cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Acta Universitatis Carolinae Philologica. Translatologica Pragensia
From: 1984-2015
Quarterly
Peer Reviewed Peer Reviewed

Acta Universitatis Carolinae Philologica. Translatologica Pragensia


ISSN: 1802-4378 | Czech Republic 

Publisher: Univerzita Karlova/ Charles University
Languages: Multilingual: Czech, English, French, German, Russian, slovak

catalegs

 

Teoreticky orientované studie věnované problematice překladu mají na FF UK bohatou tradici. Periodikum Translatologica Pragensia připravuje Ústav translatologie FF UK. Převážně cizojazyčné příspěvky jsou doplňovány českými resumé.

   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques