cap revistes
Servei de Biblioteques

REVISTES INDEXADES A SCOPUS


Servei de Biblioteques
Scopus
Del total de revistes d'aquest portal estan incloses en aquest recurs: 98
Accés al recurs
Descripció, indicadors i més
Proposar revista

Aquest recurs no ofereix la possibilitat d'enllaçar directament amb el títol indexat.
Llista ordenada alfabèticament.

     
  títol
issn
     
l'editor permet arxivar alguna versió del document Across languages and cultures
1585-1923

l'editor permet arxivar alguna versió del document AILA review
1461-0213

Accés Obert Alpha: revista de artes, letras y filosofía
0716-4254

l'editor permet arxivar alguna versió del document Applied linguistics
0142-6001

l'editor permet arxivar alguna versió del document Babel
0521-9744

l'editor permet arxivar alguna versió del document Canadian journal of linguistics = Revue canadienne de linguistique
0008-4131

l'editor permet arxivar alguna versió del document Canadian modern language review
0008-4506

l'editor permet arxivar alguna versió del document Cognitive linguistics
0936-5907

l'editor permet arxivar alguna versió del document Computer assisted language learning
0958-8221

l'editor permet arxivar alguna versió del document Critical discourse studies
1740-5904

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Cultura, lenguaje y representación
1697-7750

l'editor permet arxivar alguna versió del document Discourse & society
0957-9265

l'editor permet arxivar alguna versió del document Discourse studies
1461-4456

l'editor permet arxivar alguna versió del document European journal of communication
0267-3231

Fachsprache
1017-3285

l'editor permet arxivar alguna versió del document Foreign language annals
0015-718X

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Hermeneus: revista de traducción e interpretación
1139-7489

Accés Obert Hermes
0904-1699

Accés Obert Hikma: estudios de traducción = translation studies
1579-9794

l'editor permet arxivar alguna versió del document Human communication research
0360-3989

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Ibérica
1139-7241

Accés Obert Íkala: revista de lengua y cultura
0123-3432

Indogermanische Forschungen
0019-7262

l'editor permet arxivar alguna versió del document Intercultural pragmatics
1612-295X

l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of corpus linguistics
1384-6655

l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of lexicography
0950-3846

l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of multilingualism
1479-0718

l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of the sociology of language
0165-2516

l'editor permet arxivar alguna versió del document Interpreter and translator trainer
1750-399X

Accés Obert Interpreters' newsletter
1591-4127

l'editor permet arxivar alguna versió del document Interpreting: international journal of research and practice in interpreting
1384-6647

Accés Obert InTRAlinea
-

ITL: international journal of applied linguistics
2294-110X

Journal of intercultural communication
-

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of intercultural communication research
1747-5759

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of international communication
1321-6597

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of language, identity and education
1534-8458

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of linguistics
0022-2267

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of multicultural discourses
1744-7143

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of multilingual and multicultural development
0143-4632

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of pragmatics
0378-2166

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of sociolinguistics
1360-6441

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language & communication
0271-5309

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language & intercultural communication
1470-8477

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language in society
0047-4045

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language learning
0023-8333

Accés Obert Language learning & technology
-

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language learning journal
0957-1736

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language teaching
0261-4448

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language, culture and curriculum
0790-8318

l'editor permet arxivar alguna versió del document Languages in contrast
1387-6759

l'editor permet arxivar alguna versió del document Lebende Sprachen
0023-9909

Lengua y migración
1889-5425

l'editor permet arxivar alguna versió del document Lingua
0024-3841

l'editor permet arxivar alguna versió del document Lingua e stile
0024-385X

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguamática
-

l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguistic inquiry
0024-3892

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguistica Antverpiensia
0304-2294

l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguistics
0024-3949

l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguistics and education
0898-5898

l'editor permet arxivar alguna versió del document Machine translation
0922-6567

l'editor permet arxivar alguna versió del document Meta: journal des traducteurs = translators' journal
0026-0452

l'editor permet arxivar alguna versió del document Modern language journal
0026-7902

l'editor permet arxivar alguna versió del document Modern language review
0026-7937

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document MonTI: monografías de traducción e interpretación = monografies de traducció i d'interpretació = monographs in translation and interpreting = monographies de traduction et d'interprétation = Monographien ..
1889-4178

l'editor permet arxivar alguna versió del document Multilingua
0167-8507

Accés Obert Mutatis mutandis: revista latinoamericana de traducción
2011-799X

l'editor permet arxivar alguna versió del document Natural language and linguistic theory
0167-806X

Accés Obert New voices in translation studies
-

Accés Obert Onomázein: revista de lingüística, filología y traducción
0717-1285

Accés Obert Palimpsestes
1148-8158

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Panace@: boletín de medicina y traducción
-

l'editor permet arxivar alguna versió del document Perspectives: studies in translation theory and practice
0907-676X

Accés Obert Porta linguarum
1697-7467

Accés Obert Quaderns: revista de traducció
1138-5790

ReCALL
0958-3440

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Revista española de lingüística aplicada
0213-2028

Revista signos
0035-0451

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Sendebar
1130-5509

Accés Obert SKASE journal of translation and interpretation
-

Studia Romanica Posnaniensia
0137-2475

l'editor permet arxivar alguna versió del document Studies in language
0378-4177

l'editor permet arxivar alguna versió del document Studies in second language acquisition
0272-2631

l'editor permet arxivar alguna versió del document System
0346-251X

l'editor permet arxivar alguna versió del document Target: international journal of translation studies
0924-1884

l'editor permet arxivar alguna versió del document Terminology
0929-9971

Text & talk
1860-7330

Textual practice
0950-236X

Accés Obert Tonos digital
-

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Trans: revista de traductología
1137-2311

Accés Obert Translation & interpreting
-

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation and interpreting studies
1932-2798

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation and literature
0968-1361

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation review
0737-4836

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation studies
1478-1700

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translator
1355-6509

Accés Obert TTR: traduction, terminologie et rédaction
0835-8443

l'editor permet arxivar alguna versió del document VIAL: Vigo international journal of applied linguistics
1697-0381

 


Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2018 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA