cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2012-

Critical multilingualism studies


ISSN: 2325-2871 | ISSN-e: 2325-2871 | United States United States
catalegs

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
Permet l'arxiu self-archiving policies:  Sherpa/Romeo
 
   
indicadors
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2017 AUTonomous university of BARCELONA