cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 Porta linguarum
From: 2004-
Semiannual
Peer Reviewed Peer Reviewed

Porta linguarum


ISSN: 1697-7467 | Spain 

Languages: English, French, Spanish

catalegs
Catàleg UABCCUC DIALNET

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
Permet l'arxiu self-archiving policies: Dulcinea
 
PORTA LINGUARUM es una revista interuniversitaria e internacional especializada en didáctica de las lenguas extranjeras. Se propone difundir estudios empíricos, revisiones críticas, modelos teóricos y propuestas didácticas que estén relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas.
   
indicadors
 ahci
AHCI 
 carhus2014 : C  ÀREA: Educació
 
 CIRC: A+
CIRC
 dice 
 fecyt
 
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 14
Google scholar metrics
 jOURNAL CITATION REPORTS Restricted Quartil :  Q3
 
 LATINDEX: 31
fitxa
 MIAR: 8.6
fitxa
 RESH: 0
 scopus   CITESCORE: 0.26
SJR
 SJR: 0,23  QUARTIL: Q2  ÀREA: Language and linguistics
SJR
 SSCI
SSCI
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2018 AUTonomous university of BARCELONA