cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 1996-

Trans: revista de traductología


ISSN: 1137-2311 | Spain Spain
catalegs
Catàleg UABCCUC DIALNET

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
Permet l'arxiu self-archiving policies:  Dulcinea
 
TRANS. Revista de Traductología difunde trabajos científicos de diversa procedencia que toquen aspectos históricos, teóricos, metodológicos, didácticos, descriptivos y prácticos de todas las manifestaciones de la interpretación y traducción de lenguas, de la traducción intersemiótica, del contacto y choque de culturas y de la retórica comparada.
   
indicadors
 Bitra
AHCI 
 carhus2014 : C  ÀREA: Filologia lingüística i sociolingüística
 
 CIRC: B
CIRC
 dice 
 fecyt
 
 Francis
 
 LATINDEX: 33
fitxa
 Linguistics and language behavior abstracts (LLBA)
 
 MIAR: 6.3
fitxa
 RESH: 0,181
 scopus
SJR
 SJR: 0,102  QUARTIL: Q4  ÀREA: Language and linguistics
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2018 AUTonomous university of BARCELONA