cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Transfer

From: 2006-
Semiannual
Peer Reviewed Peer Reviewed

Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad


ISSN-e: 1886-5542 | Spain 

Publisher: Universitat de Barcelona
Languages: english, french, spanish, italian, portuguese

catalegs
Catàleg UABCCUC

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
Permet l'arxiu self-archiving policies: Copyright
Dulcinea
 
Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad és una revista temàtica publicada pel "CRET-Grup de Recerca Consolidat sobre Estudis de Traducció i Multiculturalitat" (Universitat de Barcelona) amb periodicitat semestral (maig, novembre). Iniciada el maig de 2006, publica fonamentalment en anglès i castellà assaigs, ressenyes, traduccions i notícies d'interès en l'àmbit de la traducció i de la interculturalitat.
   
indicadors
 Bitra
AHCI 
 carhus2014 : D  ÀREA: Filologia lingüística i sociolingüística
 
 CIRC: D
CIRC
 dice 
 LATINDEX: 33
fitxa
 MIAR: 3.5
fitxa
 RESH: sense impacte
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2018 AUTonomous university of BARCELONA