cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 Philologia
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2003-

Philologia


ISSN: 1451-5342 | ISSN-e: 1820-5682 | Serbia Serbia
catalegs

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
 
   
indicadors
 Bibliographie Linguistique
 CIRC: C
CIRC
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 RILM
 
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2017 AUTonomous university of BARCELONA