cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2001-

Tonos digital


ISSN-e: 1577-6921 | Spain Spain
catalegs
Catàleg UABCCUC DIALNET

 
Accés obert OPEN ACCESS full text  
 
   
indicadors
 carhus2014 : C  ÀREA: Filologia lingüística i sociolingüística
 
 CIRC: C
CIRC
 dice 
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 6
Google scholar metrics
 International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)
 
 MIAR: 9.7
fitxa
 RESH: sense impacte
 RILM
 
 scopus
SJR
 SJR: 0,1  QUARTIL: Q4  ÀREA: Language and linguistics
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2018 AUTonomous university of BARCELONA