cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 Hon’yaku kenkyû e no shôtai
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2010-

Hon’yaku kenkyû e no shôtai (翻 訳研究への招待) = Invitation to translation studies


ISSN-e: 2185-5307 | Japan Japan
catalegs

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
ÀREA:
Estudis Traducció i Interpretació i Estudis Àsia Oriental
 
   
indicadors
 bitra
AHCI 
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2017 AUTonomous university of BARCELONA