cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 Letras
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 1979-

Letras


ISSN: 1409-424X | ISSN-e: 2215-4094 | Costa Rica Costa Rica
catalegs
CCUC

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
Permet l'arxiu self-archiving policies:  Sherpa/Romeo
 
Letras es una revista académica de periodicidad semestral, de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, dedicada a estudios sobre literatura, lingüística general, lingüística aplicada, enseñanza de segundas lenguas, lenguas indígenas costarricenses, semiótica y traducción.
   
indicadors
 bitra
AHCI 
 CIRC: C
CIRC
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 LATINDEX: 29
fitxa
 MIAR: 6.5
fitxa
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2017 AUTonomous university of BARCELONA