'actualitat  MITJANS AL QUIOSC  RECOMANAT  ACCÉS RESTRINGIT 
FactivaDe 03/04/2010 a l'actualitat  MITJANS AL QUIOSC  RECOMANAT  ACCÉS RESTRINGIT    Podeu consultar al Quiosc:
Altres diaris i revistes de la mateixa zona.
Diaris i revistes del mateix idioma.
Altres bases de dades de premsa recomanades.
Altres bases de dades de premsa d'accés restringit.
   També podeu consultar a la xarxa:
Webs que tenen enllaços a Diari de Girona segons .
Informació a de la web de Diari de Girona.   MITJANS AL QUIOSC Buidem els mitjans que contenen al Quiosc      RECOMANADA Recomanats per la biblioteca      PREMSA ANTIGA Contenen premsa antiga digitalitzada
   ACCÉS RESTRINGIT Són d'accés restringit. Cal el Servei ARE per accedir des de fora de la UAB.© 2013 BCHG  |  contacte pregunt@  |  afegir títol   |  què és  |  diaris  | revistes   |