cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Ibérica
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 1999-

Ibérica


ISSN: 1139-7241 | ISSN-e: 2340-2784 | Spain Spain
catalegs
Catàleg UABCCUC DIALNET

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
Permet l'arxiu self-archiving policies: Dulcinea

   
indicadors
 ahci
AHCI 
 carhus2014 : A  ÀREA:  Filologia Lingüística i Sociolingüística
 
 CIRC: A+
CIRC
 dice 
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 fecyt
 
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 12
Google scholar metrics
 International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)
 
 jOURNAL CITATION REPORTS Restricted Quartil :  Q4
 
 LATINDEX: 33
fitxa
 Linguistics and language behavior abstracts (LLBA)
 
 MIAR: 10.7
fitxa
 RESH: sense impacte
 scopus
SJR
 SJR: 0,284  QUARTIL: Q2  ÀREA: Language and linguistics
SJR
 SSCI
SSCI
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2018 AUTonomous university of BARCELONA