cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Digilenguas
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2009-

Digilenguas


ISSN-e: 1852-3935 | Argentina Argentina
catalegs

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  

   
indicadors
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2017 AUTonomous university of BARCELONA