cap revistes
Servei de Biblioteques

REVISTES INDEXADES A PHILOSOPHER'S INDEX


Servei de Biblioteques
pHILOSOPHERS iNDEX
Del total de revistes d'aquest portal estan incloses en aquest recurs: 2
Descripció, indicadors i més

Aquest recurs no ofereix la possibilitat d'enllaçar directament amb el títol indexat.
Llista ordenada alfabèticament.

títol
issn
   
Journal of pragmatics
0378-2166

Linguistic inquiry
0024-3892


Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i Interpretació
2013 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA