cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2006-

Revista de lingüística y lenguas aplicadas


ISSN: 1886-2438 | ISSN-e: 1886-6298 | Spain Spain
catalegs
Catàleg UABCCUC DIALNET

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
Permet l'arxiu self-archiving policies: Sherpa/RomeoDulcinea
 
   
indicadors
 CIRC: C
CIRC
 dice 
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 fecyt
 
 Linguistics and language behavior abstracts (LLBA)
 
 MIAR: 9.5
fitxa
 RESH: sense impacte
 SJR: 0,1  QUARTIL: Q4  ÀREA: Language and linguistics
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2018 AUTonomous university of BARCELONA