cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Revista de lingüística y lenguas aplicadas

From: 2009-
Bimonthly
Peer Reviewed Peer Reviewed

Dongfang fanyi (东 方翻译) = East journal of translation


ISSN: 1674-6686 | China 

Languages: English, Chinese

catalegs

 
ÀREA:
Estudis Traducció i Interpretació i Estudis Àsia Oriental
 
   
indicadors
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2018 AUTonomous university of BARCELONA