cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2009-

Dongfang fanyi (东 方翻译) = East journal of translation


ISSN: 1674-6686 | China China
catalegs

 
ÀREA:
Estudis Traducció i Interpretació i Estudis Àsia Oriental
 
   
indicadors
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2017 AUTonomous university of BARCELONA