cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

I.Ü.Çeviribilim dergisi = I.U. Journal of translation studies
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2010-2012

I.Ü. Çeviribilim dergisi = I.U. Journal of translation studies


ISSN: 1309-6214 | Turkey Turkey
catalegs

 
Accés obert OPEN ACCESS full text  


   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques